Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-67/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
05/06/2020
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy  odczynników i materiałów zużywalnych oraz peptydu, materiałów i odczynników wykorzystywanych do syntezy radiofarmaceutyków znakowanych izotopem 68Ga dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
 (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.06.2020r, zaś opublikowane zostało w dniu 05.06.2020r pod numerem 2020/S-108-261494

Identyfikator postępowania:
135c2d60-0d46-4ce4-93c9-c91af9931325

Informacja o wyborze oferty: