Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-71/20

Typ: 
Roboty
Data ogłoszenia: 
17/07/2020
Przedmiot zamówienia: 
Budowa parkingu wielopoziomowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane w dniu 14.07.2020 r. do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 17.07.2020 r. pod numerem 2020/S 137-335964

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 917a2f10-2133-4680-8f81-4a59f35d51a6

UWAGA!
Zamawiający przewiduje wizję lokalną z Wykonawcami, która odbędzie się na terenie siedziby Zamawiającego w dniu 05.08.2020 r. o godz. 10:00.
Spotkanie uczestników wizji lokalnej rozpocznie się przy Portierni III (magazyny) obsługującej wjazd dla pracowników od ulicy Wybrzeża Armii Krajowej.

I. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 20.08.2020 r.

II. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane w dniu 20.08.2020 r. zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 25.08.2020 r. pod numerem 2020/S 164-397918

III. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 03.09.2020 r.

UWAGA!
Zamawiający przewiduje kolejną wizję lokalną z Wykonawcami, która odbędzie się na terenie siedziby Zamawiającego w dniu 07.09.2020 r. o godz. 10:30.
Spotkanie uczestników wizji lokalnej rozpocznie się przy Portierni III (magazyny) obsługującej wjazd dla pracowników od ulicy Wybrzeża Armii Krajowej.

IV. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane w dniu 03.09.2020 r. zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 08.09.2020 r. pod numerem 2020/S 174-419595

V. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 17.09.2020 r.

IV. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane w dniu 17.09.2020 r. zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 22.09.2020 r. pod numerem 2020/S 184-443457