Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

205). Zapytanie cenowe  dot. sukcesywnych dostaw odczynników i materiałów zużywalnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach zgodnie z załaczoną specyfikacja asortymentowo-cenową
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-100/2020 z dnia 16.06.2020 r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 23.06.2020 r. 
 3. Pytania i dpowiedzi z dnia 22.06.2020r.
 4. Zadanie 1- wersja edytowalna
 5. Zadanie 2- wersja edytowalna
 6. Zadanie 3- wersja edytowalna
206). Zapytanie cenowe na zakup worków do transportu i prania odzieży w ilości 500 szt. zgodnie z załaczonym opisem przedmiotu zamówienia
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-102/2020 z dnia 16.06.2020 r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 23.06.2020 r. 
207). Zapytanie ofertowe dot. dostawy i montażu klimatyzacji typu split dla ZMNiEO w trzech pomieszczeniach magazynu odpadów promieniotwórczych: nr 82, nr 83, nr 86 na poziomie suteryn w budynku Głównym Instytutu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-67/20 z dnia 16.06.2020 r.
 2. Wymagany termin  zlożenia oferty cenowej - 26.06.2020 r.
 3. Pytania i odpowiedzi. 
208).  Zapytanie ofertowe dot. dostawy urządzeń do ciągłych terapii nerkozastepczych ( oferty w II wariantach: wariant I - zakup, wariant II- dzierżawa) według wymagań opisanych w załączniku
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-41/20 z dnia 15.06.2020 r.
 2. Pytania i odpowiedzi / pismo z dnia 30.06.2020 r /  
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej- do 06.07.2020 r.
209). Zapytanie ofertowe dot. dostawy aparatu do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów- 2 szt. według wymagań opisanych w załączniku
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-42/20 z dnia 15.06.2020 r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej- do 06.07.2020 r.
210). Zapytanie cenowe dot. : sukcesywnej dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do aparatu DAKO OMNIS na okres 36 miesięcy - zadanie  nr 1, sukcesywnej dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatury do barwień IHC na okres 36 miesięcy- zadania nr 2
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-104/2020 z dnia 18.06.2020 r.
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zadanie 1
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zadanie 2
 4. Wymagany termin zlożenia oferty: 25.06.2020 r.
 5. Wersja edytowalna zadanie 1.
 6. Wersja edytowalna zadanie 2 załącznik 2.1 
 7. Wersja edytowalna zadanie 2 załacznik 2.2. 
213). Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku dot. dostawy pompy płuczącej dla endoskopów  wg opisanych wymagań 
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-43/20 z dn. 24.06.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 09.07.2020 r.  
214). Zapytanie cenowe dot. sukcesywnych dostaw szkiełek mikroskopowych podstawowych wg opisu przedmiotu zamówienia.  
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-110/20 z dn. 26.06.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 03.07.2020 r.  
 3. Pytania i odpowiedzi / pismo z dnia 03.07.2020 r. /  
 4. UWAGA: Nowy termin skałdania ofert tj. 07.07.2020 r. 
215). Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku dot. sukcesywnych dostaw materiałów zużywalnych (folia, naklejki) wg opisu przedmiotu zamówienia.  
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-109/20 z dn. 26.06.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 03.07.2020 r.  
216). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw produktów do diagnostyki zaburzeń molekularnych w onkohematologii przez okres 12 miesięcy dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-111/20 z dnia 29.06.2020 r.
 2. Termin złożenia oferty: 06.07.2020 r.
217). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia  dot. konserwacji, legalizacji oraz naprawy Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu na okres 36 miesiecy dla DA/DT
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-71/20 z dnia 29.06.2020 r.
 2. Termin złożenia oferty: 08.07.2020 r.
 3. Załącznik wersja edytowalna. 
 4. Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert: 09.07.2020 r.
218). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. konserwacji, legalizacji i naprawy systemu sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, systemu oddymiania oraz systemu gaszenia gazem wraz z systemem wczesnej detekcji dymu na okres 36 miesięcy dla DA/DT
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-72/20 z dnia 29.06.2020 r.
 2. Termin złożenia oferty: 08.07.2020 r.
 3. Załącznik wersja edytowalna. 
 4. Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert: 09.07.2020 r.
219). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. przeglądu i konserwacji 9 szt. sterowników PLC wraz z szafami sterowniczymi dla DA/DT.
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-70/20 z dnia 29.06.2020.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 07.07.2020 r.  
 3. Załacznik nr 1. 
 4. Załącznik nr 2
 5. Załącznik nr 3
 6. Załacznik nr 4
 7. Załacznik nr 5
 8. Załącznik nr 6
 9. Załącznik nr 8
 10. Załącznik nr 7
 11. Załącznik nr 9
 12. Załacznik nr 10
 13. Załacznik nr 11
 14. Załącznik nr 12
 15. Załacznik nr 13
 16. Załacznik nr 14
 17. Załącznik nr 15
 18. Załacznik nr 16
 19. Załącznik nr 17
 20. Załącznik nr 18
 21. Załącznik nr 19
 22. UWAGA: Nowy termin złożenia ofert: 10.07.2020 r.  
220). Zapytanie ofertowe celem rozeznania rynku dot. usługi odczytu dawek indywidualnych przez okres 36 m-cy wg załącznika.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-74/20 z dn. 30.06.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 13.07.2020 r.  
 3. sac odczyt dawek indywidualnych
221). Zapytanie ofertowe dot. wykonania wzorcowania / kalibracji przyrządów i urządzeń wg załączników.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-73/20 z dn. 30.06.2020 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 13.07.2020 r. 
 3. sac Zadanie nr 1 kalibracja licznika Lasair III - wersja edytowalna
 4. sac Zadanie nr 2 kalibracja licznika cząstek Remote 5104- wersja edytowalna
 5. sac Zadanie nr 3 kalibracja licznika cząstek HHPC 6+- wersja edytowalna
 6. sac Zadanie Nr 4 Wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych-wersja edytowalna. 
222). Zapytanie ofertowe dot, świadczenia usługi dezynfekcji fumigacyjnej na okres 12 miesięcy dla Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-113/20 z dnia 30.06.2020 r. 
 2. Załącznik nr 1
 3. Załacznik nr 2
 4. Wymagany termin składania ofert : 01.07.2020 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania / pismo z dn. 03.07.2020 r./  
223). Zapytanie ofertowe dot. części do systemu przyzywowego wg wymagań opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-44/20 z dnia 30.06.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 28.07.2020 r.  
224). Zapytanie cenowe dot. sukcesywnych dostaw szkiełek mikroskopowych - 2000 szt. oraz szkiełek zegarowych - 50 szt. przez okres 12 miesięcy dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-114/20 z dnia 01.07.2020 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia.
 3. Wymagany termin składania ofert: 08.07.2020 r. 
225). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, dot. akcesoriów endoskopowych
 1. Zapytanie cenowe DK/BO-073-11/20 z dnia 07.07.2020 r.
 2. Termin złożenia oferty: 14.07.2020 r.
226). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy aparatu do densytometrii kostnej z orprogramowaniem do analizy struktury kości dla ZMN. 
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-46/20 z dn. 09.07.2020 r.  
 2. Termin złożenia oferty:  28.07.2020 r.  
227). Zapytanie ofertowe dot. zakupu termometrów.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-122/20 z dn. 10.07.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 17.07.2020 r.