Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

760). Zapytanie ofertowe dot. zakupu artykułów sypkich dla Działu Żywienia Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-073-57/2022 z dnia 25.03.2022
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4.  Wymagany termin złożenia oferty: 29.03.2022r.
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 24.06.2022r.

764). Zapytanie ofertowe dot. wykonywania świadczeń laboratoryjnych- rodzaj badania tryptaza przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej Narodowego Instytutu Onkologii im Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu  Badawczego Oddział Gliwice.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-58/2022 z dnia 28.03.2022r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 30.03.2022r.
772). Zapytanie ofertowe dot. wykonania w Zakładzie Utylizacji i Kotłowni Rezerwowej pomiarów.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-30/22 z dnia 05.04.2022r.
 2. Załączniki /formularz ofertowy i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 14.04.2022r.
784). Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i montażu klimatyzacji typu split w pomieszczeniu nr 2.107 w budynku ODT zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-32/22 z dnia 13.04.2022 r. 
 2. Rzut dachu- zał. 1
 3.  Rzut pomieszczenia - zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Termin złożenia oferty: do dnia 21.04.2022 r. 
786). Zapytanie ofertowe dotyczące: dostawy i montażu parawanów podwieszanych medycznych dla NIO-PIB O/Gliwice. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AA-231-3-39/2022 z dnia 14.04.2022 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia- zał. nr 1
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 22.04.2022 r. 

794). Zapytanie ofertowe dot. dostawy urządzeń do utrzymania czystości dla NIO -PIB Oddział w Gliwicach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AA-231-3-15/2022 z dnia 25.04.2022 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 02.05.2022 r. 
795). Zapytanie ofertowe na naprawę uszkodzonej futryny drzwi szybowych dźwigu D17 w budynku Kuchni. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-29B/22 z dnia 26.04.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 9 maja 2022 r. 
 4. Pytanie i odpowiedź z dnia 09.05.2022 r.  UWAGA !!! zmiana terminu składania ofert do 27.05.2022 r. 
797). Zapytanie ofertowe dot. zakupu wsparcia technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego systemu PAM.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-8/22 z dnia 27.04.2022r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty 06.05.2022r.

800). Zapytanie ofertowe dot. zakupu art. spożywczych dla Działu Żywienia Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-81/22 z dnia 28.04.2022r.
 2. Załączniki /specyfikacje asortymentowo- cenowe i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Załącznik nr 3- wersja edytowalna
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 04.05.2022r.

806). Zapytanie ofertowe na jednorazowy zakup kaset radiologicznych szt. 4 wraz ze środkami do czyszczenia i konserwacji szt. 2 dla Zakładu Planowania Radioterapii. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-85/22 z dnia 10.05.2022 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2 
 4. Oświadczenie Wykonawcy " do wypełnienia" - zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 30 maj 2022 r. 
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 27.05.2022 r. 
 7. Informacja o wyniku postępowania z dnia 24.06.2022r.
807). Zapytanie ofertowe dot. zakupu wsparcia technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego systemu PAM.
 1. Zapytanie DO/DI-072-10/22 z dnia 10.05.2022r.
 2. Załącznik nr 2- oświadczenie Wykonawcy
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 17.05.2022r.

809). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy sorbentu SORBACAL SP lub równoważnego stosowanego w procesie suchego oczyszczania spalin powstających podczas unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych w instalacji termicznego przekształcania odpadów ATI MULLER HP 1000 zainstalowanej w Zakładzie Utylizacji i Kotłowni Rezerwowej NIO-PIB. 

 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-37/22 z dnia 11.05.2022 r. 
 2. Formularz ofertowy- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia  oferty: 23.05.2022 r. 

811). Zapytanie ofertowe dot. wzorcowania termometrów i termohigrometrów dla Apteki- łącznie 41 szt.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-39/22 z dnia 13.05.2022r.
 2. Załączniki /klauzula informacyjna i oświadczenie Wykonawcy/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 23.05.2022r.
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 19.05.2022 r. 
812). Zapytanie ofertowe dot. wykonania przeglądu technicznego gaśnic oraz hydrantów dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44- 102 Gliwice.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-38/22 z dnia 13.05.2022r.
 2. Załączniki /klauzula informacyjna i oświadczenia/ 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 23.05.2022r.
816). Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Klinik i Zakładów. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-89/22 z dnia 18.05.2022 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna - zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 01.06.2022 r. 
817). Zapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu AGD i RTV dla Klinik i Zakładów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-90/22 z dnia 18.05.2022r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 25.05.2022r.
 5. Pismo z dnia 25.05.2022r.
 6. Nowa specyfikacja asortymentowo- cenowa
 7. UWAGA !!! zmiana terminu składania ofert / na dzień  30.05.2022 r.  (poniedziałek) 
818). Zapytanie ofertowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej dla NIO -PIB Oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-41/22 z dnia 20.05.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 2
 4. Oświadczenie wykonawcy - zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 03.06.2022 r.  
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 31.05.2022r.
 7. Załącznik nr 2A- wersja edytowalna
819). Zapytanie ofertowe dot. wykonania w okresie 24 m- cy usługi polegającej na całodobowej obsłudze wymiennikowni wraz z przeprowadzeniem konserwacji, przeglądów instalacji i urządzeń oraz usuwaniem bieżących awarii wymiennikowi ciepła, przepompowni kondensatu oraz węzłów redukcyjnych w pralni.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-42/22 z dnia 23.05.2022r.
 2. Załączniki /szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, harmonogram przeglądów, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 07.06.2022r.
824). Zapytanie ofertowe dot. wykonania remontu przenośnika zgrzebłowego żużla OZ.DW 57 zainstalowanego NIO-PIB O/Gliwice- Zakład Utylizacji i Kotłownia Rezerwowa. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-44/22 z dnia 01.06.2022 r. 
 2. Rysunek odżużlacza OZ.DW57
 3. Zdjęcie wału tylnego z łożyskami napinającymi
 4. Zdjęcie części poziomej odżużlacza
 5. Zdjęcie oprawy z łożyskiem wału przedniego
 6. Zdjęcie ślizgów dolnych i górnych
 7. Zdjęcie wału przedniego z kołem pociągowym
 8. Zdjęcie leja wysypowego
 9. Zdjęcie osłony wału przedniego
 10. Zdjęcie części odżużlacza na zewnątrz budynku
 11. Zdjęcie tabliczki znamionowej motoretuktora NORD. 
 12. Klauzula informacyjna RODO.
 13. Oświadczenie Wykonawcy
 14. Wymagany termin złożenia oferty: 07.06.2022 r. 
825). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.  dot. zaprojektowania i zabudowy chłodni farmaceutycznej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami higienicznymi w pomieszczeniu nr 0.030 Apteki na parterze budynku Diagnostyczno-zabiegowego. 
 1. Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia DA/DT-381-45/22 z dnia 03.06.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy - zał. 2
 4. Rzut pomieszczenia- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty do dnia:20.06.2022 r. 
826). Zapytanie ofertowe dot.  przeprowadzenia wykładów dla lekarzy. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DP-231-13/22 z dnia 03.06.2022 r. 
 2. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 09.06.2022 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 13.06.2022 r. 
827). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu oraz wdrożenia systemu NAC. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DI-072-14/22 z dnia 02.06.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 20.06.2022 r. 
828). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego systemu monitorowania  i backupu przełączników sieciowych. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DI-072-13/22 z dnia 02.06.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy - zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 20.06.2022 r. 
829). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu oraz wdrożenia skanera podatności. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DI-072-15/22 z dnia 02.06.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna - zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 20.06.2022 r. 
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 10.06.2022r.
 6. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
830). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu i wdrożenia systemu SIEM. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DI-072-16/22 z dnia 02.06.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 20.06.2022 r. 
831). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. rozbudowy posiadanego systemu Fortigate o funkcjonalność WAF. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DI-072-17/22 z dnia 02.06.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 20.06.2022 r. 


833). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usługi Pharmacovigilance dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-96/22 z dnia 06.06.2022 r. 
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty 07.06.2022 r. 
834). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. usługi przygotowania niezbędnej dokumentacji, monitorowania badania klinicznego oraz przygotowania raportu końcowego niekomercyjnych badań klinicznych. 
 1.  Zapytanie cenowe DN/DPNC-381-5/2022 z dnia 06.06.2022 r. / opis przedmiotu zamówienia, formularz wyceny, klauzula informacyjna RODO/. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 13.06.2022 r. 
 3. UWAGA !!! zmiana terminu składania ofert / na dzień  17.06.2022r.  (piątek) 

836). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi ochrony obiektów i mienia oraz obsługi szatni Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach przez okres 24 miesięcy.
 1. Zapytanie cenowe DA/AA-072-18/22 z dnia 08.06.2022r.
 2. Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 2 zakres obowiązków
 4. Załącznik nr 3 formularz oferty cenowej
 5. Załącznik nr 4 oświadczenie Wykonawcy
 6. Załącznik nr 5 klauzula RODO
 7. Wymagany termin złożenia oferty: 23.06.2022r.
837). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zapewnienia karnetów sportowo- rekreacyjnych dla pracowników NIO- PIB.
 1. Zapytanie cenowe DO/DP-231-14/22 z dnia 09.06.2022r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, formularz oferty, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 01.07.2022r.
 4. Formularz ofertowy- wersja edytowalna. 
838). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. usługi transportu pacjentów oraz krwi, jej składników i materiałów biologicznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Gliwicach z podziałem na 2 odrębne zadania.
 1. Zapytanie cenowe DA/AA-072-19/22 z dnia 13.06.2022r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy/
 3. Załącznik nr 4- klauzula informacyjna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 21.06.2022r.
839). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu sprężarki Airpol A15-380-120.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-46/22 z dnia 13.06.2022r.
 2. Załącznik nr 1- klauzula informacyjna
 3. Załączniki /oświadczenie Wykonawcy, zdjęcie tabliczki znamionowej, zdjęcie uszkodzonej kratki/
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 22.06.2022r.
840). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na jednorazowy zakup odczynnika Human Osteopontin (OPN) Quantikine ELISA KIT DOST00 dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-101/22 z dnia 14.06.2022 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Klauzula informacja RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3 
 5. Termin złożenia oferty: 30.06.2022 r. 
841). Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wykonania analizy jałowości produktów radiofarmaceutycznych - 40 usług dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-100/22 z dnia 14.06.2022 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 5. Wymagany termin składania oferty: 21.06.2022 r. do godz. 12:00. 
842). Zapytanie ofertowe dot. dostawy reduktora Argon/ Dwutlenek węgla.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-47/22 z dnia 15.06.2022r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 22.06.2022r.
843). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. jednorazowej dostawy probówek wirówkowych 50 ml dla Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów im Profesora Mieczysława Chorążego.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-103/2022 z dnia 17.06.2022r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 22.06.2022r.
844). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu obliczeniowych stacji komputerowych. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DI-072-19/22 z dnia 21.06.2022 r. 
 2. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 2 -  klauzula informacyjna
 4. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia Wykonawcy. 
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 29.06.2022 r. 
845). Zapytanie ofertowe dotyczące sukcesywnej dostawy przez okres 18 miesięcy papieru do Videoprintera Mitsubischi-420 szt. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-104/22 z dnia 22.06.2022 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy - zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 29.06.2022 r. 
 6. Opis przedmiotu zamówienia - wersja edytowalna. 
846). Zapytanie ofertowe  na aktualizację oraz wsparcie techniczne dla posiadanego przez Zamawiającego systemu monitorowania i backupu przełączników sieciowych. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-21/22 z dnia 23.06.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna - zał. nr 1
 3. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia Wykonawcy. 
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 30.06.2022 r. 
847). Dot. zapytania ofertowego na dostawę elektrokardiografów (3 szt.) dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach opublikowanego dnia 10.03.2022r.
 1. Informacja o wyniku postępowania z dnia 21.06.2022r.
848). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw zestawów do izolacji DNA z bloczków parafinowych kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego aparatem do izolacji kwasów nukleinowych Maxwell RSC firmy Promega przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-105/2022 z dnia 23.06.2022r.
 2. Załączniki /oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna, specyfikacja asortymentowo- cenowa/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 29.06.2022r.
849).  Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu urządzeń biurowych do obsługi Biobanku w ramach projektu "ECBiG- Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki- MOSAIC"- POIR.04.02.00-00-D017/20-00 MOSAIC
 1. Zapytanie cenowe DO/DI-072-20/22 z dnia 23.06.2022r.
 2. Załączniki nr 1- opis przedmiotu zamówienia
 3. Załączniki nr 2- klauzula informacyjna
 4. Załącznik nr 3- oświadczenie Wykonawcy
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 01.07.2022r.
 6. Pismo z dnia 28.06.2022r. /zaktualizowany załącznik nr 1/
 7. UWAGA !!! zmiana terminu składania ofert / na dzień  04.07.2022r.  (poniedziałek) 
​Projekt pn. "ECBiG- Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki- MOSAIC" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014- 2020.

850). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu i instalacji 5 licencji dożywotnich "Postural Video" do systemu AlignRT firmy VisionRT.
 1. Zapytanie cenowe DO/DI-072-22/22 z dnia 24.06.2022r.
 2. Załączniki /klauzula informacyjna i oświadczenie Wykonawcy/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 01.07.2022r.
851). Zapytanie ofertowe dot. wykonania badań fizyko chemicznych substancji: roztwór aminopolieteru (kryptofix 222) oraz roztwór wodorotlenku sodu 1M  dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-106/22 z dnia 24.06.2022r.
 2. Załączniki /opisy przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 08.07.2022r.
852). Zapytanie ofertowe dot. jednorazowego zakupu kwasu octowego i wzorców osmolalności do kontroli osmometru dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-107/22 z dnia 27.06.2022r.
 2. Załączniki /opisy przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 30.06.2022r.