Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

563). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. wykonania przeglądu technicznego  systemu obrazowania perfuzji VS3 IRIDIUM, według wymagań opisanych w załaczniku do niniejszego pisma. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-88/19 z dnia 05.11.2019 r. 
 2. Załącznik : Opis przedmiotu zamówienia. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej do 19.11.2019 r. 
564). Zapytanie ofertowe na dostawę kwasowych akumulatorów rozruchowych do agregatów prądotwórczych z silnikami diesla.
 1. Zapytanie ofetowe DA/DT-381-140/19 z dnia 05.11.2019r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej do 15.11.2019r.
567). Zapytanie ofertowe dot. wykonania dokumentacji w formie Programu Funkcjonalno- Użytkowego (PFU) wraz z opracowaniem Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI)
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-137/19 z dnia 06.11/2019r.
 2. Koncepcja rozbudowy
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej do 15.11.2019r.
 4. Pytania i odpowiedzi
 5. UWAGA! Zmianie ulega termin składania ofert i zostaje wyznaczony na dzień 19.11.2019r.
568). Zapytanie ofertowe dot. dostawy przyrządów pomiarowych do badania bezpieczeństwa instalacji elektrycznych i ochrony przeciwporażeniowej. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-143/19 z dnia 07.11.2019r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej do 18.11.2019r.
569). Zapytanie ofertowe dot. dostawy 50 kompletów kółek do łóżka rehabilitacyjnego z mechanizmem centralnej blokady w rozmiarze 125 mm
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-144/19 z dnia 08.11.2019r.
 2. Zdjęcia podglądowe
 3. Wymagany termin złożenia oferty do 20.11.2019r.
570). Zapytanie ofertowe dot. dostawy 1 szt. reduktora COz nastawem ciśnienia 1 (5) bar do założenia  na standardową butlę z dwutlenkiem węgla 40 litrów
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-146/19 z dnia 08.11.2019r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty do 21.11.2019r.
571). Zapytanie ofertowe dot. dostawy 2 szt. butli dla dwutlenku węgla o pojemności 40 litrów
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-145/19 z dnia 08.11.2019r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty do 21.11.2019r.
572). Zapytanie ofertowe dot. dostawy ultrasonografu.
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-89/19 z dnia 08.11.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia.
 3. Wymagany termi złożenia oferty cenowej do 26.11.2019 r. 
573). Zapytanie ofertowe na wykonanie badań podłoża gruntowego dla potrzeb rozbudowy Oddziału Centrum Onkologii- Instytutu w Gliwicach o nowy Budynek Kliniczny BK2 oraz wielopoziomowy parking na ok. 600 miejsc.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-147/19 z dnia 12.11.2019r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty do 19.11.2019r.
 3. Pytania i odpowiedzi. 
574). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw odzieży roboczej oraz obuwia
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-138/2019 z dnia 12.11.2019r.
 2. Specyfikacja asortymentowo- cenowa do zadania nr 1
 3. Specyfikacja asortymentowo- cenowa do zadania nr 2
 4. Specyfikacja asortymentowo- cenowa do zadania nr 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty cenowej do 22.11.2019r.
574). Zapytanie cenowe na oprogramowanie do wyliczania liczby jednostek monitorowych i dawki w wybranych punktach dla obliczonych przez system planowania leczenia warunków napromieniania. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-073-10/19 z dnia 13.11.2019 r. 
 2. Wymagany termin składania ofert do dnia 22.11.2019r. (piatek). 
575). Zapytanie ofertowe dot. dostawy robota do izolacji kwasów nukleinowych. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-90/19 z dnia 13.11.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia .
 3. Wymagany  termin składania oferty cenowej do 22.11.2019 r. 
576). Zapytanie ofertowe w związku  z realizacją projektu " Nowe narzędzia diagnostyki molekularnej i obrazowania w indywidualizowanej terapii raka piersi, tarczycy i gruczołu krokowego" (MILESTONE). 
 1. Zapytanie ofertowe z dnia 13.11.2019 r. 
 2. Wymagany termin składania ofert do dnia 18.11.2019 r, do godziny 12.00
577). Zapytanie cenowe na zakup zestawu kluczy nasadowych .
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-139/2019 z dnia 14.11.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia.
 3. Wymagany termin złożenia oferty 21.11.2019 r. 
578). Zapytanie cenowe na zakup pirometrów w ilości 6 szt.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-140/2019 z dnia 14.11.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia.
 3. Wymagany termin złożenia oferty 21.11.2019 r. 
579). Zapytanie cenowana zakup telewizorów 15 szt. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-143/2019 z dnia 18.11.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia. 
 3. Wymagany termin  złożenia oferty cenowej 25.11.2019 r. 
580). Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku  dot. sukcesywnej dostawy; mięsa i wędlin, ryb i przetworów rybnych, nabiału i tłuszczy. 
 1.  Zapytanie cenowe DO/DZ-072-144/2019 z dnia 18.11.2019 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa.
 3. Wymagany termin składania oferty cenowej 25.11.2019 r. 
 4. UWAGA!!!! Zmiana specyfikacji asortymentowo -cenowej  na sukcesywną dostawę nabiału i tłuszczy. 
581). Zapytanie cenowe na usługę zewnętrznej archiwizacji dokumentacji medycznej pacjentów COI wraz z przyjęciem, zwrotem oraz transportem ww. dokumentacji na okres 3 lat. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-145/2019 z dnia 18.11.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia. 
 3. Wymagany termin złożenia  oferty 25.11.2019 r. 
582). Zapytanie cenowe dot. dostawy wysokociśnieniowego regulatora ssania (12szt.)
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-93/19 z dnia 19.11.2019r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia 
 3. Wymagany termin złożenia oferty do 26.11.2019r.
583). Zapytanie cenowe dot. dostawy aparatu do ilościowej oceny transkryptu BCR-ABL
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-92/19 z dnia 19.11.2019r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin złożenia oferty do 26.11.2019r.
584). Zapytanie cenowe dot. wykonania przeglądów okresowych dla dwóch urządzeń
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-91/19 z dnia 19.11.2019r.
 2. Wymagania dot. przeglądu
 3. Wymagany termin złożenia oferty do 26.11.2019r.
585). Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu " Nowe narzędzia diagnostyki molekularnej i obrazowania w indywidualizowanej terapii raka piersi , tarczycy i gruczołu krokowego" MILESTONE. 
 1. Zapytanie cenowe z dnia 19.11.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 21.11.2019 r do godz. 12.00
586). Zapytanie cenowe dot. usługi utrzymania BIP lub usługę uruchomienia wraz z przeniesieniem dotychczasowych treści i utrzymanie BIP przez okres 12 miesięcy.
 1. Zapytanie cenowe DO/DI-072-11/19 z dnia 20.11.2019r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej do 28.11.2019r.
587). Zapytanie cenowe na przedłużenie licencji na oprogramowania Pomocnik Świadzczeniodawcy z modułami: DiLO, Ptwierdzenie, Personel oraz Umowy na rok 2020
 1. Zapytanie cenowe DO/DI-072-12/19 z dnia 20.11.2019r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty do 28.11.2019r.
588). Zapytanie cenowe na usługę opieki technicznej w zakresie eksploatacji systemu INTRADOK 4.22 oraz jego wersji archiwalnej w wersji 3.x wraz z komunikatorem CMAX od dnia 12.12.2019r. do dnia 11.12.2020r.
 1. Zapytanie cenowe DO/DI-072-13/19 z dnia 20.11.2019r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty do 28.11.2019r.