Jesteś tutaj

DO/DZ–TPbn-381–2–18/22

Typ: 
Roboty
Data ogłoszenia: 
06/05/2022
Przedmiot zamówienia: 
Adaptacja pomieszczeń w celu instalacji i uruchomienia aparatu RTG Luminos dRF s/n 2246 firmy Siemens wraz z demontażem, przeniesieniem i uruchomieniem tego aparatu dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.
Tryb postępowania: 
Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.05.2022r. pod nr 2022/BZP 00148423/01
______________________________________________________________________________________________

Publikacja postępowania w miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/56363cd6-b1ec-4b60-bc97-8c2b4...

Identyfikator postępowania  ID ( miniPortal):
56363cd6-b1ec-4b60-bc97-8c2b48fed939
______________________________________________________________________________________________
UWAGA!

Zamawiający ustala, że w dniu 10.05.2022 r. o godz. 13.30 na terenie siedziby Zamawiającego odbędzie się wizja lokalna, której celem będzie sprawdzenie przez Wykonawców miejsca oraz warunków związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Spotkanie uczestników wizji lokalnej rozpocznie się w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – w pok. 104 (Budynek Główny, parter).

Ogłoszenie o zmianie zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.05.2022 r. pod nr 2022/BZP 00172675/01.

Ogłoszenie o zmianie zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.05.2022 r. pod nr 2022/BZP 00176461/01.