Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-59/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
16/04/2019
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy odczynników oraz materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.04.2019r , opublikowane zas zostało w dniu 16.04.2019r. pod numerem 2019/S 075-177382

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA:
58e4aaf7-b822-492e-acd5-e89eddc0793d

Informacja o wyborze oferty: