Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

283). Zapytanie ofertowe dot. wykonania jednorazowych przeglądów serwisowych stacji uzdatniania wody: zadanie 1- urządzenia firmy Eurowater, zadanie 2- urządzenia formy BWT, PENTAIR, Applied Membranes INC zlokalizowanych w budynkach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-90/20 z dnia 22.09.2020 r.
 2. Wymagany termin złozenia oferty: 05.10.2020 r.
 3. Pytania i odpowiedzi. Informacja dot. wizji lokalnej. 
291). Zapytanie ofertowe dot. prenumeraty czasopism polskich oraz prasy codziennje na 2021 r. dla Biblioteki NIO.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-163/20 z dn. 02.10.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 09.10.2020 r.  
292). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług telefonii stacjonarnej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej -Curie -Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-21/20 z dnia 05.10.2020 r. 
 2. Formularz oferty
 3. Wymagany termin złożenia oferty 19.10.2020 r. 
 4. Pytania i odpowiedzi
 5. Aktualna specyfikacja asortymentowo-cenowa
 6. Informacja o wyniku postępowania / pismo z dn. 22.10.2020 r. /  
293). Zapytanie ofertowe dot. zakupu najnowszej licencji oprogramowania ThreePalm Software wraz ze wsparciem serwisowym dla Zakłądu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. 
 1.  Zapytanie ofertowe nr DO/DI-072-22/20 z dn. 06.10.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 14.10.2020 r.  
 3. Informacja o wyniku postepowania / pismo z dn. 22.10.2020 r. / 
295). Zapytanie ofertowe dot. dostawy, montażu i uruchomienia zbiornika azotu dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-92/20 z dnia 07.10.2020 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Klauzula informacyjna. 
 4. Pytanie i odpowiedź / pismo z dnia 16.10.2020 r. /  
 5. Załącznik nr 1 do pisma o którym mowa w pkt. 4.  
 6. Załącznik nr 2 do pisma o kórym mowa w pkt.  4 
 7. Wymagany termin zlożenia oferty: 20.10.2020 r. 
 8. Informacja o wyniku postępowania /pismo z dnia 05.11.2020 r /. 
296). Zapytanie ofertowe dot, zakupu pipety wielokanałowej wraz z kompletem kompatybilnych końcówek z filtrami, wolnych od RNaz/DNaz ( dedykowanych do pracy metodami PCR) - 1 szt. dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-67/20 z dnia 07.10.2020 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia.
 3. Klauzula informacyjna.
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 12.10.2020 r. 
 5. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 6. Informacja o wyniku postępowania / pismo z dn. 22.10.2020 r. /  
297). Zapytanie ofertowe dotyczące sukcesywnych dostaw obuwia jednorazowego foliowego dla Narodowego Instytutu  Onkologii w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-169/20 z dnia 07.10.2020 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia. 
 3. Klauzula Informacyjna.
 4. Wymagany termin złożenia oferty : 14.10.2020 r. 
299).  Zapytanie ofertowe dot. wyceny posiadanego przez Zamawiającego tomografu komputerowego. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-69/20 z dn. 08.10.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: do 15.10.2020 r.  
 3. Pytania i odpowiedzi. 
 4. Informacja o wyniku postępowania / pismo z dn. 22.10.2020 r. /  
300). Zapytanie ofertowe dot. naprawy dźwigu towarowo-osobowego D22 typu GW 16/05-16 produkcji KONE dla ZMNiEO.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-93/20 z dn. 08.10.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 16.10.2020 r.  
 3. Informacja o wyniku postepowania / pismo z dn. 26.10.2020 r. /  
301). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. świadczenia usług przeglądów aparatury medycznej, wg opisanych wymagań.  
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-70/20 z dn. 08.10.2020 r.  
 2. Pytanie i odpowiedż / pismo z dn. 20.10.2020 r. /  
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 26.10.2020 r.  
 4. Pytania i odpowiedzi  / pismo z dn. 26.10.2020 r. /  
 5. UWAGA: Nowy termin składania ofert: 30.10.2020 r.   
303). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu akcesoriów informatycznych
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DI-072-24/20 z dnia 09.10.2020 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna - załacznik nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 16.10.2020 r.
304). Zapytanie ofertowe dot. zakupu poszewek jednorazowych na poduszki -400 szt., pokrowców płóciennych na łóżka- 80 szt.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-173/20 z dnia 12.10.2020 r.
 2. Specyfiakcja asortymentowo-cenowa - zał. nr 1
 3. Klauzula informacyjna- załacznik nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 19.10.2020 r. 
 5. Infromacja o wyniku postępowania / pismo z dn. 21.10.2020 r. /  
305). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szaunkowej wartości zamówienia dot. dostawy cyfrowego aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej wg wymagań opisanych w załączniku. 
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-71/20 z dn. 13.10.2020 r.  
 2. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 20.10.2020 r.  
 4. UWAGA: Nowy termin składania ofert: 27.10.2020 r. / pismo z dn. 19.10.2020 r /  
 5. Pytania i odpowiedzi / pismo z dn. 23.10.2020 r. /  
 6. Załącznik nr 1- wersja edytowalna z dn. 26.10.2020r.
306). Zapytanie ofertowe dot. dostawy 8000 litrów oleju napędowego do zasilania agregatów prądotwórczych dla NIO.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-94/20 z dn. 13.10.2020 r.  
 2. Pytanie i odpowiedź / pismo z dn. 16.10.2020 r. /  
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 23.10.2020 r.  
307). Zapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu do rehabilitacji onkologicznej, według wymagań opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-72/20 z dn. 13.10.2020 r.  
 2. Formularz do pobrania / parametry techniczne dot. zad nr 2 / 
 3. Formularz do pobrania / parametry techniczne dot. zad. nr 1 /  
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 16.10.2020 r. godz. 11:00.  
 5. UWAGA: Nowy termin składania ofert: 19.10.2020 r. / pismo z dn. 16.10.2020 r. / 
 6. UWAGA: Nowy termin skladania ofert: 21.10.2020 r.  / pismo z dn. 19.10.2020 r. /  
 7. Pytania i odpowiedzi / pismo z dn. 21.10.2020 r. /  
 8. Formularz do pobrania / parametry techniczne dot. zad nr 2 / z dnia 22.10.2020
 9. UWAGA: Nowy termin składania ofert: 23.10.2020 r.  
 10. Informacja o wyniku postepowania / pismo z dn. 26.10.2020 r./  
308). Zapytanie ofertowe dot. zakupu wytrząsarki 1 szt. wg opisanych wymagań w załączniku.  
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy o dofinansowanie projektu: "Doposażenie Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej w sprzęt medyczny i odczynniki niezbędne do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych" nr UDA-RPSL.10.01.00-24-030E/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X "Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna"     Działanie 10.1 "Infrastruktura ochrony zdrowia" - 2 Typ projektu.
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-68/20 z dn. 14.10.2020 r.  
 2. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 19.10.2020 r.  
 4. Informacja o wyniku postępowania / pismo z dnia 22.10.2020 r. /  
310). Zapytanie ofertowe dot. prenumeraty czasopism polskich / naukowych / na 2021 r. dla Biblioteki NIO.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DN/DKN-072-88/20 z dn. 15.10.2020 r.  
 2. Pytanie i odpowiedź / pismo z dn. 21.10.2020 r. /  
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 27.10.2020 r.  
 4. Informacja o wyniku postępowania /pismo z dnia 05.11.2020r/
 5. Sprostowanie do pisma dot. informacji o wyniku postępowania z dnia 05.11.2020 
311). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy aparatów ultrasonograficznych wg wymagań opisanych w załącznikach.  
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-73/20 z dn. 15.10.2020 r.  
 2. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 3. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 23.10.2020 r.  
 5. Pytania i odpowiedzi / pismo z dn. 23.10.2020 r. /  
 6. UWAGA: Nowy termin złożenia oferty: 28.10.2020 r.  
312). Zapytanie ofertowe dot. dostawy aparatu do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów wraz z wyposażeniem, wg wymagań opisanych w załączniku. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-76/20 z dn. 19.10.2020 r. 
 2. Pytanie i odpowiedź / pismo z z dn. 22.10.2020 r. /  
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 23.10.2020 r. 
313). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy zestawu unitu laryngologicznego, wg wymagań opisanych w załączniku nr 1
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-66/20 z dnia 20.10.2020 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna  RODO- załacznik nr 2
 4. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 30.10.2020 r.
314). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw artykułów sypkich i przypraw dla Działu Żywienia
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-180/20 z dnia 20.10.2020 r.
 2. Formularz oferty- załacznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna  RODO - załacznik nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 27.10.2020 r.
315). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sukcesywne dostawy kaw, herbat i słodyczy dla Działu Żywienia
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-178/20 z dnia 20.10.2020 r.
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - załacznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO - załacznik nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 28.10.2020 r. 
316). Zapytanie ofertowe dot. zakupu kolimatorów MELP - 2 szt. wg opisanych wyamagań.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-77/20 z dn. 23.10.2020 r.  
 2. Wymagany termin zlożenia oferty: 30.10.2020 r.  
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. UWAGA: Nowy termin składania ofert:  03.11.2020 r.  / pismo z dn. 30.10.2020 r. /  
 5. UWAGA: Nowy termin skąłdania ofert: 10.11.2020 r.  / pismo z dn. 03.11.2020 r.
 6. Pytania i odpowiedzi
 7. Informcja o unieważnieniu zapytania.
317). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. świadczenia usług serwisowych aparatu miniSeg f. Illumina na okres 12 m-cy wg opisanych wymagań  
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-78/20 z dn. 23.10.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 30.10.2020 r.  
 3. Pytania i odpowiedzi / pismo z dn. 29.10.2020 r. 
 4. UWAGA: Nowy termin składania ofert: 06.11.2020 r.  
318). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sukcesywną dostawę odczynników do izolacji kwasów nukleinowych na aparacie Maelstrom 4800 TANBeas oraz odczynników do detekcji wirusa SARS-Cov-2.  
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-185/20 z dn. 23.10.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 30.10.2020 r.  
 3. Załącznik nr 1 wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2 wersja edytowalna
 5. Pytania i odpowiedzi / pismo z dn. 28.10.2020 r. /  
319). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sukcesywną dostawę filmów dozymetrycznych dla Zakładu Fizyki Medycznej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-186/20 z dnia 26.10.2020 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Klauzula informacyjna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 02.11.2020 r. 
 5. Pytania i odpowiedzi
320). Zapytanie ofertowe  dot. wznowienia licencji na oprogramowanie antywirusowe (ESET Secure Business) oraz szyfrujące (ESET Endpoint Encryption PRO +).  
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DI-072-23/20 z dn. 29.10.2020 r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 06.11.2020 r.  
321). Zapytanie  cenowe na sukcesywne dostawy kaw, herbat i słodyczy dla Działu Żywienia. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-191/20 z dnia 02.11.2020 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 10.11.2020 r. 
322). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sukcesywne dostawy napoi, soków, wody dla Działu Żywienia. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-192/20 z dnia 03.11.2020 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa.
 3. Klauzula informacyjna
 4. Wymagany termin złożenia oferty 10.11.2020 r. 
323). Zapytanie ofertowe dot. usługi opieki technicznej w zakresie eksploatacji systemu Intradok 4.x oraz jego wersji archiwalnej w wersji 3.x wraz komunikatorem CMAX od dnia 12.12.2020 r. do dnia 11.12.2021 r.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DI-072-24/20 z dn. 03.11.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 10.11.2020 r.  
324). Zapytanie ofertowe dot. usługi utrzymania BIP lub usługę uruchomienia wraz z przeniesieniem dotychczasowych treści i utrzymanie BIP przez okres 12 m-cy od dnia 12.12.2020 r. do dnia 11.12.2021 r.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DI-072-25/20 z dn. 03.11.2020 r.  
 2. Wymagany termin zlożenia oferty: 10.11.2020 r. 
 3. Informacja o wyniku postępowania.
325). Zapytanie ofertowe dot. wykonania badań mikrobiologicznych odpadu. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-193/20 z dnia 03.11.2020 r. 
 2. Wymagany termin złozenia oferty: 13.11.2020 r. 
326). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy systemu napędów ortopedycznych dla Bloku Oparacyjnego
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-79/20 z dnia 04.11.2020 r.
 2. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 3. Wymagany termin złozenia oferty: 13.11.2020 r.
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 10.11.2020r.
327). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu tomografu komputerowego dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-80/20 z dnia 04.11.2020 r.
 2. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 16.11.2020 r. 
 4. Informacja dot. wizji lokalnej
 5. UWAGA! Nowy termin składania ofert: 23.11.2020r.
 6. UWAGA! Nowy termin składania ofert: 27.11.2020r.
328). Zapytanie cenowe dot. dostawy inkubatora CO2 do hodowli komórkowej dla Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-81/20 z dnia 05.11.2020 r. 
 2. Klauzula  informacyjna RODO
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty 17.11.2020 r. 
329). Zapytanie cenowe na zakup analizatora spektrometrii mas oraz sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-195/2020 z dnia 05.11.2020 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej : 13.11.2020 r.
 4. Wersja edytowalna zał. 1
 5. Wersja edytowalna zał. 2
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 13.11.2020r.
 7. UWAGA! nowy termin składania ofert: 20.11.2020r.
330). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. modernizacji oraz rozbudowy systemu monitoringu temperatur w lodówkach oraz zamrażarkach w oparciu o oprogramowanie SCADA LBX
 1. Zapytanie cenowe nr DA/DT-381-96/20 z dnia 06.11.2020 r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej: 13.11.2020 r.
331). Zapytanie cenowe dot. przeprowadzenia wykładów oraz poprowadzenia spotkań kliniczno- radiologicznych
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-197/20 z dnia 09.11.2020
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej: 12.11.2020r.
 4. Informacja o wyniku postępowania /pismo z dnia 23.11.2020/
332). Zapytanie ofertowe dot. żywicy światłoczułej negatywowej SU- 8 100 firmy Kayaku Advanced Materials, Inc lub równoważej dla Zakładu Patologii Nowotworów
 1. Zapytanie ofertowe nr DN/DKN-072-94/2020 z dnia 09.11.2020r.
 2. Specyfikacja asortymentowo- cenowa
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej: 5 dni roboczych od dnia 09.11.2020r.
333). Zapytanie cenowe dot. sukcesywnej dostawy druków medycznych.
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AA-231-3-63/20 z dnia 09.11.2020r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 20.11.2020r.
334). Zapytanie ofertowe dot. przedłużenia licencji na oprogramowania Pomocnik Świadczeniodawcy z modułami: DiLO, Potwierdzenie, Zasoby, Personel oraz Umowy na rok 2021.
 1.  Zapytanie ofertowe nr DO/DI-072-24/20 z dnia 10.11.2020
 2. Wymagany termin złożenia oferty do dnia: 17.11.2020r.
335). Zapytanie cenowe dot. zakupu kolimatorów MELP- 2 szt. dla Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-83/20 z dnia 16.11.2020r.
 2. Załączniki do zapytania /parametry techniczne i funkcjonalne/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty do dnia: 20.11.2020r.
336). Zapytanie cenowe dot. świadczenia usługi przeglądów technicznych przez okres 2 lat (Blok Operacyjny)
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-84/20 z dnia 16.11.2020r.
 2. Załączniki do zapytania /wykaz urządzeń/
 3. Wymagany termin złożenia oferty do dnia: 20.11.2020r.
337). Zapytanie ofertowe dot. wykonania badań mikrobiologicznych odpadu
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-200/20 z dnia 16.11.2020r.
 2. Załączniki do zapytania 
 3. Wymagany termin złożenia oferty do dnia: 23.11.2020r.
338). Zapytanie cenowe dot. dostawy cytometru cyfrowego dla Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-82/20 z dnia 16.11.2020 
 2. Załączniki do zapytania /parametry techniczne/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty do dnia: 25.11.2020r.
 5. Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 27.11.2020r.
 6. Pytania i odpowiedzi / zmiana opisu przedmiotu zamówienia. 
339). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw odczynników do izolacji kwasów nukleinowych na aparacie GenePure Pro Nucleic Acid Purification System NPA- 32P
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-201/2020 z dnia 17.11.2020r.
