Jesteś tutaj

DO/DZ-381-9-5/19

Typ: 
Usługi
Data ogłoszenia: 
24/05/2019
Przedmiot zamówienia: 
Badania wirusologiczne i mikrobiologiczne / Badania genetyczne
Tryb postępowania: 
konkurs 
Wartość szacunkowa: 
Konkursy ofert
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Postępowanie konkursowe dotyczy udzielenia zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie usług diagnostycznych dotyczących badań wirusologicznych i mikrobiologicznych oraz genetycznych, szczegółowo opisanych w pkt III "Opis przedmiotu zamówienia i wymagania w zakresie jego realizacji

Informacja o wyborze oferty: