Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

610). Zapytanie ofertowe dot. jednorazowej dostawy Antifrogenu N Firmy Clariant w 3 beczkach o poj. 200 litrów. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-53/21 z dnia 26.08.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: do dnia 07.09.2021 r. 
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 13.01.2022 r. 
626). Zapytanie ofertowe dot. biletowego systemu zarządzania ruchem Pacjentów dla Laboratorium Analitycznego. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-72-14/21 z dnia 08.09.2021 r. 
 2. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 2- klauzula informacyjna RODO. 
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 17.09.2021 r. 

637). Zapytanie ofertowe dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. " Budowa parkingu wielopoziomowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Narodowego Instytutu Onkologiin im. M. Skłodowskiej -Curie-PIB Oddział w Gliwicach" 

 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-60/21 z dnia 17.09.2021 r. 
 2. Projekt budowy- zał. nr 1 - A
 3. Projekt budowy- zał.  nr 1 -B
 4. Klauzula informacyjna RODO - zał. nr 2
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 01 październik 2021 r.  
 6. Pytanie i odpowiedź z dnia 23.09.2021 r. 
 7. Pytania i odpowiedzi z dnia 28.09.2021r.
  653). Zapytanie ofertowe dot. modernizacji oraz rozbudowy systemu monitoringu temperatur w lodówkach oraz zamrażarkach w oparciu o oprogramowanie SCADA LBX. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-73/21 z dnia 29.09.2021r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 06.10.2021r.
 3. Pytania i odpowiedzi z dnia 04.10.2021r.
668). Zapytanie ofertowe na dostawę ciemnych promienników ciepła IRD w ilości 6 sztuk dla Zakładu Planowania leczenia w NIO-PIB oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-81/21 z dnia 12.10.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO zał. nr 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 28 października 2021 r. 
669). Zapytanie ofertowe dot. zakupu i cyklicznych dostaw suchego lodu dla Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-382-167/21 z dnia 14.10.2021r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 20.10.2021r.
679). Zapytanie ofertowe dot. zakupu czajnika bezprzewodowego dla Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-178/21 z dnia 21.10.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 28.10.2021r. 
681). Zapytanie ofertowe na dostawę 1 szt. grzejnika olejowego dla Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej w NIO-PIB Oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-82/21 z dnia 27.10.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zal. nr 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty : 05.11.2021 r. 
683). Zapytanie ofertowe dot. wymiany zaworu w butli CO2 dla DA/DT.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-83/21 z dnia 27.10.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Wymagany termin złozenia oferty: do 03.11.2021 r. 
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 04.11.2021 r. 
685). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu aparatu do brachyterapii dla Zakładu Brachyterapii.
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-75/21 z dnia 28.10.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 08.11.2021r.
 4. Opis przedmiotu zamówienia- wersja edytowalna
686). Zapytanie ofertowe dot. zakupu Bi-Masek- maska anestetyczna silikonowa wielorazowa rozm. 4 (czerwony)- 20 szt., rozm. 5 (filoletowy)- 20 szt. dla Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-183/21 z dnia 29.10.2021r.
 2. Załącznik /opis przedmiotu zamówienia/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 04.11.2021r.
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 10.11.2021 r. 
687). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usługi serwisu pogwarancyjnego oprogramowania GE Digital (Proficy HMI/SCADA iFIX, Historian, Webspace, driver komunikacyjne: OPC, S7A oraz IGS) na okreas 24 miesięcy.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-84/21 z dnia 29.10.2021r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty 08.11.2021r.
 3. Informacja o wyniku postępowania z dnia 19.11.2021r.
688). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu i konserwacji 10 szt. sterowników PLC wraz z szafami sterowniczymi.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-85/21 z dnia 29.10.2021r.
 2. Załączniki /zdjęcia szaf sterowniczych wraz z sterownikami/
 3. Wymagany termin złożenia oferty 08.11.2021r
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 04.11.2021 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 07.12.2021r.
689). Zapytanie ofertowe dot. usługi zatrudnienia tłumacza przysięgłego języka arabskiego oraz usługi tłumaczenia dokumentacji na język arabski przez okres 12 miesięcy dla Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-184/21 z dnia 29.10.2021r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty 02.11.2021r.
690). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy aparatu do sekwencjonowania typu NGS dla Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-77/21 z dnia 03.11.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO - zał. nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 09.11.2021 r. do godz. 11.00
 5. Opis przedmiotu zamówiena - wersja edytowalna
691). Zapytanie ofertowe dot. usługi opieki technicznej w zakresie eksploatacji systemu INTRADOK 4.x oraz jego wersji archiwalnej  w wersji 3.x wraz komunikatorem CMAX od dnia 12.12.2021 r. do dnia 11.12.2022 r. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-16/21 z dnia 04.11.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 12.11.2021 r. 
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 22.11.2021r.
692). Zapytanie ofertowe dot. usługi utrzymania BIP lub usługę uruchomienia wraz z przeniesieniem dotychczasowych treści i utrzymanie BIP przez okres 12 miesięcy od dnia 12.12.2021 r. do dnia 11.12.2022 r. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-17/21 z dnia 04.11.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 12.11.2021 r. 
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 22.11.2021r.
693). Zapytanie ofertowe dot. montażu klimatyzacji typu split w pomieszczeniu socjalnym nr 2.107 w budynku kliniki zgodnie z opisem . 
 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-86/21 z dnia 04.11.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zal. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: do dnia 15.11.2021 r. 
694). Zapytanie ofertowe na dostawę ciemnych promienników ciepła IRD w ilości 6 sztuk dla Zakładu Planowania Leczenia w NIO-PIB oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-81A/21 z dnia 04.11.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 15.11.2021 r. 
695). Zapytanie ofertowe dot. wymiany zaworu w butli CO2 dla DA/DT. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-83A/21 z dnia 04.11.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO - zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: do 12.11.2021 r. 
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 16.11.2021r.
696). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sukcesywną dostawę materiałów zużywalnych do badań PCR dla Zakładu Patologii Nowotworów. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-186/21 z dnia 08.11.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo cenowa - zał. 1
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 30.11.2021 r. 
697). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy aparatu HDR dla Zakładu Brachyterapii.
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-78/21 z dnia 09.11.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 16.11.2021r. do godz. 10.00
 4. Zamówienie jest współfinanansowane ze śrdków Ministerstwa Zdrowia w ramach umowy o dofinansowanie nr 1/6/22/2021/27/665 na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn.: "Doposażenie zakładów radioterapii"- wymiana aparatów HDR
 5. Załącznik nr 1 - wersja edytowalna. 
698). Zapytanie ofertowe dot. dostawy sprzętów medycznych: licznik komórek i stolik automatyczny do mikroskopu konfokalnego z oprogramowaniem.
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-79/21 z dnia 09.11.2021r.
 2. Załączniki /opisy przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 16.11.2021r. do godziny 12.00
 4. Załacznik nr 1- wersja edytowalna
 5. Załacznik nr 2 - wersja edytowalna
 6. Informacja o wyniku postępowania z dnia 13.12.2021 r. 
699). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy zestawu dozymetrycznego do weryfikacji radioterapii stereotaktycznej dla Zakładu Fizyki Medycznej.
 1.  Zapytanie cenowe DA/AM-231-80/21 z dnia 09.11.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 16.11.2021r. do godz. 12.00
 4. Załącznik opis przedmiotu zamówienia - wersja edytowalna. 
700). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw odczynników do ekstrakcji i detekcji wirusa brodawczaka ludzkiego -DNA HPV, materiałów zużywalnych oraz dzierżawy aparatu do izolacji DNA wirusa HPV- wchodzącego w skład platformy Cobas 4800 dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-187/21 z dnia 09.11.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, minimalne parametry wymagane i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 16.11.2021r.
 4. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 5. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
701). Zapytanie ofertowe dot. dostawy i montażu klimatyzacji typu split w pomieszczeniu nr 408 A w budynku Główym Intytutu.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-87/21 z dnia 09.11.2021r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 15.11.2021
702). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sukcesywne dostawy kawy, herbaty, słodyczy (zad.1) , soki, napoje , woda (zad. 2)  oraz artykułów sypkich i przypraw (zad.3) dla Działu Żywienia. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-188/21 z dnia 09.11.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Opis przedmiotu zamówienia/ specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 2
 4. Opis przedmiotu zamówienia/ specyfikacja asortymentowo- cenowa- zał. 3
 5. Klauzula informacyjna RODO- zał. 4
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 16.11.2021 r. 
703). Zapytanie ofertowe dot. dostawy 1 szt. klucza nastawnego dla DA/DT
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-88/21 z dnia 09.11.2021r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 19.11.2021r.
