Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

355).Zapytanie ofertowe dot. wykonania projektu budowlanego , projektów wykonawczych we wszystkich właściwych branżach oraz kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów na potrzeby utworzenia Centrum Wsparcia Badań Klinicznych na II piętrze budynku Głównego NIO PIB Gliwice wpisanego do rejestru zabytków WKZ w Katowicach pod nr A/13/04 z dnia 10.12.2004 r.   
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-100/20 z dnia 01.12.2020 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO.
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 11.12.2020 r. 
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 26.02.2021r.
360). Zapytanie ofertowe dot. wykonania świadczeń laboratoryjnych przez okres 24 miesięcy dla Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-211/20 z dnia 02.12.2020 r. 
 2. Załacznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO zał. nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty 04.12.2020 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania
361) Zapytanie ofertowe dot. zakupu pojemników /kanistrów na zlewki chemiczne typu ksylen, aceton, alkohol do utylizacji w spalarni odpadów - 75 szt. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-212/20 z dnia 02.12.2020
 2. Załącznik  nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO-zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty 09.12.2020 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania

 364). Zapytanie ofertowe dot. usługi transportu krwi, jej składników i materiału biologicznego dla NIO w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-213/20 z dnia 04.12.2020 r. 
 2. Załącznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna  RODO- zał. nr 2. 
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 09.12.2020 r. 
 5. Pytania i odpowiedzi
 6. UWAGA! Nowy termin składania ofert: 14.12.2020r.
 7. Informacja o wyniku postępowania
366). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy 8000 litrów oleju napędowego -16 dostaw po 500 litrów do zasilania agregatów prądotwórczych dla NIO w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-101/20 z dnia 04.12.2020 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 11.12.2020 r. 
 4. Informacja o wyniku postępowania

368). Zapytanie ofertowe dot. usługi transportu materiału biologicznego mrożonego (suchy lód) dla Narodowego Instytutu Onkologii Oddziału w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DN/DKN-381-2/2020 z dnia 07.12.2020 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- załacznik nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 18.12.2020 r. do godz. 10.00. 
 5. Informacja o wyniku postępowania / pismo z dn. 07.01.2021 r./ 

371). Zapytanie ofertowe dot. zakupu sterylnych koncówek z filtrem, wolnych od RMaz/DNaz kompatybilnych z pipetą wielokanałową LA8-50XLS dirmy Mattler-Toledo (dedykowane do pracy metodami PCR)
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-219/20 z dnia 10.12.2020 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia- załacznik nr 1 do zapytania
 3. Klauzula informacyjna RODO
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 16.12.2020 r.
 5. Informacja o wyniku postępowania
372). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartosci zamówienia dot. świadczenia usług kurierskich
 1. Zapytanie DO/DZ-072-220/20 z dnia 10.12.2020 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1 do zapytania
 3. Kaluzulainformacyjna RODO
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 21.12.2020 r.
 5. UWAGA: Nowy termin składania ofert: 28.12.2020r. /pismo z dnia 21.12.2020r./
 6. Pytania i odpowiedzi UWAGA: Nowy termin składania ofert: 04.01.2020 r. 
375). Zapytanie ofertowe dot. usługi sekwencjonowania i dostawa oligonukleotydów na potrzeby projektów badawczych.
 1. Zapytanie ofertowe DN/DKN-381-3/2020 z dnia 11.12.2020r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 18.12.2020r.
 3. Pytania i odpowiedzi z dnia 17.12.2020r.
 4. Informacja o unieważnieniu postępowania / pismo z dnia 21.12.2020r./
 378). Zapytanie ofertowe dot. zakupu pojemników/kanistrów na zlewki chemiczne typu ksylen, aceton, alcohol do utylizacji w spalarni odpadów- 75 szt.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-223/20 z dnia 15.12.2020r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 23.12.2020r.
 4. Pytania i odpowiedzi /pismo z dnia 22.12.2020r./
 5. Informacja o wyniku z dnia 05.01.2021r.

380). Zapytanie ofertowe dot. zakupu wózka do transportu pacjentów potencjalnie zakażonych- szt. 1, dla Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-225/20 z dnia 16.12.2020r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 28.12.2020r.
 4. Pytania i odpowiedzi /pismo z dnia 22.12.2020r.
 5. Pytania i odpowiedzi UWAGA: nowy termin skladania ofert 30.12.2020 r. 
 6. Informacja o wyniku postępowania
381). Zapytanie cenowe dot. dostawy akumulatorów do urządzeń medycznych.
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-94/20 z dnia 18.12.2020r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 11.01.2021r.
 3. Modyfikacja treści zapytania / pismo z dn. 11.01.2021 r. / 
 4. Uwaga: Nowy termin złożenia oferty: 19.01.2021 r. 
382). Zapytanie cenowe dot. czynności poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/ lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-227/20 z dnia 18.12.2020r.
 2. Załączniki /formularz cenowy/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 05.01.2021r.
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 23.12.2020r.
384). Zapytanie ofertowe dot. usługi sekwencjonowania i dostaw oligonukleotydów na potrzeby projektów badawczych.
 1. Zapytanie cenowe DN/DKN-381-4/2020 z dnia 21.12.2020r.
 2. Załączniki /formularz cenowy/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 29.12.2020r.
 4. Informacja o wyniku / pismo z dn. 13.01.2021 r. / 
 5. Informacja o wyniku postępowania  po ponownej ocenie ofert /pismo z dnia 25.01.2021 r./
385). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw sprawdzianów zewnątrz laboratoryjnych na rok 2021 r. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-231/20 z dnia 29.12.2020 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo- cenowa - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO - zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 04.01.2021 r. 
 5. Specyfikacja asortymentowo -cenowa- wersja edytowalna. 
 6. Informacja o wyniku postępowania
387.) Zapytanie ofertowe dot. zakupu wózków dla Klinik i Zakładow NIO-PIB w Gliwicach. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-234/20 z dnia 30.12.2020 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo - cenowa- zał. 1
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 2
 4. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 3
 5. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 4
 6. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 5
 7. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 6
 8. Specyfikacja asortymentowo- cenowa- zał. 7
 9. Specyfikacja asortymentowo- cenowa- zał. 8
 10. Specyfikacja asortymentow-cenowa- zał. 9
 11. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 10
 12. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 11
 13. Klauzula informacyjna RODO. 
 14. Wymagany termin złożenia oferty : 18.01.2021 r. 
 15. Pytania i odpowiedzi / pismo z dn. 13.01.2021 r. /  
 16. Pytania i odpowiedzi / pismo z dn. 18.01.2021 r. / 
 17. Pytania i odpowiedzi / pismo z dn. 18.01.2021 r. 
 18. Pytanie i odpowiedź / pismo z  dn. 21.01.2021 r. / 
 19. Uwaga !!!!: Nowy termin złożenia ofert: 22.01.2021 r.  
 20. Zał. 1 - wersja edytowalna
 21. Zał. 2- wersja edytowalna
 22. Zał. 3 - wersja edytowalna
 23. Zał. 4- wersja edytowalna
 24. Zał. 5- wersja edytowalna
 25. Zał. 6 - wersja edytowalna
 26. Zał.7- wersja edytowalna  
 27. Zał. 8 - wersja edytowalna
 28. Zał. 9 - wersja edytowalna
 29. Zał. 10-  wersja edytowalna
 30. Zał. 11 - wersja  edytowalna. 
388). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy odzieży ochronnej i roboczej, obuwia oraz środków ochrony indywidualnej przez okres 24 miesięcy. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-236/20 z dnia 31.12.2020 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zal. 1
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 2
 4. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 3
 5. Klauzula informacyjna RODO
 6. Wymagany termin złożenia oferty : 07.01.2021 r. 
 7. Informacja o wyniku postępowania. 
389). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sukcesywne dostawy odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą  zintegrowanych systemów immuno-biochemicznych oraz automatycznej linii transmisyjnej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-237/20 z dnia 31.12.2020 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 1
 3. Parametry wymagane - zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty : 12.01.2021 r. 
 6. UWAGA: Termin wizji lokalnej 05.01.2021 r. godz. 9.00.  
 7. Specyfikacja asortymentowo-cenowa-wersja edytowalna.
 8. Parametry wymagane-wersja edytowalna. 
 9. Pytania i odpowiedzi z dnia 08.01.2020
390). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw odczynników i materiałów do znakowania przeciwciał monoklonalnych cyrkonem 89 przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-01/21 z dnia 04.01.2021 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia- załaczniki 1 -3
 3. Klauzula informacyjna RODO- załacznik nr 4
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 11.01.2021 r.
 5. Informacja o anulowaniu postępowania
  391). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia  dot. wykonania okresowej kontroli budowlanej obiektów, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane art. 26 ust. 1 pkt. 1 i art. 62 ust. 1 pkt.3 oraz opracowanie opisów technicznych, technologii, rysunków wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich prac naprawczych  wynikłych w trakcie przeprowadzonych przeglądów  dla Narodowego Instytutu Onkologi im.  Marii Skłodowskiej-Curie -Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-01/21 z dnia  05.01.2021 r.
 2. Wykaz budynków i budowli podlegających kontroli rocznej- zał. nr 1
 3. Wykaz  budynków i budowli podlegających kontroli półrocznej - zał. nr 2
 4. Formularz oferty- zał. nr 3
 5. Klauzula informacyjna RODO- zał. 4
 6. Wymagany termin składania ofert: 19.01.2021 r. 
 7. Pytania i odpowiedzi - pismo z dnia 15.01.2021 r.
392). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na usługę 36 miesięcznego serwisu pogwarancyjnego z uwzględnieniem wymaganych  przez producenta przeglądów i czynności serwisowych dla infrastruktury obsługującej serwerownie oznaczoną jako MDF_02. Elementy podlegające serwisowi pogwarancyjnemu zostały wymienione  w Tabeli 1- wykaz sprzętu systemu zasilania, Tabeli 2 - wykaz sprzętu klimatyzacji precyzyjnej (Vertive) oraz Tabeli 3- wykaz sprzętu gazowego systemu gaśniczego  ze środkiem  HFC-227ea oraz Tabeli 4 - wykaz sprzętu klimatyzacji inwerterowej (Fujitsu). Dla sprzętu  z Tabeli 1 Zamawiający wymaga jednorazowej  wymiany akumulatorów w ilości 2 x 330  akumulatorów 9Ah w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-1/21 z dnia 11.01.2021 r. 
 2. Wymagany termin składania ofert: 19.01.2021 r. 
393). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. doposażenia  laparoskopu dla Bloku Operacyjnego. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-1/21 z dnia 11.01.2021 r. 
 2. Załącznik nr 1. - opis przedmiotu zamówienia. 
 3. Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO. 
 4. Wymagany termin złożenia oferty : 18.01.2021 r. 
 5. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
394). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczeń białek specyficznych dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-05/21 z dnia 13.01.2021 r.
 2. Specyfikacja-asortymentowo-cenowa - załącznik nr 1
 3. Parametry wymagane - załącznik nr 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- załacznik nr 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 19.01.2021 r.
395). Zapytanie ofertowe dot. zakupu ekspresu do kawy JURA E8 - 1 szt.  wg opisu przedmiotu zamówienia w załaczeniu. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-07/21 z dn. 18.01.2021 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 25.01.2021 r.  
 3. Informacja o wyniku
396). Zapytanie ofertowe na dostawę zestawów do oznaczania stężenia cytokin ludzkich
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-08/21 z dnia 19.01.2021 r.
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- załącznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO - załacznik nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 26.01.2021 r.
 5. Informacja o wyniku
397). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu urządzenia do technik nerkozastępczych dla ZAiIT wg wymagań opisanych w załaczniku.  
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-3/21 z dn. 20.01.2021 r.  
 2. Wymagany termin złozenia oferty: 26.01.2021 r.   
 3. Opis przedmiotu zamówienia- zał. nr 1 - wersja edytowalna. 
398). Zapytanie cenowe w celu szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy aparatów ultrasonograficznych dla ZMNiEO wg wymagań w załączniku.  
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-4/21 z dn. 21.01.2021 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 29.01.2021 r.  
 3. Zadanie 1 - opis przedmiotu zamówienia wersja edytowalna. 
 4. Zadanie 2- opis przedmiotu zamówienia wersja edytowalna. 
399). Zapytanie ofertowe dot. usługi tapicerowania mebli
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-10/21 z dnia 22.01.2021 r.
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - załacznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO - załacznik nr 2
 4. W celu dokonania ogledzin przedmiotu Zamówienia Zamawiajacy zaprasza wszystkich zainteresowanych do siedziby Zamawiającego Oddział W  Gliwicach, Dział Zaówień Publicznych i Zaopatrzenia pok.107 w dniu 29.01.2021 r. o godz. 10:00
 5. Wymagany termin złożenia oferty 05.02.2021 r.
 6. Informacja o wyniku postępowania 
400.)  Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. przedłużenia posiadanej przez Zamawiającego licencji na system antyspamowy Fortimail VM04
 1. Zapytanie cenowe DO/DI-072-4/21 z dnia 25.01.2021 r,
 2. Klauzula informacyjna RODO
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 02.02.2021 r.
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 02.03.2021r.
401).  Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy systemu preparacji próbek biologicznych dla Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-5/21 z dnia 25.01.2021 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 1
 3. Klauzula Informacyjna RODO- załącznik nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 02.02.2021 r.
 5. Opis przedmiotu zamówienia wersja edytowalna. 
402). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy obuwia roboczego na okres 24 miesięcy. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-11/21 z dnia 26.01.2021 r. 
 2. Specyfiikacja asortymentowo-cenowa- załacznik nr 1
 3. Klauzula Informacyjna RODO- załacznik nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty : 02.02.2021 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 02.03.2021r.
403). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia  dot. świadczenia usługi wykonania testów specjalistycznych urządzeń dla NIO-PIB Oddział w Gliwicach według wykazu w załączniku do niniejszego zaproszenia. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-6/21 z dnia 26.01.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Klauzula Informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 02.02.2021 r. 
404). Zapytanie ofertowe dot. dostawy zestawów do oznaczania stężenia cytokin ludzkich.
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-12/21 z dnia 27.01.2021r.
 2. Załącznik nr 1- Specyfikacja asortymentowo- cenowa
 3. Załącznik nr 2- Klauzula informacyjna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 05.02.2021r.
 5. Załącznik nr 1- Specyfikacja asortymentowo-cenowa - wersja edytowalna. 
 6. Informacja o wyniku postępowania. 
405). Zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi przygotowania, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia  dwuetapowego konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej dla zadania inwestycyjnego pn.: " Budowa nowego budynku klinicznego wraz z blokiem operacyjnym celem uzupełnienia kompleksowości realizowanych świadczeń onkologicznych Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego im. Marii Skłodowskiej- Curie Oddziału w Gliwicach".
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-02/21 z dnia 03.02.2021r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 09.02.2021r.
406). Zapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu kuchennego.
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-14/2021 z dnia 03.02.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo cenowa i klauzula/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 11.02.2021r.
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 09.02.2021r.
