Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-6/20

Typ: 
Usługi
Data ogłoszenia: 
17/01/2020
Przedmiot zamówienia: 
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej oraz kosztów leczenia i NNW dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut  Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 91 19, (+32) 278 91 96, 

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 503458-N-2020 w dniu 2020-01-17 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540015595-N-2020 w dniu 2020-01-27 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540020870-N-2020 w dniu 2020-02-047 r.