Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-53/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
17/04/2020
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy przeciwciał i materiałów zużywalnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w  Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.04.2020 pod numerem 531740-N-2020.
Ogłoszenie o zmanie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamóqwien Publicznych w dniu 24.04.2020 pod numerem 540071078-N-2020 

Identyfikator  postępowania:
b4891402-6908-43b3-8e4d-eb5dbf52858f

Informacja o wyborze oferty: