Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-96/19

Typ: 
Usługi
Data ogłoszenia: 
19/06/2019
Przedmiot zamówienia: 
Serwis akceleratora CyberKnife VSI s/n C251 dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.06.2019r. zas opublikowane zostało w dniu 19.06.2019 pod numerem 2019/S 116-284854

Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu zostało przesłane do publikacji Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.07.2019r

Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu zostało przesłane do publikacji Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.07.2019r

Identyfikator postępowania:
3dcb19a0-7a7c-4571-8933-d777c2aef95a