Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-92/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
28/05/2019
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne  dostawy odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora HPLC do ilościowego  oznaczania amin  biogennych w płynach ustrojowych dla ​Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie  Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostalo przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.05.2019r, zaś opublikowane zostalo w dniu 28.05.2019 pod numerem 209/S 102-246433

Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłąne do publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej w dniu 28.05.2019r., zas opublikowane zostało w dniu 31.05.2019r, pod numerem 2019/S 104-252294

Identyfikator postępowania:
cf60d137-c79b-48d0-a1be-2e2d79c55054

Informacja o wyborze oferty: