Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-73/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
30/06/2020
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywna dostawa bronchoskopów i monitorów do bronchoskopii dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.06.2020 r. pod numerem 553545-N-2020

Identyfikator postępowania 987c04a0-8218-450b-bd37-a1b6a642a524

UWAGA: Nastąpiła zmiana identyfikatora postępowania oraz klucza publicznego. W przypadku skadnia ofert drogą elektroniczną proszę wziąć pod uwagę wprowadzone zmiany.