Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

490). Zapytanie ofertowe na opracowanie ogólnej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów  COI Gliwice  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719). 

 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-114/19 z dnia 29.08.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 24.09.2019 r. 
 3. Pytania i odpowiedzi. 
497). Zapytanie ofertowe dotyczące  dostawy i montażu nowej klimatyzacji typu split w budynkach Centrum Onkologii-Instytut. 
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-120/19 z dnia  04.09.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 20.09.2019 r. 
499). Zapytanie ofertowe dot. dostawy podgrzewacza do lusterek krtaniowych
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-68/19 z dnia 05.09.2019 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia 
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 20.09.2019 r.

501). Zapytanie ofertowe dot. dostawy zestawów naprawczych nr 34774380, do uchwytów (Pole Camp SP) do  posiadanych przez Zamawiającego pomp objętościowych firmy BBraun (10 szt. ) oraz dostawy wtyków/adapterów  zasilających typu EURO PLUG nr 34774301 do zasilaczy BBraun (25 szt). 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-69/19 z dnia 06.09.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowe do 20.09.2019 r. 
502). Zapytanie ofertowe dot. dostawy i instalacji wysokoenergetycznego akceleratora liniowego
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-70/19 z dnia 09.09.2019 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej do 17.09.2019 r.
503). Zapytanie ofertowe dot. dostawy, montażu i serwisu kompresora śrubowego na potrzeby Zakładu Utylizacji Rezerwowej
 1. Zapytanie cenowe nr DA/DT-381-121/19 z dnia 11.09.2019 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej do 20.09.2019 r.
504). Zapytanie ofertowe dot. dostawy akcesoriów warsztatowych
 1. Zapytanie cenowe nr DA/DT-381-122/19 z dnia 11.09.2019 r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej do 20.09.2019 r.
505). Zapytanie cenowe na zakup artykułów  sypkich i przypraw. 
 1.  Zapytanie cenowe DO/DZ-072-117/2019 z dnia 13.09.2019 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa .
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 20.09.2019 r. 
506). Zapytanie ofertowe dot: Kabla i sond argonowych.
 1. Zapytanie ofertowe DK/BO-073-26/2019 z dnia 12.09.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zapytania. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej  23.09.2019 r. 
507). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług serwisowych aparatu do tomoterapii Tomo HD s/n 0210376 TomoTherapy. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-71/19 z dnia 13.09.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zapytania.
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 20.09.2019 r. 
 4. UWAGA!!! Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 24.09.2019 r. 
508.) Zapytanie ofertowe na zakup przeciwciał wg załączonej tabeli.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-119/2019 z dnia 18.09.2019 r. 
 2. Wykaz przeciwciał do zapytania. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty 23.09.2019 r. 
509.) Zapytanie cenowe na zakup lampek biurkowych i walizek narzędziowych. 
 1.  Zapytanie cenowe DO/DZ-072-120/19 z dnia 18.09.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty : 25.09.2019 r. 
510). Zapytanie cenowe dotyczące dostawy pompy podwójnej DP-E 40/150-3/2 lub równoważnej  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym poniżej. 
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-123/19  z dnia 19.09.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty 24.09.2019 r. 
511). Zapytanie ofertowe na przegląd kontrolny instalacji Gazów Medycznych. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-124/19 z dnia 19.09.2019 r. 
 2. Przedmiot zamówienia. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 26 września 2019 r. 
512). Zapytanie ofertowe dot. mikrocewników, prowadników do zabiegów embolizacji
 1. Zapytanie ofertowe DL/ZRDO-231-40/19 z dnia 20.09.2019 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 30.09.2019 r. 
513). Zapytanie ofertowe dotyczące usługi transportowej naczepy mammograficznej z wbudowanym mammografem cyfrowym
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-121/19 z dnia 20.09.2019r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin złożenia oferty 27.09.2019r.
514). Zapytanie ofertowe dot. dostawy 10 szt. bezobsługowych akumulatorów żelowych 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-125/19 z dn. 20.09.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 25.09.2019 r. 
515). Zapytanie ofertowe dot. dostawy, montażu oraz wymiany uszkodzonych elementów Systemu Sygnalizacji Poźaru w oparciu o centralę POLON 4900
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-126/19 z dn. 20.09.2019 r.  
 2. Wymagany termin złoźenia oferty: 27.09.2019 r.