 2. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 3. Załącznik nr 2- klauzula informacyjna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 24.11.2020r.
340). Zapytanie ofertowe dot. zakupu i wdrożenia elektronicznego systemu rejestracji obecności pracowników 
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DI-072-25/20 z dnia 18.11.2020r.
 2. Załączniki do zapytania /opis przedmiotu zamówienia/
 3. Wymagany termin złożenia oferty do dnia: 25.11.2020r.
341). Zapytanie ofertowe dot. usługi transportu materiału biologicznego mrożonego (suchy lód) 
 1. Zapytanie ofertowe nr DN/DKN-381-1/2020 z dnia 17.11.2020r.
 2. Załączniki do zapytania /opis przedmiotu zamówienia/
 3. Wymagany termin złożenia oferty 23.11.2020r.
342). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usługi wykonywania przeglądów okresowych/konserwacji/kalibracji/wzorcowania urządzeń medycznych. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-85/20 z dnia 19.11.2020
 2. Opis przedmiotu zamówienia zadanie 1- zał. nr 1
 3. Opis przedmiotu zamówienia zadanie 2 - zał. nr 2
 4. Opis przedmiotu zamówienia zadania 3 - zał. nr 3
 5. Opis przedmiotu zamówienia zadanie 4 - zał. nr 4
 6. Opis przedmiotu zamówienia zadanie 5- zał. nr 5
 7. Klauzula informacyjna RODO - zał. 6
 8. Wymagany termin złożenia oferty 26.11.2020 r. 
343). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw nabiału i tłuszczów dla Działu Żywienia. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-205/20 z dnia 20.11.2020 r.  
 2. Formularz oferty zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO - zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty  27.11.2020 r. 
344). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw opakowań jednorazowych - biodegradalnych dla Działu Zywienia. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-204/20 z dnia 20.11.2020 r. 
 2. Formularz oferty- zał. nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO - zał. nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty 27.11.2020 r. 
345). Zapytanie cenowe dot. modernizacji przepompowni ścieków
 1. Zapytanie cenowe nr DA/DT-381-97/20 z dnia 19.11.2020r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 04.12.2020r.
346). Zapytanie ofertowe dot. zakupu pojemników /kanistrów na zlewki chemiczne typu ksylen, aceton, alkohol do utylizacji w spalarni odpadów -75 szt. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-206/20 z dnia 20.11.20
 2. Opis przedmiotu zamówienia .
 3. Klauzula informacyjna RODO.
 4. Wymagany termin złożenia oferty 30.11.2020 r. 
347). Zapytanie ofertowe dot. dostawy urządzeń dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET.
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-88/20 z dnia 24.11.2020 r. 
 2. Parametry techniczne- Termomixer - zał. nr. 1
 3. Parametry techniczne Pipetory - zał. nr. 2
 4. Parametry techniczne -Aspirator (ssak) - zał. nr 3
 5. Parametry techniczne - Wytwornica lodu - zał. nr 4. 
 6. Klauzula RODO - zał. nr 5. 
 7. Wymagany termin złożenia oferty : 03.12.2020 r. 
348). Zapytanie ofertowe dot. zakupu gipsu białego modelowego pakowanego po 5 kg. w ilości 5 opakowań dla NIO w Gliwicach.
 1. Zapytanie odertowe DO/DZ-072-207/20 z dnia 24.11.2020 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO. 
 4. Wymagany termin złożenia oferty 30.11.2020 r.
349). Zapytanie cenowe dot. modernizacji oraz rozbudowy systemu monitoringu temperatur w lodówkach oraz zamrażarkach w oparciu o oprogramowanie SCADA LBX.
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-96A/20 z dnia 24.11.2020r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 03.12.2020r.
350). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw odczynników do izolacji kwasów nukleinowych na aparacie GenePure Pro Nucleic Acid Purification System, NPA-32P dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-208/20 z dn. 25.11.2020 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo -cenowa.
 3. klauzula informacyjna RODO.
 4. Wymagany termin złożenia oferty : 02.12.2020 r.