Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

255). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu instalacji Gazów Medycznych dla Działu Technicznego wg załącznika nr 1 do zapytania.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT- 381-87/20 z dn. 25.08.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 07.09.2020 r.  
 3. Informacja o wyniku postępowania
257). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy urządzeń dla Bloku Operacyjnego wg opisanych wyamagań.  
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-53/20 z dnia 25.08.2020 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 08.09.2020 r.  
 3. Załacznik nr 1 wersja edytowalna
 4. Załacznik nr 2 wersja edytowalna
258). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy urządzeń dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET wg opisanych wymagań. 
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-52/20 z dn. 25.08.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 04.09.2020 r.  
 3. Załącznik nr 1 wersja edytowalna.
 4. Załacznik nr 2 wersja edytowalna
 5. Załącznik nr 3 wersja edytowalna
 6. Załacznik nr 4 wersja edytowalna
 7. Załącznik nr 5 wersja edytowalna
 8. Załącznik nr 6 wersja edytowalna
 9. Załącznik nr 7 wersja edytowalna
 10. Załącznik nr 8 wersja edytowalna 
259.) Zapytanie  ofertowe dot. zakupu torebek strunowych aluminiowych poj. 1000 ml-100 szt. , poj. 2000 ml. -100 szt. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-140/20 z dnia 26.08.2020 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty 02.09.2020 r. 
260). Zapytanie ofertowe dot. dostawy urządzeń dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-54/20 z dnia 27.08.2020
 2. Wymagany termin złożenia oferty 08.09.2020r.
 3. Parametry techniczne zał. nr 1
 4. Parametry techniczne zał. 2
263). Zapytanie cenowe dot. zakupu wyposażenia kuchennego. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-144/20 z dnia 02.09.2020 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo cenowa - załącznik nr 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty 09.09.2020 r. 
264). Zapytanie cenowe  dot. świadczenia usług serwisowych i przeglądów linii produkcyjnej radiofaraceutyków. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-50/20
 2. Opis przedmiotu zamówienia -zał. nr. 1. i nr.  2
 3. Odpowiedzi na pytania zał. nr 3. 
 4. Klauzula informacyjna RODO - zał. nr 4
 5. Wymagany termin złożenia ofert: 15.09.2020 r. 
 6. Pytanie i odpowiedź / pismo z dn. 15.09.2020 r. /  
 7. UWAGA: Nowy termin złożenia oferty: 17.09.2020 r.  
265). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sukcesywną dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów zużywalnych oraz dziwrżawę aparatu do wykonania oznaczenia stężenia Chromograniny A (CgA) w surowicy. 
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-145/20 z dn. 02.09.2020 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 09.09.2020 r.  
266). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy komory laminarnej wraz z zintegrowanym kalibratorem dawki do rozdozowywania radiofarmaceutyków oraz adaptacja pomieszczenia dla ZMNi EO.  
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-57/20 z dn. 02.09.2020 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 15.09.2020 r.  
 4. Parametry techniczne - wersja edytowalna. 
 5. UWAGA: Nowy termin składania ofert: 25.09.2020 r. - pismo z dn. 14.09.2020 r.  
 6. Pytania i odpowiedzi
 7. Załącznik  nr 1
 8. Załacznik 2
 9. Załacznik 3
267). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy sprzętu rehabilitacyjnego wg wymagań opisanych w załącznikach. 
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-58/20 z dn. 03.09.2020 r. 
 2. Zadanie nr 1 do ww. zapytania
 3. Zadanie nr 2 do ww. zapytania
 4. Zadanie nr 3 do ww. zapytania
 5. Zadanie nr 4 do ww. zapytania
 6. Zadanie nr 5 do ww. zapytania
 7. Załącznik nr 6 do ww. zapytania. 
 8. Wymagany termin złożenia oferty: 14.09.2020 r. 
268). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnej dostawy przepływowych lamp bakteriobójczych zgodnie ze specyfikacją asortymentowo- cenową.  
 1. Zapytanie cenowe nr DA/DT-381-88/20 z dn. 03.09.2020 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 11.09.2020 r. 
 3. Specyfikacja asortymentowo cenowa -wersja edytowalna. 
 4. Pytania i odpowiedzi. 
269). Zapytanie ofertowe dot. wykonania projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarami oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn: " Remont Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej (IIIp.Oddział A i B oraz IV p. Oddział A budynku Kliniki".  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-89/20 z dn. 04.09.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 18.09.2020 r.  
 3. Pytania i odpowiedzi. 
 4. rys. 1
 5. rys.2
 6. Ekspertyza techniczna
270).  Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw pasków z gradientem steżeń antybiotyków oraz krążków do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości dla Zakładu Analityki i Biochemi Klinicznej
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-146/20 z dnia 07.09.2020 r.
 2. Załącznik nr 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 14.09.2020 r.
271). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.  dot. dostawy urządzeń (wytwornica lodu, tacka medyczna, pipetor - 2 szt. ). 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-52/20 z dnia 09.09.2020 r. 
 2. Parametry techniczne wytwornica lodu- załącznik nr 1
 3. Parametry techniczne tacka medyczna- załącznik nr 2
 4. Parametry techniczne pipetor - załącznik nr 3
 5. Klauzula informacyjna - załacznik nr 4. 
272). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnej dostawy testów do RT-PCR w formie kartridży kompatybilne z instrumentem GeneXpert
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-151/20 z dnia 11.09.2020r.
 2. Załączniki do zapytania
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 18.09.2020r.
273). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. doposażenia laboratoryjnego i pojemników osłonnych
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-152/20 z dnia 11.09.2020r.
 2. Załączniki do zapytania
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 18.09.2020r.
274). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy maceratora oraz aparatu do nieinawzyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-61/20 z dnia 10.09.2020r.
 2. Załączniki do zapytania
 3. Wymagany termin złożenia oferty 21.09.2020r.
 4. Załącznik nr 1 wersja edytowalna
 5. Załącznik nr 2 wersja edytowalna
275).  Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy pomp strzykawkowych- 2 szt. oraz pomp objętościowych - 18 szt. według wymagań opisanych w załacznikach do niniejszego zaproszenia​
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-62/20 z dnia 11.09.2020 r. wraz z załącznikami
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 23.09.2020 r.
 3. Załącznik nr 1 wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2 wersja edytowalna
276). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dzierżawy aparatu do biopsji gruboigłowych wspomaganych próźnią na okres 36 m-cy wraz z dostawą sprzętu jednorazowego do pobierania wycinków dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. 
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-63/20 z dn. 16.09.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 22.09.2020 r.  
277). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usługi dezynfekcji fumigacyjnej na okres 6 m-cy dla NIO.
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-154/20 z dn. 17.09.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 21.09.2020 r.  
278). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy defibrylatora dla Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej wg wymagań opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-64/20 z dn. 17.09.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 25.09.2020 r.  
279). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw materiałów wykorzystywanych na etapie rozdozowania radiofarmaceutyków przez okres 24 m-cy dla DN/ZRO 
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-155/20 z dn. 17.09.2020 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 22.09.2020 r.