Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

 619).  Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarami oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn: " Przebudowa pomieszczeń Bloku Operacyjnego celem utworzenia nowej Sali operacyjnej nr 7 endoskopii", zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz. U. z 2019 r. poz. 595).
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-158/19 z dn. 19.12.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 03. 01.2020 r.  
621). Zapytanie cenowe dot. opracowania projektu osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym pomieszczeń Zakładu Diagnostyki PET (pracownie aparatów PET/CT wraz ze sterownią , pomieszczenie rozdozowania i aplikacji-pracownia izotopowa kl. III, bunkier cyklotronu wraz ze sterownią oraz pracownią  izotopową  kl. II (kompleks pomieszczeń ) zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo Atomowe oraz aktami wykonawczymi w odniesieniu do istniejących osłon przed promieniowaniem oraz dokonania inwentaryzacji istniejących pomieszczeń i przygotowanie dokumentacji technicznehj wskazującej na spełnienie warunków ochrony radiologicznej. Zamawiający wymaga, aby projekty wykonane zostały zgodnie z założeniami zawartymi w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. 
 1. Zapytanie cenowe DL/ZPET-073-01-1-14/19 z dnia 23.12.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty 10.01.2020 r. włącznie. 
622). Zapytanie cenowe na zawarcie umowy  na usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa transportu towarów/materiałów niebezpiecznych zgodnie z wymogami przepisów prawa krajowego i międzynarodowego zgodnie z Umową Europejską ADR o przewozie towarów niebezpiecznych zgodnie z załączonym do niniejszego pisma -opisem przedmiotu zamówienia. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-164/2019 r. z dnia 23.12.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty 31.12.2019 r. 
 4. Pytania i odpowiedzi 
 5. UWAGA! Termin składania ofert został przedłużony do dnia 03.01.2020r.
1. Zapytanie cenowe na usługę przebudowy systemu zasilania serwerowni wraz z wymianą akumulatorów oraz 36 miesięczną gwarancją. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-1/20 z dnia 03.01.2020 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 17.01.2020 r. (piątek). 
 3. Informacja dotycząca wizji lokalnej
 4. Informacja z przeprowadzonej wizji lokalnej ( pismo z dnia 16.01.2020 r. ) 
2. Zapytanie cenowe na usługę 36 miesięcznego  serwisu pogwarancyjnego  z uwzględnieniem wymaganych przez producenta przeglądów dla urządzeń klimatyzacji precyzyjnej w serwerowniach  Zamawiającego. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-2/20 z dnia 03.01.2020 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty 17.01.2020 r. (piątek). 
3. Zapytanie cenowe na usługę  opieki  technicznej sprzętu serwerowego  opisanego w załączniku nr 1 oraz wsparcia oprogramowania opisanego w załączniku nr 2 .
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-3/20 z dnia 03.01.2020 r. 
 2. Załącznik nr 1. 
 3. Załącznik nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 17.01.2020 r. (piątek). 
4. Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku  dot. dostawy materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-01/2020 z dnia 02.01.2020 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa. 
 3. Wymagania graniczne dla materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego. 
 4. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 10.01.2020 r. 
 5. Pytania i odpowiedzi. 
5. Zapytanie ofertowe dot. wykonania w roku 2020 badań wody pitnej i ścieków sanitarnych 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-01/20 z dn. 03.01.2020 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej: 22.01.2020 r.   
6. Zapytanie ofertowe dot. dostawy automatycznej nakrywarki do szkiełek mikroskopowych
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-1/20 z dnia 07.01.2020r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej do 31.01.2020r.
7. Zapytanie ofertowe dotyczącej przeprowadzenia przeglądu maszyn i urządzeń pralniczych. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-06/20 z dnia 09.01.2020 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 23.01.2020 r. 
8. Zapytanie ofertowe dot. wykonania przeglądów okresowych Aparatu RTG Digital VR/VS s/n 674744 firmy Philips. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-1/20 z dnia 09.01.2020 r. 
 2. Załącznik do pisma 
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej do 21.01.2020 r. 
9. Zapytanie opfertowe dot. usługi przeglądów okresowych 5 szt. Separatorów komórkowych Spectra Optia s/n 1P01047, 1P00288, 1P02211,  1P02203, 1P00443 według wymagań opisanych w zał. do niniejszego zaproszenia. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-03/2020 z dnia 09.01.2020 r. 
 2. Załącznik do pisma DA/AM-231-03/20
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej do 28.01.2020 r. 
10. Zapytanie cenowe na ekran akustyczny wolnostojący  i nabiurkowy. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-07-02/2020 z dnia 10.01.2020 r. 
 2. Parametry techniczne
 3. Zdjęcia poglądowe. 
 4. Wymagany termin złożenia oferty 24.01.2020 r. 
11. Zapytanie ofertowe dot. dotyczące wykonania dokumentacji resursu 30 szt.  wind dla UDT zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji , napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. 
 1.  Zapytanie ofertowe DA/DT-381-07/20 z dnia 09.01.2020 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia.
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 15.01.2020 r. 
 4. Pytania i odpowiedzi
12. Zapytanie ofertowe dot. dostawy respiratora wysokiej klasy dla dorosłych z wyposażeniem
 1.  Zapytanie ofertowe DA/AM-231-4/20 z dnia 10.01.2020 r.
 2.  Parametry techniczne
 3. Wymagany termin złożenia oferty 31.01.2020 r. 
13. Zapytanie cenowe na dostawę i montaż rolet oraz żaluzji
 1.    Zapytanie cenowe DO/DZ-072-06/2020 z dnia 13.01.2020 r. 
 2.    Załacznik do zapytania cenowego DO/DZ-072-06/2020  
 3.  Wymagany termin złożenia oferty cenowej 24.01.2020 r.
 4. UWAGA! Zmiana terminu dokonania pomiarów oraz terminu składania ofert.
14. Zapytanie cenowe dot. zapewnienia pracownikom Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach karnetów sportowo-rekreacyjnych
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-08-2020 z dnia 15.01.2020 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia - załacznik do zapytania DO/DZ-072-08/2020
15. Zapytanie cenowe dot. dostawy inkubatorów (Zadanie nr 1 oraz zadanie nr 2)
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-5/20 z dnia 16.01.2020r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1
 3. Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty cenowej do dnia 31.01.2020r.
16. Zapytanie cenowe dot. przeglądu automatycznej stacji roboczej do izolacji kwasów nukleinowych MagCore HF 16 Plus s/n P16C002614308 oraz wchodzącego w skład zestawu spektrofotometru DS-11 s/n S6TV64
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-6/20 z dnia 16.01.2020r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin złozenia oferty do dnia 31.01.2020r.
17. Zapytanie cenowe dot. przeglądu urządzeń (zadania1-4)
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-7/20 z dnia 16.01.2020r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin złożenia oferty do dnia 31.01.2020r.
18. Zapytanie ofertowe dot. dostawy elektrohydraulicznego stołu operacyjnego
 1.    Zapytanie ofertowe DA/AM-231-8/20 z dnia 17.01.2020 r.
 2.    Opis przedmiotu zamówienia 
 3.     Wymagany termin złozenia oferty cenowej do dnia 11.02.2020 r.
19. Zapytanie ofertowe dot. dostawy urzadzenia do piezochirurgii
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-9/20 z dnia 17.01.2020 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej do dnia 11.02.2020 r.
20 Zapytanie ofertowe celem rozeznania rynku dot. dostawy i montażu suszarki bębnowej
 1.  Zapytanie ofertowe celem rozeznania rynku DA/DT-381-09/20 z dnia 20.01.2020 r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 31.01.2020 r.
21. Zapytanie ofertowe celem rozeznania rynku dot. dostawy i montażu pralnico-wirówki z baterią higieniczną
 1. Zapytanie cenowe celem rozeznania rynku DA/DT-381-10/20 z dnia 20.01.2020 r.
 2. Wymagany termin złozenia oferty. cenowej 31.01.2020 r.