 6. Sprostowanie do pisma z dnia 09.02.2021r.
 7. UWAGA! Nowy termin składania ofert: 17.02.2021r.
 8. UWAGA! Nowy termin składania ofert: 22.02.2021r.
 9. Pismo z dnia 16.02.2021 r.  wraz z aktualnymi specyfikacjami asortymentowo-cenowymi
 10. Pytania i odpowiedzi 
407). Zapytanie cenowe dot. sukcesywnych dostaw asortymentu przeznaczonego do stabilizacji pacjentów w radioterapii.
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-13/21 z dnia 03.02.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 10.02.2021r.
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 10.02.2021r.
408). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy pylistego węgla aktywnego stosowanego w procesie suchego oczyszczania spalin powstających podczas unieszkodliwienia  odpadów medycznych i weterynaryjnych  w instalacji termicznego przekształcania odpadów ATI MULLER HP 1000 zainstalowanej  w Zakładzie  Utylizacji  i Kotłowni Rezerwowej .
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-03/2021 z dnia 05.02.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo- cenowa - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty : 12.02.2021 r. 
409). Zapytanie ofertowe dot. zakupu wózka niemagnetycznego inwalidzkiego w ilości 1 szt. dla Zakładu Planowania Radioterapii. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-15/2021 r. z dnia 04.02.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 1
 3. Klauzula Informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 12.02.2021 r.
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 15.02.2021r.
 6. UWAGA! Nowy termin składania ofert: 17.02.2021r.
 7. Informacja o wyniku postępowania. 
410). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dzierżawy aparatu , wyposażenia dodatkowego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do wykonania oznaczeń molekularnych metodą RT-PCR dla NIO-PIB w Gliwicach. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-216/2021 z dnia 05.02.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia-zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Parametry wymagane - zał. 3
 5. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 6. Załącznik nr 3- wersja edytowalna
 7. Wymagany termin złożenia oferty: 15.02.2021 r. 
 8. Sprostowanie dot. specyfikacji z dnia 15.02.2021r.
411). Zapytanie ofertowe dot. wykonania w okresie 12 m-cy badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody pitnej oraz fizykochemicznych ścieków sanitarnych dla NIO.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-04/21 z dn. 08.02.2021 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 20.02.2021 r.  
 3. Informacja o wyniku postępowania z dnia 02.03.2021r.
412). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących firmy OKI przez okres 18 miesięcy
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DI-072-5/21 z dnia 10.02.2021r.
 2. Załącznik nr 1- warunki świadczenia sukcesywnych dostaw i wykaz materiałów eksploatacyjnych
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 18.02.2021r.
413).  Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy aparatu do izolacji kwasów nukleinowych dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii
 1. Zapytanie DA/AM-231-9/12  z dnia 11.02.2021 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia- załacznik nr 1
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Klauzula informacyjna RODO
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 17.02.2021 r.
414). Zapytanie ofertowe dot. śwaidczenia usługi wykonywania przeglądów i konserwacji urzadzeń  medycznych wymienionych w załaczniakch od 1-5
 1. Zapytanie DA/AM-231-10/21 z dnia 11.02.2021 r.
 2. Przeglądy i konserwacja analizatora do badań metodą ELISA ELA
 3. Przeglady i konserwacja termocyklera Real-time PCR
 4. Przeglady i konserwacja cyfrowego cytofluorymetra przepływowego FACS CANTO
 5. Przeglady i konserwacja cyfrowego systemu PCR ProFlex
 6. Klauzula Informacyjna RODO
 7. Wymagany termin złożenia oferty: 19.02.2021 r.
 8. Pytania i odpowiedzi ( przedłużenie terminu składania ofert do dnia 22.02.2021 r. )
415). Zapytanie cenowe dot. dostawy urządzęń zgodnie z opisem w załacznikach od 1 do 8
