Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-182/19

Sukcesywne dostawy leków dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

24/12/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-181/19

Sukcesywne dostawy  radiofarmaceutyków  dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

20/12/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-169/19

Sukcesywne dostawy przeciwciał swoistych stężonych dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. MariiSkłodowskiej - Curie -Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

16/12/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-173/19

Sukcesywne dostawy asortymentu przeznaczonego do stabilizacji pacjentów w radioterapii dla Centrum Onkologii  im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

25/11/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-179/19

Świadczenie usług serwisowych aparatu do tomoterapii TOMO HD Accuray s/n 0210376 dla Zakładu Radioterapii Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

23/12/2019 Usługi
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-12/20

Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im.  Marii Skłodowskiej – Curie  Państwowego Instytutu Badawczego  Oddziału
w Gliwicach,

10/01/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-1/20

Sukcesywne dostawy odczynników i  materiałów zużywalnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

09/01/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-7/19

Sukcesywna dostawa ryb i przetworów rybnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

09/01/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-11/20

Sukcesywne dostawy nabiału i tłuszczy dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

08/01/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-10/20

Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin dla dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

08/01/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-2/20

SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW WYKORZYSTYWANYCH DO SYNTEZY RADIOFARMACEUTYKÓW ZNAKOWANYCH IZOTOPEM FLUORU 18F DLA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE, PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO, ODDZIAŁU W GLIWICACH

03/01/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-174/19

Dostawa sprzętu medycznego dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

09/12/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-171/19

Zakup jednogłowicowej gamma kamery narządowej (tarczycowej) dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

06/12/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-6/20

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej oraz kosztów leczenia i NNW dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

17/01/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-3/20

Upgrade dyspensera Althea do automatycznego rozdozowywania radioznacznika firmy Comecer  dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

03/01/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-4/20

Przebudowa pomieszczeń III piętra Budynku Głównego na potrzeby Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów przy Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytucie Badawczym Oddziale w Gliwicach

03/01/2020 Roboty