Jesteś tutaj

DO/DZ-381-9/1/20

Typ: 
Usługi
Data ogłoszenia: 
28/12/2020
Przedmiot zamówienia: 
Badania laboratoryjne, immunogenetyczne HLA oraz badania konsultacyjne immunohematologiczne  
Tryb postępowania: 
Konkurs na świadczenie usług zdrowotnych 
Wartość szacunkowa: 
Konkursy ofert
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Postępowanie konkursowe dotyczy udzielenia zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie usług diagnostycznych w zakresie badań laboratoryjnych, immunogenetycznych HLA oraz badań konsultacyjnych immunohematologicznych 

Informacja o wyborze oferty: