Jesteś tutaj

DO/DZ-381-9-8/18

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
06/12/2018
Przedmiot zamówienia: 
KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE POSZUKIWANIA I DOBORU NIESPOKREWNIONYCH I/LUB HAPLOIDENTYCZNYCH DAWCÓW KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Konkursy ofert
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Postępowanie konkursowe dotyczy udzielenia zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych.
UWAGA!!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA  OFERT

Informacja o wyborze oferty: