Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-136/19

Sukcesywne dostawy materiałów szewnych, materiału żywicznego, wosku kostnego dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej–Curie Oddziału w Gliwicach

11/09/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-144/19

Zakup aparatu HDR do brachyterapii  dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

10/09/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-85/19

Dostawa lamp operacyjnych z systemem zarządzania obrazem i danymi na salach operacyjnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

12/08/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 118/19

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do instalacji znajdującej się w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziale w Gliwicach

07/08/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-129/19

Sukcesywne dostawy leków dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

05/08/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-99/19

Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

02/08/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-122/19

Sukcesywne dostawy asortymentu przeznaczonego do stabilizacji pacjentów w radioterapii dla Centrum Onkologii  im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

30/07/2019 Dostawy
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-150/19

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

13/09/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-146/19

Sukcesywne dostawy napojów i wody dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłdowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

12/09/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-145/19

Sukcesywne dostawy świeżych surówek dla potrzeb bufetu i bistro oraz artykułów sypkich i przypraw dla Działu Żywienia Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach
 

10/09/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-128/19

Zakup zestawu do wykonywania biopsji gruczołu krokowego pod kontrolą rezonansu magnetycznego dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

05/09/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-143/19

Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Działu Żywienia Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

27/08/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-130/19

DOSTAWA KALIBRATORA DAWKI I MIERNIKA ZANIECZYSZCZEŃ PIROGENAMI DLA CENTRUM ONKOLOGII  IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

27/08/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-133/19

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do Działu Centralnej Sterylizacji Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

21/08/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-119/19

Dostawy lamp w wykonaniu LED dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

25/07/2019 Dostawy