 3. Informacja o wyniku postępowania z dnia 02.12.2021r.
704). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw odczynników i materiałów wykorzystywanych do syntezy radiofarmaceutyków znakowanych izotopem fluoru 18F dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-189/21 z dnia 12.11.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zal. nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 19.11.2021 r. 
705). Zapytanie ofertowe dot. montażu klimatyzacji typu split w pomieszczeniu nr 328 B w budynku Głównym Instytutu.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-89/21 z dnia 12.11.2021r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 22.11.2021r.
706). Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla klinik i zakładów NIO-PIB. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-193/21 z dnia 15.11.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 30.11.2021 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 01.12.2021 r. 
707). Zapytanie ofertowe  na przegląd konserwacyjny pod względem mechanicznym i elektrycznym wyłączników mocy DS416 i Record 250/400 zabudowanych w rozdzielniach głównych obiektów oraz stacjach transformatorowych NIO-PIB oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-38159A/21 z dnia 16.11.2021 r. 
 2. Załącznik nr 2 
 3. Klauzula informacyjna RODO
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 23.11.2021 r. 
708). Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia wykładu dla lekarzy w dniu 03.12.2021 r. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DP-231-22/21 z dnia 16.11.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 22.11.2021 r. 
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 24.11.2021 r. 
709). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu wózka anestezjologicznego z wyposażeniem w ilości 1 szt. dla Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-195/21 z dnia 16.11.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 23.11.2021r.
 5. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu p.n. „Modernizacja i rozbudowa wraz z doposażeniem I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii, Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej oraz Bloku Operacyjnego z zabezpieczeniem anestezjologicznym, w celu poprawy jakości i usprawnienia procesu leczenia onkologicznego”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 23.11.2021r.
   
710). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu, dostawy i wdrożenia wyposażenia audio-wideo, monitoringu sal oraz kontroli dostępu na potrzeby sal konferencyjnych NIO-PIB w Gliwicach. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DI-072-18/21 z dnia 16.11.2021 r. 
 2. Zakres i opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO
 4. Wymagany termin złożenia oferty 24.11.2021 r. 
711). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usługi hirudoterapii przez okres 24 miesięcy dla Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-194/21 z dnia 16.11.2021
 2.  Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 23.11.2021r.
712). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sukcesywne dostawy kawy, herbaty, słodyczy (zad.1) , soki, napoje , woda (zad. 2) oraz artykułów sypkich i przypraw (zad. 3) dla Działu Żywienia. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-196/21 z dnia 17.11.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa zad. 1- wersja edytowalna
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zad. 2- wersja edytowalna
 4. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zad. 3 - wersja edytowalna
 5. Klauzula informacyjna RODO- zał. 4
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 26.11.2021 r. 
713). Zapytanie cenowe  w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sukcesywne dostawy odczynników oraz materiałów kontrolnych dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-198/21 z dnia 18.11.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Parametry wymagane - zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 26.11.2021 r. 
714). Zapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu AGD i RTV dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-197/21  z dnia 18.11.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty 25.11.2021r.
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 25.11.2021r.
715). Zapytanie ofertowe dot. dostawy wraz z wymianą zderzaka przeciwwagi oraz zderzaków kabin dźwigów osobowych D8 typu PT21/10-05, D9 typu PT21/10-05, D21 typu PT21/10-05 produkcji KONE.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-90/21 z dnia 17.11.2021r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 23.11.2021r.
 3. Pytania i odpowiedzi z dnia 23.11.2021 r. 
716). Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia wykładu/ warsztatów interaktywnych/ spotkania kliniczno- radiologicznego dla lekarzy.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DP-231-23/21 z dnia 19.11.2021r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 29.11.2021r.
 3. Informacja o wyniku postępowania  z dnia 01.12.2021 r. 
717). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu wózków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-200/21 z dnia 22.11.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 29.11.2021r.
718). Zapytanie ofertowe dot. przedłużenia licencji na oprogramowania Pomocnik Świadczeniodawcy z modułami: DiLO, Potwierdzenie, Zasoby, Personel oraz Umowy na rok 2022.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-18/21 z dnia 22.11.2021r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 30.11.2021r.
719). Zapytanie ofertowe dot. prenumeraty czasopism polskich i prasy codziennej na 2022 rok /nienaukowe/ dla Biblioteki Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-201/21 z dnia 22.11.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 29.11.2021r.
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 08.12.2021
720). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania badań immunohematologicznych dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-203/21 z dnia 22.11.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, parametry wymagane i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 29.11.2021r.
 6. Uaktualnienie wymaganych parametrów z dnia 24.11.2021 r. 
 7. Aktualny załącznik nr 2- wersja edytowalna
 8. Pytania i odpowiedzi z dnia 26.11.2021r.
 9. Aktualny załącznik nr 1- wersja edytowalna
721). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych do badań z zakresu immunohematologii dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-202/21 z dnia 22.11.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, parametry wymagane i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 29.11.2021r.
722) Zapytanie ofertowe dot. szkoleń okresowych z zakresu BHP.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DP-231-24/21 z dnia 23.11.2021r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty 07.12.2021r.
 3. Pytania i odpowiedzi z dnia 25.11.2021 r. 
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 01.12.2021 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 08.12.2021r.
723). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. odczynników i materiałów zużywalnych do automatycznej elektroforezy dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-204/21 z dnia 23.11.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty 30.11.2021r.
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 29.11.2021r.
724). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. w pełni automatycznej linii hematologicznej składającej się z 5 modułów połączonych jednym podajnikiem, z oprogramowaniem zarządzającym pracą modułów w oparciu o system reguł skonfigurowanych na potrzeby Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej oraz z dostosowaniem pracowni na potrzeby instalacji linii.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-206/21 z dnia 23.11.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, parametry wymagane, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 30.11.2021r.
725). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. badań konsultacyjnych immunogenetycznych układu HLA oraz badań konsultacyjnych immunohematologicznych (w trybie rutyna i cito) dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-205/21 z dnia 23.11.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty 30.11.2021r.
726). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw elektronarzędzi, narzędzi ręcznych dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-91/21 z dnia 24.11.2021r.
 2. Specyfikacja asortymentowo- cenowa
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 03.12.2021
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 01.12.2021r.
727). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu akcesoriów informatycznych. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DI-072-19/21 z dnia 26.11.2021 r. 
 2. Załącznik nr 1 - opz. 
 3. Załącznik nr 2 - klauzula informacyjna
 4. Wymagany termin  złożenia oferty: 02.12.2021 r. 
728). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw odczynników do wykonywania oznaczeń HSV-1/2 IgM, Clostridium difficile GDH oraz toksyn A i B, kalcytoniny, kortyzolu w ślinie oraz glukagonu dla  Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-211/2021 z dnia 26.11.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, parametry wymagane, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 03.12.2021r.
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 02.12.2021r.
729). Zapytanie ofertowe dot. obsługi serwisowej kompresorów śrubowych zainstalowanych w Zakładzie Utylizacji i Kotłowni Rezerwowej.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-92/21 z dnia 30.11.2021r.
 2. Załączniki /klauzula informacyjna, specyfikacja asortymentowo- cenowa, plan obsług serwisowych dla kompresorów GD SMART/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 07.12.2021r.
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 02.12.2021r.
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 03.12.2021r.
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 06.12.2021r.
730). Zapytanie ofertowe dot. usługi wykonania pieczątek automatycznych z gumką kauczukową grawerowaną w technologii  laserowej wraz z dostawą w okresie od 3 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. dla Archiwum Zakładowego. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/KA-231-4/2021 z dnia 01.12.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja asortymentowo-cenowa- załącznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- załącznik nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 08.12.2021 r. 
 5. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 07.12.2021r.
 7. Informacja o wyniku postępowania z dnia 10.12.2021r.
731). Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług kurierskich polegających na odbieraniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym , a także odbioru przesyłek z innych adresów i doręczenia do siedziby Zamawiającego. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-213/21 z dnia 02.12.2021 r. 
 2. Wykaz usług- załącznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 08.12.2021 r.
 5. Pytania i odpowiedzi  dnia 06.12.2021r. /opis przedmiotu zamówienia/
 6. UWAGA! Zmiana terminu składania ofert /10.12.2021r./
 7. Projekt umowy.
 8. Uwaga !!! zmiana opisu przedmiotu zamówienia. 
 9. Pytania i odpowiedzi z dnia 10.12.2021r.
732). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na dostawę zestawu do oceny genów fuzyjnych w komórkach raka płuc z zastosowaniem sekwenatora nowej generacji MiniSeq (Illumina) wraz z analizą danych dla Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-212/21 z dnia 02.12.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 2
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 09.12.2021 r. 
