Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-63/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
13/05/2020
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa sprzętu medycznego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.05.2020 r. pod numerem 539431-N-2020.

Identyfikator postępowania: 90f5ce22-c998-43d2-8916-37d7bffe4a46

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.05.2020 r. pod numerem 540085483-N-2020.

UWAGA! Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu. 
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 22.05.2020 r. na godz. 9.00
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 22.05.2020 r. na godz. 9.30

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.05.2020 r. pod numerem 540087882-N-2020.

UWAGA! Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu. 
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 28.05.2020 r. na godz. 9.00
Termin otwarcia ofert 
wyznaczono na dzień 28.05.2020 r. na godz. 9.30