Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-72/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
30/04/2019
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą aparatu umożliwiającego wykonywanie tych badań dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26.04.2019 zaś opublikowane zostało w dniu 30.04.2019r. pod numerem 2019/S 084-199052.

Identyfikator postępowania:
f3721268-28ae-4375-bee8-117385eeecb9

Informacja o wyborze oferty: