Jesteś tutaj

DO/DZ-381-9-14/19

Typ: 
Usługi
Data ogłoszenia: 
18/12/2019
Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań immunogenetycznych układu HLA oraz badań konsultacyjnych immunohematologicznych dla pacjentów Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Konkursy ofert
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl