Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-68/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
05/06/2020
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatów  do badania hormonów i białek oraz 5 fluorouracylu w osoczu krwi dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
 (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.06.2020, zaś opublikowane zostało w dniu 05.06.2020 pod numerem 2020/S 108-261496.

Identyfikator postępowania:
d5b98d2-e044-45de-9a82-dbd4edd98967

Informacja o wyborze oferty: