Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe


426). Zapytanie ofertowe dot. dostawy jednogowicowej gammakamery narządowej wraz z wykonaniem adaptacji pomieszczenia
 1. Zapytanie ofertowe nr  DA/AM-231-51/19 z dnia 11.07.2019 r.
 2. Parametry techniczne i eksploatacyjne oraz opis prac adaptacyjnych
 3. Wymagany termin składania ofert 31 lipca 2019r.
 4. Uwaga! Nowy termin składania ofert tj. do dnia 16.08.2019r.
454). Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy aparatu do brachyterapii
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-55/19 z dnia 02.08.2019r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin skladania ofert 12.08.2019r.
 4. Pismo z dnia 09.08.2019r. /zmiana terminu składania ofert na dzień 16.08.2019r./
 5. Pismo z dnia 14.08.2019. zmiana terminu składania ofert na dzień 19.08.2019 r. 
 6. Pytania i odpowiedzi
455). Zapytanie ofertowe dot. zakupu zestawu odczynników do diagnostyki rzadkich mutacji w genach BRCA1/2 metodą NGS z wykorzystaniem urządzenia ION TORENT (urządzenie certyfikowane do diagnostyki genetycznej)
 1. Zapytanie ofertowe z dnia 02.08.2019r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin składania ofert 20.08.2019r.
456). Zapytanie ofertowe dot. zakupu odczynników do detekcji mutacji somatycznych
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-98/2019 z dnia 02.08.2019r.
 2. Specyfikacja asortymentowo- cenowa
 3. Wymagany termin składania ofert 08.08.2019r.
457). Zapytanie ofertowe na upgrade oprogramowania Oncentra Masterplan z uwzględnieniem opcji niejednorodności, spełniający wymagania opisane w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DI-072-5/19 z dn. 02.08.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 19.08.2019 r. 
458). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu automatyki wymiennikowni ciepła oraz kotłowni rezerwowej wm Budynku nr 17 wg załącznika 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-103/19 z dnia 02.08.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 19.08.2019 r. 

460). Zapytanie ofertowe dot. dostawy aparatu EKG
 1. Zapytanie ofertowe nr DL/LZ-231-4/19 z dnia 06.08.2019r.
 2. Opis przedmiotu zamowienia
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 23.08.2019r.
 4. Pytania i odpowiedzi. 
461). Zapytanie ofertowe dot. dostawy 5 szt. liczników energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowego w układzie bezpośrednim z certyfikatem MID
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-104/19 z dnia 06.08.2019r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 19.08.2019r.
462). Zapytanie ofertowe dot. zakupu wózków
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-101/2019 z dnia 07.08.2019r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 13.08.2019r.
 4. Pismo z dnia 13.08.2019r. /zmiana terminu składania ofert na dzień 16.08.2019r./
463). Zapytanie ofertowe dot. Upgrade dyspensera "Althea" (rok. prod. 2008) do automatycznego rozdozowywania radioznacznika firmy Comecer
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-56/19 z dnia 08.08.2019r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 21.08.2019r.
464). Zapytanie ofertowe dot. zakupu bioanalizatora do automatycznej elektroforezy oraz oceny jakości kwasów nukleinowych
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-57/19 z dnia 09.08.2019r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 19.08.2019r.
 4. Pytanie i odpowiedź. 
465). Zapytanie ofertowe dot. dostawy i montażu bramy przesuwnej wjazdowej od ul. Sienkiewicza (brama nr 4)
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-105/19 z dnia 09.08.2019r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 20.08.2019r.
466). Zapytanie cenowe na sukcesywne dostawy artykułów sypkich i przypraw dla Działu Żywienia na okres 12 miesięcy. 
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-102/2019 z dnia 16.08.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia /specyfikacja asortymentowo cenowa. 
 3. Wymagany termin składania ofert 26.08.2019 r. 
467). Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny 2 szt. witryn chłodniczych oraz 2 szt. zamrażarek skrzyniowych służących do przechowywania preparatów krwiopodobnych.
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-106/19 z dnia 16.08.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 26.08.2019 r. 
468). Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego na Zintegrowany System Neuroradiochirurgii Onkologicznej .
 1. Zapytanie ofertowe DA/AA-231-3-22/19 z dnia 19.08.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 23.08.2019 r. do godziny 11:00.
469). Zapytanie ofertowe dot. dostawy urządzenia do piezochirurgii.
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-59/19 z dnia 19.08.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia.
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej do 03.09.2019 r. 
470). Zapytanie ofertowe dot. trzyletniej dzierżawy wstrzykiwacza kontrastu. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-58/19 z dnia 19.08.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej do 27.08.2019 r. 
471). Zapytanie cenowe na zakup metalowych igieł ostro zakończonych o śr. 1,9 mm i dł. 200 mm w ilości 50 szt. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-103/2019 z dnia 20.08.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia.
 3. Wymagany termin złożenia ofert 27.08.2019 r.  
472). Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie jednorazowego przeglądu okresowego wraz z wymianą fliltrów zasilaczy UPS. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-109/19 z dnia 20.08.2019 r. 
 2. Zakres przeglądu urządzeń wraz z wykazem elementów eksploatacyjnych podległych wymianie. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 30.08.2019 r. 
473). Zapytanie ofertowe na dostawę 25 szt. węży hydrantowych W25 (przełącznik 52 x 25, prądownica W25). 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-110/19 z dnia 20.08.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 29.08.2019 r. 
474). Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienie zespołu próżniowego (pompy łopatkowe) o wydajności minimum 3x243m3/h przy ciśnieniu 578mmHg w budynku Diagnostyczno-Zabiegowym spełniający wymogi placówek medycznych , norma PN-EN ISO 7396-1.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-107/19 z dnia 20.08.2019 r. 
 2. Przedmiot zamówienia. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 30.08.2019 r. 
475). Zapytanie ofertowe na przeglądkonserwacyjny pod względem mechanicznym i elektrycznym wyłączników mocy DS416 i Record250/400 zabudowanych w rozdzielniach głównych obiektów oraz stacjach transformatorowych. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-108/19 z dnia 20.08.2019 r. 
 2. Wykaz wyłącznikówn mocy podlegających przeglądowi konserwacyjnemu. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 30.08.2019 r. 
476). Zapytanie ofertowe dot. dostawy ultrasonografów (2 szt. ). 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-60/19 z dnia 20.08.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia.
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 02.09.2019 r.