Jesteś tutaj

DO/DZ-381-9-12/19

Typ: 
Usługi
Data ogłoszenia: 
28/11/2019
Przedmiot zamówienia: 
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań wirusologicznych dla pacjentów Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach  
Tryb postępowania: 
konkurs 
Wartość szacunkowa: 
Konkursy ofert
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl