Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-55/20

Typ: 
Roboty
Data ogłoszenia: 
19/05/2020
Przedmiot zamówienia: 
Remont i przebudowa I Kliniki Radioterapii I Chemioterapii ( VIII Pietro Budynku Kliniki) Narodowego Instytutu Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  19 maja 2020 r. pod nr  541672-N-2020
_______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28 maja 2020 r. pod nr 540092896-N-2020 
_______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 5 czerwca 2020 r. pod nr 540099223-N-2020 

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 czerwca 2020 r. pod nr  540102543-N-2020