Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-176/19

Sukcesywne dostawy leku Tisagenlecleucel dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

02/12/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-173/19

Sukcesywne dostawy asortymentu przeznaczonego do stabilizacji pacjentów w radioterapii dla Centrum Onkologii  im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

25/11/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-170/19

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

20/11/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-166/19

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów wykorzystywanych do syntezy radiofarmaceutyków znakowanych izotopem fluoru 18F dla Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

12/11/2019 Dostawy
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-174/19

Dostawa sprzętu medycznego dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

09/12/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-185/19

Dostawa wirówki z chłodzeniem dla Centrum Onkologii  - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

09/12/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-171/19

Zakup jednogłowicowej gamma kamery narządowej (tarczycowej) dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

06/12/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-183/19

Sukcesywne dostawy odczynników, wapna sodowanego oraz dostawa kaset do sekwencjonowania w trybie MID dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

04/12/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 165/19

Wykonanie badań jałowości produktów farmaceutycznych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

08/11/2019 Usługi
Konkursy ofert
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-9-13/19

BADANIA IMMUNOGENETYCZNE UKŁADU HLA ORAZ BADANIA KONSULTACYJNE IMMUNOHEMATOLOGICZNE

10/12/2019 Usługi
DO/DZ-381-9-10/19

Konkurs ofert w zakresie czynności poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

05/12/2019 Usługi