Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-85/20

Typ: 
Usługi
Data ogłoszenia: 
31/07/2020
Przedmiot zamówienia: 
Świadczenie usługi serwisowej aparatu rtg Philips Allura Clarity s/n: 001073 dla DL/ZRDO NIO-PIB Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.07.2020 r. oraz opublikowane w Suplemencie do Dz. U. U. E. w dniu 31.07.2020 r. pod numerem 2020/S 147-361533.
______________________________________________________________________________________________

Identyfikator postępowania: 4fc49f54-87de-4b0d-920f-306f93f8f63a
______________________________________________________________________________________________
Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 21.08.2020 r. 

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane w dniu 21.08.2020 r. zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń ,zostało opublikowane  w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 26.08.2020  r. pod numerem: 2020/S 165-401189
_____________________________________________________________________________________________

 

Informacja o wyborze oferty: