Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

507). Zapytanie ofertowe dot. zakupu / montażu klimatyzacji w gabinecie Lekarza Zakładowego w budynku Głównym NIO.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-27/21 z dnia 13.05.2021 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: do dnia 24 maja 2021 r.  
 3. Pytania i odpowiedzi
509). Zapytanie ofertowe dot. usługi wysyłki powiadomień SMS za pomocą bramek gsm Zamawiającego przez okres 36 miesięcy.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-11/21 z dnia 14.05.2021
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 21.05.2021r.
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 20.05.2021 r. 
  523). Zapytanie ofertowe dot. zakupu oprogramowania InduSoft Web Studio zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla NIO-PIB w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-31/21 z dnia 08.06.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: do dnia 21 czerwca 2021 r. 
547).  Zapytanie ofertowe dot. usługi wysyłki powiadomień SMS za pomocą bramek gsm Zamawiającego przez okres 36 miesięcy
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-12/21 z dnia 22.06.2021 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
 3. Klauzula infromacyjna RODO- załącznik nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 29.06.2021 r.
561). Zapytanie ofertowe  dot. świadczenia usługi hirudoterapii przez okres 24 miesięcy dla Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej .  
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-108/21 z dnia 05.07.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja asortymentowo-cenowa) - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termi złożenia oferty: 12.07.2021 r. 
574). Zapytanie ofertowe dotyczące sukcesywnej dostawy środków czystości ogólnego zastosowania zgodnie ze specyfikacją asortymentowo-cenową . 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AA-231-3-63/2021 z dnia 15.07.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty : 20.07.2021 r. 
 5. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - wersja edytowalna. 

576). Zapytanie ofertowe dot. usługi tapicerowania mebli będących na stanie Oddziału Chemioterapii.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-119/21 z dnia 19.07.2021r.
 2. Załączniki /formularz oferty i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin zlożenia oferty: 26.07.2021r.
583). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych przez okres 12 miesięcy dla Działu Centralnej Sterylizacji.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-124/21 z dnia 27.07.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacje asortymentowo- cenowe i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1 wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2 wersja edytowalna
 5. Załącznik nr 3 wersja edytowalna
 6. Załącznik nr 4 wersja edytowalna
 7. Załącznik nr 5 wersja edytowalna
 8. Wymagany termin złożenia oferty: 03.08.2021r.
 9. Pytania i odpowiedzi z dnia 02.08.2021r.
 10. UWAGA! Nowy termin składania ofert: 05.08.2021r.
 11. Informacja o wyniku postępowania dla zadania 2, 4 i 5 z dnia 30.08.2021r.
590). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw  naczyniek wagowych, akcesorii laboratoryjnych wykorzystywanych w R&D, mix kalibracyjnego do LC/ESI-MS 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-130/21 z dnia 10.08.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Zadanie 1- wersja edytowalna
 4. Zadanie 2- wersja edytowalna
 5. Zadanie 3- wersja edytowalna
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 17.08.2021r.
 7. Informacja o wyniku postępowania z dnia 08.09.2021r.
591). Zapytanie ofertowe dot. zakupu pojemników dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-132/21 z dnia 11.08.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 18.08.2021r.
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 01.09.2021r.
592). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług specjalistycznych badań okulistycznych w ramach badań wstępnych, okresowych, kontrolnych na rzecz osób skierowanych przez Zamawiającego w zakresie Medycyny Pracy dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-131/21 z dnia 11.08.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 18.08.2021r.
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 26.08.2021r.


596). Zapytanie ofertowe dot. Sukcesywnej dostawy obuwia jednorazowego (czas trwania : od dnia zawarcia umowy do 31.07.2022 r. )
 1. Zapytanie ofertowe DA/AA-231-3-69/2021 z dnia 16.08.2021 r. / klauzula informacyjna RODO- zał. 1 , Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 2/.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 24.08.2021 r. 
 3. Pytania i odpowiedzi z dnia 19.08.2021r.
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 20.08.2021 r. 

600). Zapytanie ofertowe dot. dostawy umywalki wpuszczanej w blat dla Działu Koordynacji Nauki i Badań Klinicznych.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-50/21 z dnia 17.08.2021r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 23.08.2021r.
 3. Informacja o wyniku postępowania z dnia 03.09.2021 r. 

602). Zapytanie ofertowe dot. zakupu źródeł kontrolnych do aktywnościomierzy wykorzystywanych w Zakładzie Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET.
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-63/21 z dnia 18.08.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna - zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty : 27.08.2021 r. 
 5. Zał. 1- wersja edytowalna. 

604). Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 20 szt. drabin aluminiowych. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-51/21 z dnia 19.08.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 01.09.2021 r. 
605). Zapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu AGD dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-140/21 z dnia 23.08.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 30.08.2021
 5. UWAGA! Nowy termin składania ofert tj. 06.09.2021r.
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 01.09.2021r.


609). Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzania jednorazowych, okresowych, przeglądów serwisowych wraz z wymianą zużywalnych części eksploatacyjnych urządzeń znajdujących się w stacjach uzdatniania wody.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-52/21 z dnia 25.08.2021
 2. Załączniki /zestawienie urządzeń i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 10.09.2021
610). Zapytanie ofertowe dot. jednorazowej dostawy Antifrogenu N Firmy Clariant w 3 beczkach o poj. 200 litrów. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-53/21 z dnia 26.08.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: do dnia 07.09.2021 r. 
611). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług specjalistycznych badań okulistycznych w ramach badań wstępnych, okresowych, kontrolnych na rzecz osób skierowanych przez Zamawiającego w zakresie Medycyny Pracy dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-142/21 z dnia 26.08.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: do dnia 01.09.2021r.
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 31.08.2021r.


614). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy systemu do oceny dermatoskopowej pacjenta dla Przychodni Przyklinicznej.
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-59/21 z dnia 27.08.2021r.
 2. Załączniki (opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna)
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 03.09.2021r.
 4. Opis przedmiotu zamówienia- wersja edytowalna. 
615). Zapytanie ofertowe na sprawdzenie temperatury punktu rosy powietrza sprężonego dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-146/21 z dnia 27.08.2021 r. 
 2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 03.09.2021 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 24.09.2021 r. 
616) Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych- opakowania sterylizacyjne, papier krepowany przez okres 12 miesięcy dla Działu Centralnej Sterylizacji.
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-147/21 z dnia 30.08.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula infirmacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 06.09.2021r.
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 02.09.2021r.
 6. Informacja o wyniku postępowania z dnia 20.09.2021r.
617). Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia wykładów.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-149/21 z dnia 30.08.2021
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 06.09.2021r.
618). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw warzyw i owoców dla Działu Żywienia.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-150/21 z dnia 31.08.2021
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 01.09.2021r. godz. 12.00
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 06.09.2021
619). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu wózków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-151/21 z dnia 31.08.2021
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 07.09.2021r.
 5. UWAGA! Zamiana terminu składania ofert: 13.09.2021r.
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 09.09.2021r.
 7. Informacja o wyniku postępowania z dnia 22.09.2021r.

620). Zapytanie ofertowe dot. wykonania projektu budowlanego, projektów wykonawczych we wszystkich właściwych brańżach ora kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów dla zadania pn. " Remont rejestracji i archiwum Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej" 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-54/21 z dnia 01.09.2021 r. 
 2. Opis - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. nr 2. 
 4. Wymagany termin składania ofert: 08.09.2021 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 17.09.2021r.
621). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na dostawę odczynników do oznaczania mutacji w genach BRCA1/2 metodą sekwencjonowania nowej generacji za pomocą urządzenia lon Torrent S5. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-152/21 z dnia 01.09.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 10.09.2021 r. 
 5. Pytanie i odpowiedź z dnia 03.09.2021 r. 
622). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy wiskozymetru laboratoryjnego dla Zakladu Fizyki Medycznej. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-61/2021 z dnia 03.09.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 13.09.2021 r. 
 5. Załacznik nr 1- wersja edytowalna. 
623). Zapytanie ofertowe na dostawę 5 szt. konwektorów elektrycznych  z nadmuchem do ogrzewania budek parkingowych dla Działu Administracji -sekcja Dozoru Mienia. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-55/21 z dnia 03.09.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty : 10 września 2021 r.
624). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy sprzętu rehabilitacyjnego
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-68/21 z dnia 07.09.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Załącznik nr 3- wersja edytowalna
 6. Załącznik nr 4- wersja edytowalna
 7. Wymagany termin złożenia oferty: 14.09.2021r.
625). Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia wykładu dla lekarzy w dniu 28.09.2021 r. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-153/21 z dnia 07.09.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 14.09.2021 r. 
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 22.09.2021 r. 
626). Zapytanie ofertowe dot. biletowego systemu zarządzania ruchem Pacjentów dla Laboratorium Analitycznego. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-72-14/21 z dnia 08.09.2021 r. 
 2. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 2- klauzula informacyjna RODO. 
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 17.09.2021 r. 

627). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw mix kalibracyjnego do LC/ESI-MS dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-154/21 z dnia 08.09.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 15.09.2021r.

628). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówieniadot. konserwacji i napraw drzwi automatycznych zainstalowanych w NIO PIB oddział Gliwice na okres 36 miesięcy. 

 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-56/21 z dnia 10.09.2021 r. 
 2. Szczegółowy opis zapytania cenowego zał. nr 1
 3. Wykaz drzwi automatycznych zamontowanych w NIO PIB - zał. nr 2
 4. Harmonogram prac konserwacyjnych na drzwiach do umowy - zał. nr 3
 5. Wykaz czynności przy konserwacji drzwi automatycznych przesównychj i przymykowych - zał. nr 4
 6. Specyfikacja -Asortymentowo-Cenowa  zał. nr 5
 7. Klauzula informacyjna RODO- zał. nr 6
 8. Wymagany termin złożenia oferty: 24.09.2021 r. 
629). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. modernizacji oraz rozbudowy systemu monitoringu temperatur w lodówkach oraz zamrażarkach w opatrciu o oprogramowanie SCADA LBX. 
 1. Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia DA/DT-381-57/21 z dnia 10.09.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO - zał. 1
 3.  Wymagany termin złożenia oferty: 24.09.2021 r.  
 4. Pytanie i odpowiedź z dnia 17.09.2021 r. 630). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy urządzenia do ciągłych terapii nerkozastępczych dla Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-69/21 z dnia 13.09.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty : 22.09.2021 r.
 5. Opis przedmiotu zamówienia - wersja edytowalna
631). Zapytanie ofertowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sukcesywną dostawę materiałów elektroinstalacyjnych , lamp i opraw oświetleniowych , żarówek i świetlówek dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych z podziałem na zadania zgodnie ze specyfikacjami asortymentowo cenowymi. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-58/21 z dnia 14.09.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO  zał. nr 1
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zadanie  nr 1 zał. nr 2
 4. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zadanie nr 2 zał. nr 3
 5. Specyfikacja asortymentowo cenowa - zadanie nr 3 zal. nr 4
 6. Wymagany termin złożenia oferty : 28.09.2021 r. 
 7. Pytania i odpowiedzi z dnia 20.09.2021 r. 
 8. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zadanie nr 3- zmodyfikowany. 
 9. Pytania i odpowiedzi z dnia 23.09.2021.
632.) Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla klinik i zakładów NIO-PIB. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-152/21 z dnia 16.09.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo cenowa zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO - zał. 2
 4. Wymagany termin składania ofert 24.09.2021 r.  
 5. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- wersja edytowalna. 
633). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. usługi przesyłek kurierskich na tranport szpiku kostnego, komórek krwiotwórczych i innych produktów komórkowych przeznaczonych do terapii komórkowej z ośrodków pobierających poza granicami Polski dla Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-158/21 z dnia 17.09.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i kaluzula informacyjna/
 3. Wymagany termin składania ofert: 24.09.2021r.
634). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu konserwacyjnego pod względem mechanicznym i elektrycznym wyłączników mocy DS416 i Record250/400 zabudowanych w rozdzielniach głównych obiektów oraz stacjach transformatorowych NIO-PIB oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-59/21 z dnia 17.09.2021.
 2. Załączniki /wykaz wyłączników mocy podlegających przeglądowi konserwacyjnemu i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin składania ofert: 24.09.2021r.
635). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy odczynników i sond FISH, odczynników i materiałów zużywalnych do diagnostyki onkologicznej oraz odczynników PCR dla Zakładu Patologii Nowotworów.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-158/21 z dnia 17.09.2021
 2. Załączniki /Specyfikacje asortymentowo- cenowe i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 24.09.2021r.
 4. Zadanie nr 1 - odczynniki i sondy FISH do diagnostyki -wersja edytowalna. 
 5. Zadanie nr 2 - Odczynniki i materiały zużywalne do diagnostyki onkologicznej- wersja edytowalna
 6. Zadanie  nr 3 - Odczynniki PCR - wersja edytowalna. 
636). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnej dostawy materiałów biurowych, papieru firmowego i druków gotowych na okres 36 miesięcy
 1. Zapytanie cenowe DA/AA-231-3-81/21 z dnia 16.09.2021r.
 2. Załączniki /Specyfikacje asortymentowo- cenowe/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 24.09.2021r.
 4. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - wersja edytowalna. 
 5. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zad. 2 - wersja edytowalna. 
637). Zapytanie ofertowe dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. " Budowa parkingu wielopoziomowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Narodowego Instytutu Onkologiin im. M. Skłodowskiej -Curie-PIB Oddział w Gliwicach" 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-60/21 z dnia 17.09.2021 r. 
 2. Projekt budowy- zał. nr 1 - A
 3. Projekt budowy- zał.  nr 1 -B
 4. Klauzula informacyjna RODO - zał. nr 2
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 01 październik 2021 r.  
 6. Pytanie i odpowiedź z dnia 23.09.2021 r. 
 7. Pytania i odpowiedzi z dnia 28.09.2021r.
638). Zapytanie ofertowe dot. zakupu pojemników dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-159/2021 z dnia 21.09.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 28.09.2021r.
639). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu wózków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-160/21 z dnia 21.09.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 29.09.2021r.
640). Zapytanie ofertowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw materiałów sanitarnych dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-61/21 z dnia 21.09.2021r.
 2. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 05.10.2021r.
641). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych, odbojnic na ścianę dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych.
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-66/21 z dnia 21.09.2021r.
 2. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 05.10.2021r.
642). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych, narzędzi dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych.
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-65/21 z dnia 21.09.2021r.
 2. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 05.10.2021r.
643). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów ślusaraskich, spawalniczych dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych.
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-64/21 z dnia 21.09.2021r.
 2. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 05.10.2021r.
644).  Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych,artykułów malarskich i murarskich dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych.
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-62/21 z dnia 21.09.2021r.
 2. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 05.10.2021r. 
645). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu instalacji gazów  medycznych  dla DA/DT. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-67/21 z dnia 22.09.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: do 29.09.2021 r.  
646). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych , artykułów stolarskich dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych. 
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-63/21 z dnia 21.09.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 05.10.2021 r. 
647). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. rozbudowy posiadanego oprogramowania do planowania leczenia w radioterapii , oprogramowanie Eclipse/ARIA. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DI-072-15/21 z dnia 24.09.2021 r. 
 2. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.
 3. Klauzula informacyjna RODO
 4. Wymagany termin złożenia oferty : 28.09.2021 r. 


648). Zapytanie ofertowe dot. dostawy baterii z wyciągnikiem w ilości 5 szt. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-68/21 z dnia 24.09.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 08.10.2021 r. 
649). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy urządzenia do ciągłych terapii nerkozastępczych dla Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-69/21 z dnia 27.09.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia-zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 05.10.2021 r. 
 5. Opis przedmiotu zamówienia- wersja edytowalna
650).  Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla klinik i zakładów NIO-PIB.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-161/21 z dnia 27.09.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - wersja edytowalna- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2 
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 11.10.2021 r. 
651). Zapytanie ofertowe dot. dostawy komór jonizacyjnych oraz adapterów do pomiarów kontrolnych. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-72/21 zdnia 28.09.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia- zał. nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 06.10.2021 r. 
652). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą aparatu automatycznego do pomiaru OB dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-162/21 z dnia 28.09.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty 05.10.2021r.