Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-85/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
12/08/2019
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa lamp operacyjnych z systemem zarządzania obrazem i danymi na salach operacyjnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane w dniu 07.08.2019 r. do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń, zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 12.08.2019 r. pod numerem : 2019/S 154-379365

​Identyfikator postępowania na miniPortalu: e40528da-ab53-4491-96dc-2a3d0e6f9791

UWAGA!
​Zamawiający przewiduje wizję lokalną z Wykonawcami, która odbędzie się w dniu 20.08.2019 r. o godz. 08:00.
Spotkanie rozpocznie się w siedzibie Zamawiającego, tj. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
​ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
​Budynek Główny Dyrekcji, Parter, Sala Narad - pok. nr 103