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 09.12.2021r.
733). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. świadczenia usługi serwisowania Mammografu cyfrowego Senographe Pristina.
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-84/21 z dnia 02.12.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 13.12.2021r.
734). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. badań konsultacyjnych immunogenetycznych układu HLA oraz badań konsultacyjnych immunohematologicznych (w trybie rutyna i cito) dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-214/21 z dnia 03.12.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia ofert: 10.12.2021
735). Zapytanie ofertowe dot. dostawy, podłączenia i uruchomienia czujników temperatury w chłodziarkach, zarażarkach, cieplarkach i zamrażarkach niskotemperaturowych w Zakładzie Analityki i Biochemii Klinicznej.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-93/21 z dnia 07.12.2021r.
 2. Załączniki /klauzula informacyjna, rzut pomieszczeń, wykaz pomieszczeń/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 13.12.2021r.
736). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu, dostawy, instalacji oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu "ECBiG- Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki- MOSAIC" wraz z gwarancją, wsparciem producentów oraz dodatkową opieką techniczną Wykonawcy świadczoną w okresie gwarancji.
 1. Zapytanie cenowe DO/DI-072-20/21 z dnia 08.12.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 22.12.2021r.
737). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu 75 sterowników serii Excel 5000 obsługujących układy klimatyzacji i wentylacji.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-94/21 z dnia 08.12.2021r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 21.12.2021r.
738). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dzierżawy aparatu do wykonywania oznaczeń moczu wraz z dostawą niezbędnych odczynników dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-216/21 z dnia 09.12.2021
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula informacyjna/
 3. Załączniki- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty 17.12.2021r.
 5. Parametry wymagane
 6. Parametry oceniane
739). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. świadczeń laboratoryjnych na okres 24 miesięcy dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-218/21 z dnia 10.12.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 17.12.2021r.
740). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. diagnostycznych badań molekularnych i cytogenetycznych dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-217/21 z dnia 10.12.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 17.12.2021r.
 5. Pytanie i odpowiedź z dnia 16.12.2021 r. 
741). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu wózków dla NIO -PIB w Gliwicach. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-219/21 z dnia 13.12.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Klauzula informacyjna RODO - zał. 2
 5. Wymagany termin złożenia oferty 20.12.2021 r. 
 6. UWAGA !!! zmiana terminu składania ofert / na dzień  27.12.2021 r.  (poniedziałek)/. 
 7. UWAGA !!! zmiana terminu składania ofert / na dzień 03.01.2021r. r.  (poniedziałek)/. 
 8. Pytania i odpowiedzi z dnia 28.12.2021r.
 9. UWAGA !!! zmiana terminu składania ofert / na dzień 05.01.2021r. (środa)/. 
742). Zapytanie ofertowe na dostawę baterii akumulatorowych typu N-270AA 1.2 V/270 mAh do pipetora Eppendorf Easypet. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-96/21 z dnia 14.12.2021 r. 
 2. Specyfikacja podglądowa baterii akumulatorowej- załącznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 20.12.2021 r. 
743). Zapytanie ofertowe na dostawę baterii oraz anten do radiotelefonów Motorola GP 340. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-92/21 z dnia 14.12.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia  oferty: 20.12.2021 r. 
744). Zapytanie ofertowe na dostawę kompletnej dyszy myjącej wraz z prowadnicą dyszy do myjki tunelowej FAGOR FI-4000 l. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-97/21 z dnia 14.12.2021 r. 
 2. Specyfikacja techniczna wraz z wykazem części zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany złożenia oferty:  20.12.2021 r. 
745). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na dzierżawę analizatorów do wykonywania oznaczeń parametrów krytycznych , wapnia zjonizowanego i elektrolitów w moczu wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-220/21 z dnia 14.12.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa /załącznik. 1, 2, 3, 4 /
 3. Klauzula informacyjna RODO - zał. 5
 4. Wymagany termin złożenia oferty : 21.12.2021 r. 
 5. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - wersja edytowalna. 
 6. Parametry wymagane
 7. Parametry oceniane. 
   
746). Zapytanie ofertowe dot. badań konsultacyjnych immunohematologicznych w trybie CITO na okres 2 miesięcy. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-222/21 z dnia 14.12.2021 r. 
 2. Wykaz badań - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 17.12.2021 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 21.12.2021 r. 
748). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw odczynników do wykonywania oznaczeń glukagonu dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-223/2021 z dnia 16.12.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Parametry wymagane - zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 6. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 7. Wymagany termin złożenia oferty: 23.12.2021 r. 
749). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. badań konsultacyjnych immunogenetycznych układu HLA oraz badań konsultacyjnych immunohematologicznych (w trybie rutyna i cito) dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-224/21 z dnia 16.12.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia -zał. 1
 3. Opis przedmiotu zamówienia- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin  złożenia oferty: 23.12.2021 r. 
750). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług przeglądów serwisowych i usług naprawy 10 oczyszczaczy powietrza f. GENANO 310. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-98/21 z dnia 16.12.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 27.12.2021 r. 
751). Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę elektronarzędzi , narzędzi ręcznych  dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-91A/21  z dnia 24.11.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1 (wersja edytowalna)
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 23.12.2021 r. 
752). Zapytanie ofertowe dot. zakupu lodówki dla Zakładu Brachyterapii NIO-PIB w Gliwicach wg. załączonej specyfikacji asortymentowo-cenowej. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-225/21 z dnia 20.12.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 27.12.2021 r. 
753). Zapytanie ofertowe dot. badań konsultacyjnych immunohematologicznych  w trybie CITO na okres 2 miesięcy. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-226/21 z dnia 20.12.2021 r. 
 2. Wykaz badań - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin  złożenia oferty: 22.12.2021 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 23.12.2021 r. 
754). Zapytanie ofertowe dot. prenumeraty czasopism zagranicznych na 2022 rok NIO-PIB Oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DN/DKN-073-266/21 z dnia 20.12.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO-zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 31.12.2021 r. 
755). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia  na dostawę odczynników do oznaczania mutacji w genach BRCA1/2, CHEK2, PALB2, RAD51C  i TP53 metodą sekwencjonowania nowej generacji za pomocą urządzenia Illumina MiniSeq. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-227/21 z dnia 22.12.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 31.12.2021 r.  
756). Zapytanie ofertowe dot. jednorazowej dostawy artykułów spożywczych: wody, soki, napoje dla Działu Żywienia.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-228/21 z dnia 23.12.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 13.01.2022 r.  
757). Zapytanie ofertowe dot. zakupu licencji do analizy badań EKG dla systemu Xero firmy AGFA. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-21/21  z dnia 23.12.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO - zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty 29.12.2021 r. 
758). Zapytanie ofertowe dot. zakupu licencji do analizy badań FMRI/DTI dla Oprogramowania Olea Sphere dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-22/21 z dnia 23.12.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 29.12.2021 r. 
759). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na dzierżawę analizatorów do wykonywania oznaczeń parametrów krytycznych, wapnia zjonizowanego i elektrolitów w moczu wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-230/21 z dnia 23.12.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 1,2,3,4
 3. Parametry wymagane - zał. 5
 4. Parametry oceniane- zał. 6
 5. Klauzula informacyjna RODO- zał. 7
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 30.12.2021 r. 
760). Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług kurierskich polegających na odbieraniu, przemieszczaniu i doręczeniu przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym , a także odbioru przesyłek z innych adresów i doręczenie do siedziby Zamawiającego. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-231/21 z dnia 23.12.2021 r. 
 2. Wykaz usług - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Projekt umowy
 5. Załącznik nr 2 do umowy
 6. Wymagany termin złożenia oferty 10.01.2022 r. 
 7. Pytania i odpowiedzi z dnia 03.01.2022 r. 
 8. Projekt umowy z dnia 03.01.2022 r. - po zmianie. 
761). Zapytanie ofertowe dot. badań konsultacyjnych immunohematologicznych w trybie CITO na okres 2 miesięcy. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-229/21 z dnia 23.12.2021 r. 
 2. Wykaz badań - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia ofert: 30.12.2021 r. 
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 29.12.2021r.
762). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. badań konsultacyjnych immunogenetycznych układu HLA oraz badań konsultacyjnych immunohematologicznych (w trybie rutyna i cito) dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-232/21 z dnia 27.12.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 30.12.2021r.
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 29.12.2021r.
763). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu 2 pomp próżniowych Tepro Koszalin AT63A.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-99/21 z dnia 27.12.2021r.
 2. Załączniki /klauzula informacyjna i zdjęcia tabliczek znamionowych/ 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 10.01.2022r.
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 11.01.2022r.
764). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw akcesoriów do produkcji i kontroli jakości 68Ga-PSMA-11 dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-233/21 z dnia 28.12.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 05.01.2022r. 
765). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na przeprowadzenie badań okulistycznych dla pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych realizowanych przez Ośrodek. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-382-234/21 z dnia 30.12.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 07.01.2022r.
766). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy środków higienicznych na okres 6 miesięcy.
 1. Zapytanie ofertowe DA/AA-231-3-109/21 z dnia 30.12.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 03.01.2021r.
767). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na dzierżawę analizatorów do wykonywania oznaczeń parametrów krytycznych, wapnia zjonizowanego i elektrolitów w moczu wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-230/21 / specyfikacja asortymentowo cenowa - zał. 1,2,3,4, parametry wymagane- zał. 5 , parametry oceniane - zał. 6 /.
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 7
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 13.01.2022 r. 
 4. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- wersja edytowalna
 5. Parametry wymagane -wersja edytowalna
 6. Parametry oceniane
768). Zapytanie ofertowe dot. jednorazowej dostawy armatury wentylacyjnej oraz części montażowych dla wentylacji budynku M1. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-01/22 z dnia 10.01.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty : do dnia 19.01.2022 r.
769). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. świadczeń laboratoryjnych- rodzaj badania tryptaza przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-03/22 z dnia 11.01.2022r.
 2. Załączniki /Opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty 18.01.2022r.
770). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących firmy OKI i XEROX przez okres 18 miesiąca. 
 1. Zapytanie  DO/DI-072-1/22 z dnia 11.01.2022 r. 
 2. Załącznik nr 1 - OPZ
 3. Załącznik nr 2- Klauzula informacyjna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 18.01.2022 r. 
771). Zapytanie ofertowe  na dostawę elektrycznego grzejnika łazienkowego. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-02/22 z dnia 12.01.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 18.01.2022 r. 
772). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu 2 pomp próżniowych Tepro Koszalin AT63A.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-99a/22 z dnia 12.01.2022r.
 2. Załączniki /klauzula informacyjna i zdjęcia tabliczek znamionowych/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 19.01.2022r.
773). Zapytanie ofertowe dot. dostawy baterii akumulatorowych typu N-270AA 1.2V/270 mAh do pipetora Eppendorf Easypet.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-03/22 z dnia 12.01.2022r.
 2. Załączniki /specyfikacja poglądowa baterii akumulatorowej i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 19.01.2022r.
774). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. świadczenia usługi dezynfekcji fumigacyjnej na okres 12 miesięcy.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-06/22 z dnia 13.01.2022r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 18.01.2022r. 
775).  Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw akcesoriów do produkcji i kontroli jakości 68Ga-PSMA-11 dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-05/22 z dnia 13.01.2022r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 20.01.2022r.
776). Zapytanie ofertowe dot. jednorazowej dostawy armatury wentylacyjnej oraz części montażowych dla wykonania wentylacji w pomieszczeniu 034 w budynku Głównym Instytutu. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-05/22 z dnia 13.01.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 24.01.2022 r. 
777). Zapytanie ofertowe na opublikowane zapytanie ofertowe na opublikowane zapytanie cenowe dot. świadczenia usług przeglądów serwisowych  i usług naprawy Abatora 50AE firmy 3M. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-01/22 z dnia 13.01.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 24.01.2022 r. 
778). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu wózków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-07/2021 z dnia 13.01.2022r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 20.01.2022r.
779). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy preparatów dezynfekcyjnych na okres 36 miesięcy z podziałem na 3 odrębne zadania zgodnie z załączoną specyfikacją asortymentowo-cenową stanowiącą załączniki nr 1, 2 oraz 3.
 1. Zapytanie ofertowe DA/AA-72-1-1/22
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 2
 4. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 3
 5. Wymagania dotyczące niezbędnej dokumentacji- zał. 4
 6. Klauzula informacyjna RODO- zał. 5
 7. Wersja edytowalna specyfikacji asortymentowo- cenowej
 8. Wymagany termin złożenia oferty: 19 styczeń 2022 r. 
780). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw Cyrkonu 89 (Zr-89), 72 dawki x 3mCi na okres 4 lat dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET.
 1. Zapytanie ofertowe DN/DPNB-381-1/2022 z dnia 14.01.2022r
 2. Załączniki /klauzula informacyjna i wymagania/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 20.01.2022r.