 1. Zapytanie DA/DT-381-06/21 z dnia 11.02.2021 r.
 2. Dostawa liczników cząstek- zadanie 1
 3. Dostawa stacjonarnego miernika punktu rosy - zadanie 2
 4. Dostawa mierników mocy dawki FH40G-10- zadanie 3
 5. Dostawa mierników mocy dawki i skażenia EKO-C v.4.2- zadanie 4
 6. Dostawa mierników mocy dawki PM 1610A- zadanie 5
 7. Dostawa mierników mocy dawki i skażenia CoMo170- zadanie 6
 8. Dostawa mierników mocy dawki i skażenia RadEyeB20 ER- zadanie 7
 9. Dostawa mierników mocy dawki i skażenia RedEye SPRD GN - zadanie 8
 10. Klauzula informacyjna RODO
 11. Wymagany termin złożenia oferty: 22.02.2021 r.
 12. Pytania i odpowiedzi
 13. Pytania i odpowiedzi
 14. Pytania i odpowiedzi
 15. Pytania i odpowiedzi
416). Zapytanie ofertowe dot. wykonania wzorcowania/sprawdzenia mierników rejestratorów oraz środków ochrony przeciwporażeniowej. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-05/21 z dnia 12.02.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 2
 4. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 3
 5.  Wymagany termin złożenia ofert: 26 lutego 2021 r.  
417). Zapytanie ofertowe dot. naprawy zasilacza UPS EMERSON Network Power model I/O BOX TRINERGY CUBE 600 kVA 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-08/21 z dnia 15.02.2021r.
 2. Załącznik nr 1 /klauzula/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 22 luty 2021r.
418). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówieniana sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych dla Działu Centralnej Sterylizacji. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-18/21 z dnia 16.02.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa załaczniki od nr 1 do 13.
 3. Klauzula informacyjna RODO.
 4. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 23.02.2021 r. 
 5. Pytania i odpowiedzi. 
 6. Zadanie 1- wersja edytowalna
 7. Zadanie 2, 3, 4 - wersja edytowalna
 8. Zadanie 5- wersja edytowalna
 9. Zadanie 6- wersja edytowalna
 10. Zadanie 7- wersja edytowalna
 11. Zadanie 8 - wersja edytowalna
 12. Zadanie 9-  wersja edytowalna
 13. Zadanie 10- wersja edytowalna
 14. Zadanie 11- wersja edytowalna
 15. Zadanie 12- wersja edytowalna
 16. Zadanie 13- wersja edytowalna
419). Zapytanie ofertowe dot. dostawy komory laminarnej dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej wg wymagań opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-12/21 z dn. 17.02.2021 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: do dnia 26.02.2021 r.         
 3. Wymagane parametry- wersja edytowalna.     
 4. Pytania i odpowiedzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Informujemy wszystkich zainteresowanych, że w dokumencie podanym do wiadomości publicznej, tj. w zapytaniu ofertowym z dn. 17.02.2021 r. opublikowanym w dniu 18.02.2021 r. wkradł się błąd w znaku Funduszy Europejskich, barwach RP i znaku Unii Europejskiej, a zatem ponownie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzielenia odpowiedzi na opublikowane niżej zapytanie ofertowe: 
 5. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-12/21 z dn. 24.02.2021 r. 
 6. Wymagany termin złożenia oferty: do dnia 04.03.2021 r.     
 7. Ogłoszenie opublikowano w Bazie Konkurencyjności w dniu 24.02.2021 r. pod nr 2021-16762-34113.                                                                                                                                                                                                                                                               Zakup komory laminarnej dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej objęty jest umową o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0190/20-00/27/2020/720 w ramach projektu pn. "Doposażenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych" nr POIS.09.02.00-00-0190/20 w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.  
420). Zapytanie ofertowe dot: Wykonania i montażu rolet, żaluzji i moskitier dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AA-231-3-16/2021 z dnia 22.02.2021 r. 
 2. Klauzula Informacyjna RODO - zał. 1
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 2
 4. Wymagany termin składania oferty cenowej: 05.03.2021 r. 
421). Zapytanie ofertowe dot. usługi wzorcowania przetworników parametrów środowiskowych
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-21/2021 z dnia 23.02.2021r.
