Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

 101). Zapytanie cenowe dot. tekstyliów wg załącznika. 
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-54/2020 z dn. 24.03.2020 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia.- załącznik do ww. zapytania.  
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej: 31.03.2020 r. 
102). Zapytanie ofertowe dot. wykonania wzorcowania 14 szt. czujników temperatur dla DL/ZA zgodnie z załączonym wykazem sond pomiarowych.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-40/20 z dn. 24.03.2020 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 03.04.2020 r. 
103). Zapytanie ofertowe dot. usługi okresowego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wg załączonego opisu.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-53/20 z dn. 24.03.2020 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 31.03.2020 r. 
104). Zapytanie ofertowe dot. wykonania remontu dwóch zbiorników żelbetowych na wodę pitną o poj,. 500 m3 każdy.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-42/20 z dn. 24.03.2020 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 07.04.2020 r.  
105). Zapytanie ofertowe celem rozeznania rynku na czyszczenie i konserwację podziemnego zbiornika na olej napędowy o poj. 2500 dm3.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-41/20 z dn. 24.03.2020 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 07.04.2020 r. 
106). Zapytanie ofertowe na usługę naprawy 6 drzwi automatycznych zaisntalowanych na terenie Instytutu.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-43/20 z dn. 26.03.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 08.04.2020 r.  
107). Zapytanie ofertowe dot. wykonania kompleksowego przeglądu technicznego oraz regulacja z optymalizacją procesu spalania instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych ATI MULLER HP 1000 zaisntalowanej w Zakładzie Utylizacji i Kotłowni Rezerwowej.  
 1.  Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-35A/20 z dn. 26.03.2020 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 10.04.2020 r.  
108). Zapytanie ofertowe celem rozeznania rynku na usługę modernizacji 6 wind budynku Kliniki. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-44/20 z dn. 27.03.2020 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 08.04.2020 r. 
109). Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego wg opisu w załączniku.  
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-55/20 z dn. 30.03.2020 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo- cenowa / formularz z opisem / 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 08.04.2020 r.  
110). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. dostawy sprzętu AGD wg załączonej specyfikacji asortymentowej.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-56/20 z dn. 31.03.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 06.04.2020 r.