Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe


  398). Zapytanie ofertowe dot. dzierżawy systemu do monitorowania i rejestracji temperatur w lodówkach i cieplarkach w pomieszczeniach DL/ZA na okres 48 m-cy wg opisu zawartego w załącznikach.  
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-71/2019 z dn. 12.06.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 i nr 2 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 24.06.2019 r. 
 4. Pytania i odpowiedzi 
399). Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę lamp w wykonaniu LED wg opisu w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-81/19 z dn. 13.06.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia -  Formularz specyfikacji asortymentowo- cenowej. 
 3. Pytania i odpowiedzi / pismo z dn. 18.06.2019 r./
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 26.06.2019 r. 
 5.  Pytania i odpowiedzi. 
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 01.07.2019r. 
400). Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie jednorazowego przeglądu okresowego wraz z wymianą zuzywalnych elementów eksploatacyjnych agregatu prądotwórczego SDMO MS650. wg opisu w załączeniu.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-79/19 z dn. 14.06.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 26.06.2019 r. 
 3. Pytania i odpowiedzi /pismo z dnia 21.06.2019r./
401). Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie jednorazowego przeglądu okresowego wraz z wymianą zużywalnych elementów eksploatatcyjnych zasilaczy UPS wg opisu w załączeniu  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-80/19 z dn. 14.06.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 26.06.2019 r. 
402). Zapytanie cenowe na usługę przesyłek kurierskich -transport krajowy i zagraniczny w 4stop. i suchym lodzie zgodnie z załącznikiem 
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-073-73/19 z 17.06.2019 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 24.06.2019 r. 
403). Zapytanie ofertowe dot. dostawyi montażu klimatyzacji typu split w 2 pomieszczeniach nr 0.25 i nr 0.41 w budynku PET zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-82/19 z dn. 17.06.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 24.06.2019 r. 
404). Zapytanie ofertowe na oznakowanie narzędzi chirurgicznych unikalnym kodem 2D Data Matrix. 
 1. Zapytanie ofertowe z dnia 18.06.2019r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty 27.06.2019 r. (czwartek) do godziny 13:30. 
405). Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i montażu klimatyzacji typu split dla ZMNiEO w 3 pomieszczeniach nr 3.17, nr 3.18, nr 3.21 w budynku Głównym Instytutu. 
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-83/19
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 26.06.2019r. 
406). Zapytanie ofertowe dot. rozszerzenia aplikacji xQuant w gammakamerze Symbia Intevo s/n 2048. ​
 1.    Zapytanie ofertowe DA/AM-231-45/19 z dnia 19.06.2019r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3.  Wymagany termin złożenia oferty: 01.07.2019 r. 
407). Zapytanie ofertowe na modernizację instalacji sygnalizacji alarmu przekroczenia wysokiego/niskiego ciśnienia , aby skrzynki zaworowe spełniały normę PN-EN ISO 73296-1
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-84/19 z dnia 21.06.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty 05.07.2019 r. 
 4. Pytania i odpowiedzi.
 5. Pytania i odpowiedzi / pismo z dn. 05.07.2019 r.  / 
 6. Uwaga: Nowy termin składania ofert tj. 10.07.2019 r. 
408). Zapytanie cenowe dot. wyposażenia kuchennego.​
 1. Zapytanie cenowe  DO/DZ-072-74/2019
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowo. 
 3.  Wymagany termin złożenia oferty 02.07.2019 r.  
 4. Pytania i odpowiedzi / pismo z dnia 02.07.2019 r. / 
 5. Uwaga: Nowy termin składania ofert, tj. 05.07.2019 r. /piątek/.  
 6. Uwaga: W załączniku SAC wkradł się błąd- brak 4-5 strony formularza. A zatem w załączniku przekazujemy prawidłowy formularz. Za utrudnienia przepraszamy.
409). Zapytanie ofertowe na dostawę butli dla tlenu medycznego 2 litry-18 szt. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-85/19. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty 12.07.2019r. 
410). Zapytanie ofertowe na dostawę reduktorów z nastawem przepływu do założenia na butlę z tlenem medycznym - 18 szt. 
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wymagany termin złożenia oferty 12.07.2019r. 
411). Zapytanie cenowe na zakup kontenerów steryzlizacyjnych, tac oraz mat silikonowych do tac wg opisu w załączniku.  
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-78/19 z dn. 28.06.2019 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik do ww. zapytania. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 05.07.2019 r. 
 4. Opis przedmiotu zamówienia- wersja edytowalna
412). Zapytanie ofertowe na system symetrycznych łączy dostepu do Internetu spełniający wymagania opisane w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe z dnia 01.07.2019 r. 
 2. Wymagany termin  złożenia oferty: do dnia 08.07.2019 r. (poniedziałek) do godz. 12:00.  
 3. Uwaga w pismie wkradł się błąd: powinno byc poniedziałek a nie wtorek Przepraszamy.  
413). Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku na sukcesywną dostawę opakowań jednorazowych dla potrzeb bufetu i powstającego biistro wg załączonej specyfikacji.  
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-79/2019 z dnia 01.07.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja asortymentowa. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 05.07.2019 r. 
414). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. dostawy urządzenia do piezochirurgii wg wymagań opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-46/19 z dn. 01.07.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - Parametry wymagane - załącznik do zapytania. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: do 11.07.2019 r. 
 4. UWAGA! Przedłużenie terminu składnia ofert do dnia 26.07.2019 r. 
415). Zapytanie ofertowe na aktualizację oraz rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego systemu zarządzania i weryfikacji ARIA 13.7 firmy Varian Medical Systems, spełniająca wymagania opisane w załącznikach. 
Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków EFRR w ramach RPO WSL, numer umowy: UDA-RPSL.02.01.00-24-0201/18-00 w ramach projektu pn. „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Telemedycyna  i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed oraz z zadaniem pn. włączenie telekardiologii  i teleneurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed)”, współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WSL, numer umowy: UDA-RPSL.02.01.00-24-0201/18-00.
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DI-072-4/19 z dnia 02.07.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - załączniki do ww. zapytania ofertowego. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 16.07.2019 r. (wtorek) do godz. 13:00. 
416). Zapytanie ofertowe dot. dostawy pomp strzykawkowych (4 szt.)
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-47/19
 2. Opis przedmiotu zamówienia- załącznik do w/w zapytania ofertowego
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej- do 11.07.2019 r.
 4.  UWAGA! Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 22.07.2019 r. 
417). Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu wykonawczego modernizacji instalacji odgromowych obiektów wraz z kosztorysem.
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-88/19
 2. Zakres wykonania projektu modernizacji i kosztorys
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej- do 22.07.2019 r.
418). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia  usług serwisowych aparatu do tomoterapii Tomo HD s/n 0210376 TomoTherapy. 
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik do pisma DA/AM-231-48/19
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej  15.07.2019 r. 
 4. Informacja dot. ww. zapytania ofertowego / pismo z dnia 09.07.2019 r. /  
 5. UWAGA: Nowy termin składania ofert tj. do dnia 22.07.2019 r. 
​419). Zapytanie ofertowe dot. demontażu uszkodzonego klimatyzatora typu split oraz dostawy i montażu nowej klimatyzacji typu split w pomieszczeniu 2.020 w Budynku Technicznym
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej- do 12.07.2019r.
420). Zapytanie cenowe na zakup opakowań jednorazowych dla pacjentów.
 1. Zapytanie cenowe
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa. 
 3. Wymagany termin składania ofert 15.07.2019 r. 
 4. Pytania i odpowiedzi . 
421). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług serwisowych aparatu do tomoterpii Tomo HD s.n 0210376 TomoTherapy wg wymagań opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-50/19 z dnia 09.07.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: do 22.07.2019 r. 
422). Zapytanie ofertowe na dostawę 4 szt. lamp oświetleniowych LED. 
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wymagany termin składania ofert 19.07.2019 r. 
423). Zapytanie ofertowe na dostawę 10 szt. reduktorów próżni oraz 25 szt. dozowników tlenu. 
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wymagany termin składania ofert 19 lipca 2019 r.
424). Zapytanie ofertowe dot. dostawy i montażu klimatyzacji typu split 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-92/19z dnia 11.07.2019 r.
 2. Wymagany termin składania ofert 17 lipiec 2019r.
425). Zapytanie ofertowe dot. rozbudowy instalacji SSWiN  o trzy czytniki w oparciu o centralę Galaxy 512 firmy Honeywell
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-93/19
 2. Wymagany termin składania ofert 19 lipiec 2019r.
426). Zapytanie ofertowe dot. dostawy jednogowicowej gammakamery narządowej wraz z wykonaniem adaptacji pomieszczenia
 1. Zapytanie ofertowe nr  DA/AM-231-51/19 z dnia 11.07.2019 r.
 2. Parametry techniczne i eksploatacyjne oraz opis prac adaptacyjnych
 3. Wymagany termin składania ofert 31 lipca 2019r.
427). Zapytanie ofertowe dot. wykonania projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarami oraz pełnienie nadzoru autorskiego celem adaptacji pomieszczeń na III piętrze budynku Głównego wpisanego do rejestru zabytków kategorii A
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-94/19 z dnia 11.07.2019 r.
 2. Załącznik do zapytania dotyczący sprzętu laboratoryjnego, który ma być zlokalizowany w docelowych pomieszczeniach
 3. Przeniesienie pomieszczeń (plany)
 4. Wymagany termin składania ofert 19 lipca 2019r.
428). Zapytanie ofertowe dot. wymiany drzwi aluminiowych w wejściu głównym do budynku pralni
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-96/19 z dnia 15.07.2019
 2. Załącznik do zapytania- zdjęcia podglądowe drzwi
 3. Wymagany termin składania ofert 23 lipca 2019r.
429). Zapytanie ofertowe dot. wymiany drzwi aluminiowych w pomieszczeniu chłodni dla odpadów oraz głównych od strony tunelu w Zakładzie Utylizacji i Kotłowni Rezerwowej
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-95/19 z dnia 15.07.2019r.
 2. Załączniki do zapytania- zdjęcia podglądowe drzwi
 3. Wymagany termin składania ofert 23 lipca 2019r.
430). Zapytanie ofertowe dot. dostawy ultrasonografów (2 szt)
 1. Zapytanie ofertowenr DA/AM-231-49/19 z dnia 16.07.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin składania ofert 31.07.2019 r. 
431). Zapytanie cenowe na zakup sprzętu RTV i AGD 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-85/2019 z dnia 16.07.2019r. 
 2. Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa
 3. Wymagany termin składania ofert 23.07.2019 r. 
432). Zapytanie ofertowe dot. zakupu igły do znieczulenia nerwów i splotów nerwowych
 1. Zapytanie ofertowe nr DK/ZAiT-232-47/19 z dnia 17.07.2019 r.
 2. Opis przedmiotu zapytania
 3. Wymagany termin składania ofert  26 lipca 2019 r.