 2. Załączniki /wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i klauzula/
 3. Wymagany termin składania ofert: 05.03.2021 do godziny 14:00
422). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych dla Działu Centralej Sterylizacji 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-22/21 z dnia 25.02.2021r.
 2. Załącznik /specyfikacja asortymentowo- cenowa/
 3. Wymagany termin składania ofert: 02.03.2021r.
 4. Pytania i odpowiedzi pismo z dnia 01.03.2021
423). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy i montażu mebli biurowych i medycznych
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AA-231-3-18/21 z dnia 25.02.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i specyfikacja asortymentowo- cenowa/
 3. Specyfikacja asortymentowo- cenowa- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin składania ofert: 15.03.2021r.
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 03.03.2021 r. 
 6. Opis przedmiotu zamówienia- wersja edytowalna
 7. Pytania i odpowiedzi z dnia 04.03.2021 r.
424). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. odzieży ochronnej do użytku w Zakładzie Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET
 1. Zapytanie cenowe nr DN/ZRO-231-13/21 z dnia 25.02.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówiania i klauzula/
 3. Wymagany termin składania ofert: 25.02.2021r.
425). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. wymiany 2 sprężarek w agregacie wody lodowej Aermec typ TBA 3502 przy budynku prosektorium
 1. Zapytanie cenowe nr DA/DT-381-09/21 z dnia 25.02.2021r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 05.03.2021r.
 3. Pytania i odpowiedzi. 
426). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu generatorów 68Ge/68Ga wraz z eluentami na okres 24 miesięcy. 
 1. Zapytanie cenowe DN/ZRO-231-15/21 z dnia 26.02.2021 r. 
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty : 08.03.2021 r. 
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
427). Zapytanie ofertowe dot. zapotrzebowania na badania konsultacyjne immunohematologiczne w trybie CITO dla Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-23/2021 z dnia 26.02.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - badania konsultacyjne immunohematologiczne w trybie CITO- załącznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty : 02.03.2021 r. 
428). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. usługi wymiany aktualnie posiadanego przez Zamawiającego Systemu Komunikacji Głosowej określanego dalej jako centrala telefoniczna wraz z 36 miesięcznym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym  oraz z możliwością przedłużenia wsparcia producenta na kolejne  minimum 48 miesięcy. 
 1. Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia DO/DI-072-6/21 z dnia 26.02.2021 r. 
 2.  Załącznik 1- Stan obecny (Sprzęt i oprogramowanie wykorzystywane przez Zamawiającego do obsługi komunikacji głosowej, fax oraz usług dodatkowych realizowanych przez obecną centralę telefoniczną)
 3. Załącznik nr 2 -Parametry minimalne aparatów telefonicznych. 
 4. Załacznik 3- Opis systemu
 5. Załącznik 4- Klauzula informacyjna RODO. 
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 19.03.2021 r.  
429). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia  na sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych I-VI dla Zakładu Patologii Nowotworów. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-24/21 z dnia 01.03.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia-  zał. 1
 3. Opis przedmiotu zamówienia-  zał. 2
 4. Opis przedmiotu zamówienia-  zał. 3
 5. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 4
 6. Opis przedmiotu zamówienia-  zał. 5
 7. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 6
 8.  Klauzula informacyjna RODO- zał. 7
 9. Wymagany termin złożenia oferty; 08.03.2021 r. 
 10. Pytania i odpowiedzi. 
430). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw przez okres 24 miesięcy Koncentratu Krwinek Płytkowych po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych- 45 j. (KKP)
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-25/21 z dnia 03.03.2021r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 10.03.2021r.
 3. Pytania i odpowiedzi
431). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usługi wykonania przeglądu i konserwacji systemu do cytologii płynowej dla Zakładu Patologii Nowotworów. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-15/21 z dnia 04.03.2021
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 11.03.2021 r.