Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

 226). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy aparatu do densytometrii kostnej z orprogramowaniem do analizy struktury kości dla ZMN. 
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-46/20 z dn. 09.07.2020 r.  
 2. Termin złożenia oferty:  28.07.2020 r.  
 3. Pytania i odpowiedzi / pismo z dnia 24.07.2020 r. / 
 4. UWAGA: Nowy termin złożenia oferty: 31.07.2020 r. 
227). Zapytanie ofertowe dot. zakupu termometrów.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-122/20 z dn. 10.07.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 17.07.2020 r.  
 3. UWAGA: Nowy termin składania ofert: 24.07.2020 r. 
 4. Pytanie i odpowiedź / pismo z dnia 28.07.2020 r. /  
 5. UWAGA: Nowy termin składnia ofert: 30.07.2020 r. 
235). Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku dot. dostawy łóźek szpitalnych oraz szafek przyłożkowych wg opisanych w załącznikach wymagań.  
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-47/20 z dn. 22.07.2020 r.
 2. Łóżko szpitalne - opis przedmiotu zamówienia wg załącznika   
 3. Łóźko szpitalne z wagą - opis przedmiotu zamówienia wg załącznika 
 4. Szafka przyłoźkowa - opis przedmiotu zamówienia wg załącznika 
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 14.08.2020 r. 
236). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy dwóch stołów sekcyjnych i stołu pomocniczego wg opisanych wymagań.  
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-48/20 z dn. 27.07.2020 r. 
 2. Parametry techniczne / opis przedmiotu zamówienia w formacie Word / 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 21.08.2020 r.  
237). Zapytanie ofertowe dot. dostawy urządzeń zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT- 381-81A/20 z dnia 30.07.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 11.08.2020 r.  
238). Zapytanie ofertowe dot. zakupu filmów samowywołujących do linijki wg opisu przedmiotu zamówienia.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-131/20 z dnia 30.07.2020  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 05.08.2020 r.  
239). Zapytanie ofertowe dot. zakupu gotowego do uzycia roztworu do usuwania DNA i RNA z powierzchni w czasie przygotowywania reakcji PCR . 
 1. Zapytanie ofertowenr DO/DZ-072-129/20 z dnia 30.07.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 06.08.2020 r.  
 3. Pytania i odpowiedzi.
 4. Pytania i odpowiedzi
240). Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku dot. sukcesywnych dostaw odczynników do sekwencjonowania genów BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2 
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-130/20 z dnia 30.07.2020 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 07.08.2020 r. 
241). Zaytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw materiałów zużywalnych do diagnostyki.
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-132/20 z dnia 31.07.2020r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin złożenia oferty do 10.08.2020r.
 4. Opis przedmiotu zamówienia -wersja edytowalna. 
242). Zapytanie ofertowe dot. dostawy basenu do masek termoplastycznych dla Zakładu Planowania Radioterapii. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-49/20 z dnia 31.07.2020 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin złożenia oferty 14.08.2020 r. 
243).  Zapytanie cenowe dot. sukcesywnych dostaw zestawów do monitorowania ekspresji BCR-ABL u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową (CML) dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-133/20 z dnia 03.08.2020 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia.
 3. Wymagany termin złożenia oferty 11.08.2020 r. 
244). Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku dot. świadczenia usług serwisowych i przeglądów linii produkcyjnej radiofaraceutyków. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-50/20 z dnia 05.08.2020 r. 
 2. Załacznik 1.1
 3. Załącznik 1.2
 4. Załącznik 2.1
 5. Załacznik 2.2
 6. Wymagany termin składania ofert 18.08.2020 r. 
245). Zapytanie cenowe w celurozeznania rynku na sukcesywną dostawę odczynników oraz dzierżawę analizatorów do wykonania badań koagulologicznych. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-134/20 z dnia 06.08.2020 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa. 
 3. Wymagane parametry
 4. Wymagany termin składania ofert 14.08.2020 r. 
246). Zapytanie ofertowe dot. wykonania, dostawyi montażu obiektu kontenerowego typu K3N przeznaczonego na potrzeby pobieralni wymazów w kierunki SAR-CoV-2. 
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-79A/20 z dnia 06.08.2020 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa.
 3. Wymagania techniczne.
 4. Wymagany termin składania ofert 21.08.2020 r. 
247). Zapytanie ofertowe dot. zakupu ciśnieniomierzy Braun - 2 szt. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-135/20 z dnia 11.08.2020 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia. 
 3. Wymagany termin składania ofert 18.08.2020 r.