Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-2/21

SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW DO OZNACZANIA BIAŁEK  SPECYFICZNYCH DLA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH.

 

03/03/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-1/21

Sukcesywne dostawy  odczynników i materiałów zużywalnych  wraz z dzierżawą  zintegrowanych systemów immuno-biochemicznych oraz automatycznej  linii transmisyjnej  dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

26/02/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-166/20

Dostawa cyfrowego aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

23/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-91/20

Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

18/09/2020 Dostawy
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ–TPbn -381–2– 16 / 21

Sukcesywne dostawy zestawów do oznaczania mutacji somatycznych, odczynników do biologii molekularnej oraz materiałów zużywalnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

04/03/2021 Dostawy
DO/DZ – TPbn- 381–2 –15 / 21

Sukcesywne dostawy odczynników do ekstrakcji i detekcji wirusa brodawczaka ludzkiego -DNA HPV, materiały zużywalne oraz dzierżawa aparatu do izolacji DNA wirusa HPV- wchodzącego w skład platformy Cobas 4800 dla Narodowego Instytutu Onkologii
im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego, Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

02/03/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-12/21

Sukcesywne dostawy opakowań jednorazowych biodegradowalnych dla Działu Żywienia Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

02/03/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn -381–2– 13 / 21

Sukcesywna dostawa generatorów molibdenowo-technetowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

02/03/2021 Dostawy
DO/DZ – TPbn- 381–2 –11 / 21

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH

24/02/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn -381–2– 6 / 21

Sukcesywna dostawa akumulatorów do urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej– Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

17/02/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-4/21

Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów zużywalnych i testów dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

16/02/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-8/21

Wykonanie wzorcowania / kalibracji przyrządów pomiarowych i urządzeń oraz odczytu dawek indywidualnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

23/02/2021 Usługi