Jesteś tutaj

DO/DZ-381-9-1/20

Typ: 
Usługi
Data ogłoszenia: 
03/01/2020
Przedmiot zamówienia: 
BADANIA IMMUNOGENETYCZNE UKŁADU HLA ORAZ BADANIA KONSULTACYJNE IMMUNOHEMATOLOGICZNE
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Konkursy ofert
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl