Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-64/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
25/04/2019
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywna dostawa ekspanderów tkankowych, implantów piersiowych i sizerów oraz nakładek jednorazowych na uchwyt elektrody monopolarnej do ewakuowania dymów dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 91 94, (+32) 278 91 19, (+32) 278 91 96
e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.04.2019 r. pod nr 541591-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.05.2019 r. pod nr 540086995-N-2019