Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

 
 
 174). Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych - sanitranych, tj. armatury, rur i kształtek instalacyjnych zgodnie z załączoną specyfikacją.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-57/20 z dn. 25.05.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 15.06.2020 r.  
 3. Specyfikacja asortymentowo- cenowa wersja edytowalna
 4. Przedłużenie terminu składania ofert do  dnia 24.06.2020 r. 
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 22.06.2020r.
   178). Zapytanie ofertowe dot. dostawy sterylizatora parowego z zewnątrzną stacją uzdatniania wody wg wymagań opisanych w załączniku. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-32/20 z dn. 26.05.2020 r. 
 2. UWAGA: Wizja lokalna w dniu 04.06.2020 r. godz. 11:00 (pismo z dnia 01.06.2020 r.) 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 12.06.2020 r. 
 4. Przedłużenie terminu składania ofert do 22.06.2020 r. 
 5. Pytania i odpowiedzi / pismo z dn. 17.06.20202 r. / 
 6. UWAGA: Nowy termin złożenia oferty: 25.06.2020 r.  
 186). Zapytanie ofertowe na usługę wymiany zespołu sprężarek bezolejowych na potrzeby napędu automatyki dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET wg opisu przedmiotu zamówienia.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-63/20 z dn. 01.06.2020 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 13.06.2020 r.  
 3. Pytania i odpowiedzi. 
187). Zapytanie ofertowe dot. dostawy oryginalnych filtrów do respiratorów NBP 840 prod. Bennett wy opisanych wymagań.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-34/20 z dn. 01.06.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 23.06.2020 r. 
 189). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw materiałów zużywalnych
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-92/2020 z dnia 04.06.2020r.
 2. Specyfikacja asortymentowo- cenowa zadanie 1
 3. Specyfikacja asortymentowo- cenowa zadanie 2
 4. Specyfikacja asortymentowo- cenowa zadanie 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty do dnia 10.06.2020r.
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 10.06.2020r.
 7. Specyfikacja asortymentowo- cenowa zadanie 1 wersja edytowalna
 8. Specyfikacja asortymentowo- cenowa zadanie 2 wersja edytowalna
 9. Specyfikacja asortymentowo- cenowa zadanie 3 wersja edytowalna
190). Zapytanie ofertowe dot. zakupu odczynników i materiałów do Działu Kontroli Jakości w Zakładzie Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-91/20 z dnia 04.06.2020r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia zadanie 1
 3. Opis przedmiotu zamówienia zadanie 2
 4. Opis przedmiotu zamówienia zadanie 3
 5. Opis przedmiotu zamówienia zadanie 4
 6. Wymagany termin złożenia oferty do dnia 16.06.2020r.
191). Zapytanie cenowe na usługi transportu sanitarnego dla Narodowego Instytutu Onkologii na okres 24 miesięcy obejmujące transport sanitarny z zespołem specjalistycznym , transport sanitarny bez opieki medycznej, transport krwi jej składników i materiałów biologicznych. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-93/2020 z dnia 05.06.2020 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa.
 3. Wymagany termin złożenia oferty 15.06.2020 r. 
 4. Uwaga: Nowy termin złożenia oferty: 19.06.2020 r. / pismo z dn. 15.06.2020 r. /  
 5. Zmiana opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji asortymentowo- cenowej
 6. Aktualna specyfikacja asortymentowo- cenowa
 7. Uwaga nowy termin złożenia oferty: 26.06.2020r.
 193). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na wdrożenie i integracje e-usług, spełniające wymagania opisane w załacznikach.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-19/2020 z dnia 08.06.2020 r. 
 2. OPZ -opis przedmiotu zamówienia
 3. B1- załącznik nr 1 do OPZ
 4. Załacznik nr 1 do B1
 5. Projekt wdrożenia e-usług referencyjnych. 
 6. Wymagany termin składania oferty cenowej do dnia 15-06-2020 r. (poniedziałek)
194). Zapytanie ofertowe dot. dostawy 3 szt. oczyszczaczy powietrza
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-64/20 z dnia 09.06.2020
 2. Wymagany termin składania oferty cenowej  do dnia 22.06.2020r.
 3. Pytania i odpowiedzi z dnia 22.06.2020r.
195). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw zestawów do izolacji nukleinowych
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-94/2020 z dnia 09.06.2020r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin składania oferty cenowej do dnia 16.06.2020r.
196). Zapytanie ofertowe dot. dostawy wirówki
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-40/20 z dnia 09.06.2020r.
 2. Wymagania- parametry techniczne
 3. Pytanie i odpowiedz / pismo z dnia 26.06.2020 r. /  
 4. Wymagany termin składania oferty cenowej do dnia 30.06.2020r
197). Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu 2 szt. wentylatorów EBB 175 oraz 2 szt. wentylatorów EBB250. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-65/20 z dnia 10.06.2020 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 19.06.2020 r. 
198). Zapytanie cenowe dot. sukcesywnej dostawy masek do stabilizacji pacjenta  na okres 12 miesięcy
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-96/2020 z dnia 10.06.2020r.
 2. Specyfikacja asortymentowo- cenowa
 3. Wymagany termin składania oferty cenowej do dnia 16.06.2020r.
 4. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - wersja edytowalna. 
199). Zapytanie cenowe dot. zakupu termometrów
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-95/2020 z dnia 10.06.2020r.
 2. Specyfikacja asortymentowo- cenowa
 3. Wymagany termin składania oferty cenowej do dnia 16.06.2020r.
 4. Zmiana terminu składania ofert. Oferty należy złożyć do 23.06.2020 r.
200). Zapytanie cenowe dot. dostawy zbiornika kriogenicznego
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-39/20 z dnia 09.06.2020r.
 2. Parametry techniczne
 3. Wymagany termin składania oferty cenowej do dnia 30.06.2020
201). Zapytanie ofertowe dot. dostawy iluminatorów naczyniowych- 2 szt
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-38/20 z dnia 09.06.2020r.
 2. Parametry techniczne
 3. Pytania i odpowiedzi / pismo z dn. 24.06.2020 r. /  
 4. Wymagany termin składania oferty cenowej do dnia 30.06.2020 r.
202). Zapytanie ofertowe dot. dostawy kardiomonitorów- 12 szt.
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-37/20 z dnia 09.06.2020r.
 2. Parametry techniczne
 3. Wymagany termin składania oferty cenowej do dnia 30.06.2020r.
203). Zapytanie ofertowe dot. zakupu książek: "Terapia żywieniowa u chorych operowanych z powodu nowotworów złośliwych" i "Fizjoterapia w onkologii"
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-98/20 z dnia 16.06.2020r.
 2. Wymagany termin składania oferty cenowej do dnia 19.06.2020r.
204). Zapytanie ofertowe dot. dostawy sprzętu AGD
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-97/20 z dnia 16.06.2020r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Pytanie i odpowiedz / pismo z dnia 19.06.2020 r. /  
 4. Wymagany termin składania oferty cenowej do dnia 22.06.2020r.
205). Zapytanie cenowe  dot. sukcesywnych dostaw odczynników i materiałów zużywalnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach zgodnie z załaczoną specyfikacja asortymentowo-cenową
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-100/2020 z dnia 16.06.2020 r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 23.06.2020 r. 
 3. Pytania i dpowiedzi z dnia 22.06.2020r.
 4. Zadanie 1- wersja edytowalna
 5. Zadanie 2- wersja edytowalna
 6. Zadanie 3- wersja edytowalna
206). Zapytanie cenowe na zakup worków do transportu i prania odzieży w ilości 500 szt. zgodnie z załaczonym opisem przedmiotu zamówienia
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-102/2020 z dnia 16.06.2020 r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 23.06.2020 r. 
207). Zapytanie ofertowe dot. dostawy i montażu klimatyzacji typu split dla ZMNiEO w trzech pomieszczeniach magazynu odpadów promieniotwórczych: nr 82, nr 83, nr 86 na poziomie suteryn w budynku Głównym Instytutu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-67/20 z dnia 16.06.2020 r.
 2. Wymagany termin  zlożenia oferty cenowej - 26.06.2020 r.
 3. Pytania i odpowiedzi. 
208).  Zapytanie ofertowe dot. dostawy urządzeń do ciągłych terapii nerkozastepczych ( oferty w II wariantach: wariant I - zakup, wariant II- dzierżawa) według wymagań opisanych w załączniku
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-41/20 z dnia 15.06.2020 r.
 2. Pytania i odpowiedzi / pismo z dnia 30.06.2020 r /  
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej- do 06.07.2020 r.
209). Zapytanie ofertowe dot. dostawy aparatu do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów- 2 szt. według wymagań opisanych w załączniku
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-42/20 z dnia 15.06.2020 r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej- do 06.07.2020 r.
210). Zapytanie cenowe dot. : sukcesywnej dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do aparatu DAKO OMNIS na okres 36 miesięcy - zadanie  nr 1, sukcesywnej dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatury do barwień IHC na okres 36 miesięcy- zadania nr 2
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-104/2020 z dnia 18.06.2020 r.
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zadanie 1
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zadanie 2
 4. Wymagany termin zlożenia oferty: 25.06.2020 r.
 5. Wersja edytowalna zadanie 1.
 6. Wersja edytowalna zadanie 2 załącznik 2.1 
 7. Wersja edytowalna zadanie 2 załacznik 2.2. 
211). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw sorbentu SORBACAL SP lub równoważnego stosowanego w procesie suchego oczyszczania spalin powstających podczas unieszkodliwania odpadów medycznych i weterynaryjnychw instalacji termicznego przekształcania odpadów ATI MULLER HP 1000 zainstalowanej w Zakładzie Utylizacji i Kotłowni Rezerwowej.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-105/20 z dnia 19.06.2020r.
 2. Załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 2- formularz oferty
 4. Załącznik nr 3- klauzula informacyjna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 25.06.2020r.
 6. Informacja o wyniku postępowania / pismo z dn. 03.07.2020 /  
212). Zapytanie cenowe w celu rozeznania  rynku na sukcesywną dostawę obuwia roboczego na okres 24 miesięcy. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-107/2020 z dnia 23.06.2020 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- Zadanie 2
 3. Pytanie i odpowiedż / pismo z dn. 26.06.2020 r. /  
 4. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 30.06.2020 r. 
213). Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku dot. dostawy pompy płuczącej dla endoskopów  wg opisanych wymagań 
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-43/20 z dn. 24.06.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 09.07.2020 r.  
214). Zapytanie cenowe dot. sukcesywnych dostaw szkiełek mikroskopowych podstawowych wg opisu przedmiotu zamówienia.  
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-110/20 z dn. 26.06.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 03.07.2020 r.  
 3. Pytania i odpowiedzi / pismo z dnia 03.07.2020 r. /  
 4. UWAGA: Nowy termin skałdania ofert tj. 07.07.2020 r. 
215). Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku dot. sukcesywnych dostaw materiałów zużywalnych (folia, naklejki) wg opisu przedmiotu zamówienia.  
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-109/20 z dn. 26.06.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 03.07.2020 r.  
216). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw produktów do diagnostyki zaburzeń molekularnych w onkohematologii przez okres 12 miesięcy dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-111/20 z dnia 29.06.2020 r.
 2. Termin złożenia oferty: 06.07.2020 r.
217). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia  dot. konserwacji, legalizacji oraz naprawy Syste,u Sygnalizacji Włamania i Napadu na okres 36 miesiecy dla DA/DT
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-71/20 z dnia 29.06.2020 r.
 2. Termin złożenia oferty: 08.07.2020 r.
218). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. konserwacji, legalizacji i naprawy systemu sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, systemu oddymiania oraz systemu gaszenia gazem wraz z systemem wczesnej detekcji dymu na okres 36 miesięcy dla DA/DT
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-72/20 z dnia 29.06.2020 r.
 2. Termin złożenia oferty: 08.07.2020 r.
219). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. przeglądu i konserwacji 9 szt. sterowników PLC wraz z szafami sterowniczymi dla DA/DT.
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-70/20 z dnia 29.06.2020.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 07.07.2020 r.  
 3. Załacznik nr 1. 
 4. Załącznik nr 2
 5. Załącznik nr 3
 6. Załacznik nr 4
 7. Załacznik nr 5
 8. Załącznik nr 6
 9. Załącznik nr 8
 10. Załącznik nr 7
 11. Załącznik nr 9
 12. Załacznik nr 10
 13. Załacznik nr 11
 14. Załącznik nr 12
 15. Załacznik nr 13
 16. Załacznik nr 14
 17. Załącznik nr 15
 18. Załacznik nr 16
 19. Załącznik nr 17
 20. Załącznik nr 18
 21. Załącznik nr 19
220). Zapytanie ofertowe celem rozeznania rynku dot. usługi odczytu dawek indywidualnych przez okres 36 m-cy wg załącznika.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-74/20 z dn. 30.06.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 13.07.2020 r.  
 3. sac odczyt dawek indywidualnych
221). Zapytanie ofertowe dot. wykonania wzorcowania / kalibracji przyrządów i urządzeń wg załączników.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-73/20 z dn. 30.06.2020 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 13.07.2020 r. 
 3. sac Zadanie nr 1 kalibracja licznika Lasair III - wersja edytowalna
 4. sac Zadanie nr 2 kalibracja licznika cząstek Remote 5104- wersja edytowalna
 5. sac Zadanie nr 3 kalibracja licznika cząstek HHPC 6+- wersja edytowalna
 6. sac Zadanie Nr 4 Wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych-wersja edytowalna. 
222). Zapytanie ofertowe dot, świadczenia usługi dezynfekcji fumigacyjnej na okres 12 miesięcy dla Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-113/20 z dnia 30.06.2020 r. 
 2. Załącznik nr 1
 3. Załacznik nr 2
 4. Wymagany termin składania ofert : 01.07.2020 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania / pismo z dn. 03.07.2020 r./  
223). Zapytanie ofertowe dot. części do systemu przyzywowego wg wymagań opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-44/20 z dnia 30.06.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 28.07.2020 r.  
224). Zapytanie cenowe dot. sukcesywnych dostaw szkiełek mikroskopowych - 2000 szt. oraz szkiełek zegarowych - 50 szt. przez okres 12 miesięcy dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-114/20 z dnia 01.07.2020 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia.
 3. Wymagany termin składania ofert: 08.07.2020 r.