Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-74/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
08/06/2020
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywna dostawa akcesoriów endoskopowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziałuw Gliwicach.
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08-06-2020 r. pod numerem 548312-N-2020.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówien Publicznych w dniu 10.06.2020 pod numerem 540102082-N-2020

Identyfikator postępowania:
1964b8e0-a953-42d7-bf19-f6ab054252b9

Informacja o wyborze oferty: