Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

407). Zapytanie ofertowe na modernizację instalacji sygnalizacji alarmu przekroczenia wysokiego/niskiego ciśnienia , aby skrzynki zaworowe spełniały normę PN-EN ISO 73296-1
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-84/19 z dnia 21.06.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty 05.07.2019 r. 
 4. Pytania i odpowiedzi.
 5. Pytania i odpowiedzi / pismo z dn. 05.07.2019 r.  / 
 6. Uwaga: Nowy termin składania ofert tj. 10.07.2019 r. 
408). Zapytanie cenowe dot. wyposażenia kuchennego.​
 1. Zapytanie cenowe  DO/DZ-072-74/2019
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowo. 
 3.  Wymagany termin złożenia oferty 02.07.2019 r.  
 4. Pytania i odpowiedzi / pismo z dnia 02.07.2019 r. / 
 5. Uwaga: Nowy termin składania ofert, tj. 05.07.2019 r. /piątek/.  
 6. Uwaga: W załączniku SAC wkradł się błąd- brak 4-5 strony formularza. A zatem w załączniku przekazujemy prawidłowy formularz. Za utrudnienia przepraszamy.
409). Zapytanie ofertowe na dostawę butli dla tlenu medycznego 2 litry-18 szt. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-85/19. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty 12.07.2019r. 
410). Zapytanie ofertowe na dostawę reduktorów z nastawem przepływu do założenia na butlę z tlenem medycznym - 18 szt. 
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wymagany termin złożenia oferty 12.07.2019r. 
411). Zapytanie cenowe na zakup kontenerów steryzlizacyjnych, tac oraz mat silikonowych do tac wg opisu w załączniku.  
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-78/19 z dn. 28.06.2019 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik do ww. zapytania. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 05.07.2019 r. 
 4. Opis przedmiotu zamówienia- wersja edytowalna
412). Zapytanie ofertowe na system symetrycznych łączy dostepu do Internetu spełniający wymagania opisane w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe z dnia 01.07.2019 r. 
 2. Wymagany termin  złożenia oferty: do dnia 08.07.2019 r. (poniedziałek) do godz. 12:00.  
 3. Uwaga w pismie wkradł się błąd: powinno byc poniedziałek a nie wtorek Przepraszamy.  
413). Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku na sukcesywną dostawę opakowań jednorazowych dla potrzeb bufetu i powstającego biistro wg załączonej specyfikacji.  
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-79/2019 z dnia 01.07.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja asortymentowa. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 05.07.2019 r. 
414). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. dostawy urządzenia do piezochirurgii wg wymagań opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-46/19 z dn. 01.07.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - Parametry wymagane - załącznik do zapytania. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: do 11.07.2019 r. 
 4. UWAGA! Przedłużenie terminu składnia ofert do dnia 26.07.2019 r. 
415). Zapytanie ofertowe na aktualizację oraz rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego systemu zarządzania i weryfikacji ARIA 13.7 firmy Varian Medical Systems, spełniająca wymagania opisane w załącznikach. 
Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków EFRR w ramach RPO WSL, numer umowy: UDA-RPSL.02.01.00-24-0201/18-00 w ramach projektu pn. „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Telemedycyna  i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed oraz z zadaniem pn. włączenie telekardiologii  i teleneurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed)”, współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WSL, numer umowy: UDA-RPSL.02.01.00-24-0201/18-00.
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DI-072-4/19 z dnia 02.07.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - załączniki do ww. zapytania ofertowego. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 16.07.2019 r. (wtorek) do godz. 13:00. 
416). Zapytanie ofertowe dot. dostawy pomp strzykawkowych (4 szt.)
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-47/19
 2. Opis przedmiotu zamówienia- załącznik do w/w zapytania ofertowego
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej- do 11.07.2019 r.
 4.  UWAGA! Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 22.07.2019 r. 
417). Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu wykonawczego modernizacji instalacji odgromowych obiektów wraz z kosztorysem.
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-88/19
 2. Zakres wykonania projektu modernizacji i kosztorys
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej- do 22.07.2019 r.
418). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia  usług serwisowych aparatu do tomoterapii Tomo HD s/n 0210376 TomoTherapy. 
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik do pisma DA/AM-231-48/19
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej  15.07.2019 r. 
 4. Informacja dot. ww. zapytania ofertowego / pismo z dnia 09.07.2019 r. /  
 5. UWAGA: Nowy termin składania ofert tj. do dnia 22.07.2019 r. 
​419). Zapytanie ofertowe dot. demontażu uszkodzonego klimatyzatora typu split oraz dostawy i montażu nowej klimatyzacji typu split w pomieszczeniu 2.020 w Budynku Technicznym
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej- do 12.07.2019r.
420). Zapytanie cenowe na zakup opakowań jednorazowych dla pacjentów.
 1. Zapytanie cenowe
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa. 
 3. Wymagany termin składania ofert 15.07.2019 r. 
 4. Pytania i odpowiedzi . 
421). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług serwisowych aparatu do tomoterpii Tomo HD s.n 0210376 TomoTherapy wg wymagań opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-50/19 z dnia 09.07.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: do 22.07.2019 r. 
422). Zapytanie ofertowe na dostawę 4 szt. lamp oświetleniowych LED. 
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wymagany termin składania ofert 19.07.2019 r. 
423). Zapytanie ofertowe na dostawę 10 szt. reduktorów próżni oraz 25 szt. dozowników tlenu. 
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wymagany termin składania ofert 19 lipca 2019 r.
424). Zapytanie ofertowe dot. dostawy i montażu klimatyzacji typu split 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-92/19z dnia 11.07.2019 r.
 2. Wymagany termin składania ofert 17 lipiec 2019r.
425). Zapytanie ofertowe dot. rozbudowy instalacji SSWiN  o trzy czytniki w oparciu o centralę Galaxy 512 firmy Honeywell
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-93/19
 2. Wymagany termin składania ofert 19 lipiec 2019r.
426). Zapytanie ofertowe dot. dostawy jednogowicowej gammakamery narządowej wraz z wykonaniem adaptacji pomieszczenia
 1. Zapytanie ofertowe nr  DA/AM-231-51/19 z dnia 11.07.2019 r.
 2. Parametry techniczne i eksploatacyjne oraz opis prac adaptacyjnych
 3. Wymagany termin składania ofert 31 lipca 2019r.
 4. Uwaga! Nowy termin składania ofert tj. do dnia 16.08.2019r.
427). Zapytanie ofertowe dot. wykonania projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarami oraz pełnienie nadzoru autorskiego celem adaptacji pomieszczeń na III piętrze budynku Głównego wpisanego do rejestru zabytków kategorii A
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-94/19 z dnia 11.07.2019 r.
 2. Załącznik do zapytania dotyczący sprzętu laboratoryjnego, który ma być zlokalizowany w docelowych pomieszczeniach
 3. Przeniesienie pomieszczeń (plany)
 4. Wymagany termin składania ofert 19 lipca 2019r.
428). Zapytanie ofertowe dot. wymiany drzwi aluminiowych w wejściu głównym do budynku pralni
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-96/19 z dnia 15.07.2019
 2. Załącznik do zapytania- zdjęcia podglądowe drzwi
 3. Wymagany termin składania ofert 23 lipca 2019r.
429). Zapytanie ofertowe dot. wymiany drzwi aluminiowych w pomieszczeniu chłodni dla odpadów oraz głównych od strony tunelu w Zakładzie Utylizacji i Kotłowni Rezerwowej
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-95/19 z dnia 15.07.2019r.
 2. Załączniki do zapytania- zdjęcia podglądowe drzwi
 3. Wymagany termin składania ofert 23 lipca 2019r.
430). Zapytanie ofertowe dot. dostawy ultrasonografów (2 szt)
 1. Zapytanie ofertowenr DA/AM-231-49/19 z dnia 16.07.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin składania ofert 31.07.2019 r. 
 4. Pytania i dpowiedzi z dnia 26.07.2019
431). Zapytanie cenowe na zakup sprzętu RTV i AGD 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-85/2019 z dnia 16.07.2019r. 
 2. Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa
 3. Wymagany termin składania ofert 23.07.2019 r. 
432). Zapytanie ofertowe dot. zakupu igły do znieczulenia nerwów i splotów nerwowych
 1. Zapytanie ofertowe nr DK/ZAiT-232-47/19 z dnia 17.07.2019 r.
 2. Opis przedmiotu zapytania
 3. Wymagany termin składania ofert  26 lipca 2019 r.
433). Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu Mankietów jednorazowych do pomiaru ciśnienia. 
 1. Zapytanie ofertowe DK/KTS-232-2-39/19 z dnia 19.07.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zapytania
 3. Wymagany termin składania ofert  31.07.2019 r. 
434). Zapytanie ofertowe dot. dostawy mieszadła magnetycznego. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-53/19 z dnia 18.07.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia. 
 3. Wymagany termin składnia ofert 29.07.2019 r. 
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 29.07.2019r.
 5. Nowy termin składania ofert tj. do dnia 02.08.2019r.
435). Zapytanie ofertowe dot. dostawy systemu wizualizacji płytek PCR 96 i 384 dołkowych z wyposażeniem.
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-54/19 z dnia 18.07.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia. 
 3. Wymagany termin składania ofert 29.07.2019 r. 
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 26.07.2019r.
 5. Nowy termin składania ofert tj. do dnia 02.08.2019r.
436). Zapytanie ofertowe dot. stacji dokujących do pomp infuzyjnych (8 szt. )
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-52/19 z dnia 18.07.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia. 
 3. Wymagany termin składania ofert  25.07.2019 r. 
 4. UWAGA! Nowy termin składania ofert tj. do dnia 29.07.2019 r.  
437). Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu , narzędzi do obróbki indywidualnych aplikatorów . 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-87/2019 z dnia 18.07.2019 r. 
 2. Opis przedmiotów. 
 3. Wymagany termin składania ofert 24.07.2019 r. 
438). Zapytanie cenowe na zakup materiałów eksploatacyjnych dla Działu Centralnej Sterylizacji. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-89/2019 z dnia 18.07.2019 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa.
 3. Wymagany termin składania ofert 24.07.2019 r. 
 4. Pytania i odpowiedzi. 
 5. Pytania i odpowiedzi - UWAGA ! Nowy termin składania ofert tj. do dnia 26.07.2019 r. (piatek). 
439). Zapytanie cenowe na zakup narzędzi chirurgicznych.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-91/2019 z dnia 18.07.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia. 
 3. Wymagany termin składania ofert 25.07.2019 r.
 4. Wersja edytowalna- opis przemiotu zamówienia
440). Zapytanie cenowe na zakup wózków. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-88/2019 z dnia 18.07.2019 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa
 3. Wymagany termin składania ofert 25.07.2019 r. 
441). Zapytanie ofertowe dotyczące wymiany 3 okien podawczych (śluz materiałowych) pomieszczeń czystych oraz rekonfiguracja monitoringu ciśnień w Samodzielnej Pracowni Cyklotronu i Produkcji Radiofarmaceutyków.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-98/19 z dnia 19.07.2019 r. 
 2. Wymagany termin składania ofert 31.07.2019 r. 
442). Zapytanie ofertowe - dotyczy Port dostępu żylnego. 
 1. Zapytanie ofertowe DK/BO-073-22/19 z dnia 22.07.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zapytania. 
 3. Wymagany termin składania ofert 31.07.2019 r. 
443). Zapytanie ofertowe na kompleksowe pomiary ciśnienia i wydajności wodnej w wewnętrznej i zewnętrznej sieci hydrantowej, przeglądy techniczne gaśnic oraz remonty podręcznego sprzętu gaśniczego w okresie 3 lat. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-97/19 z dnia 18.07.2019 r. 
 2. Specyfikacja Asortymentowo -Cenowa
 3. Wymagany termin składania ofert 30.07.2019 r. 
 4. Specyfikacja asortymentowo-cenowa wersja edytowalna. 
444). Zapytanie cenowe na zakup sprzętu RTV i AGD .
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-94/2019 z dnia 24.07.2019 r. 
 2. Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa 
 3. Wymagany termin składania ofert 31.07.2019 r. 
445). Zapytanie cenowe na zakup elementów do stabilizacji pacjentów w radioterapii. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-95/2019 z dnia 24.07.2019 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa
 3. Wymagany termin składania ofert 31.07.2019 r. 
446). Zapytanie cenowe na sukcesywne dostawy opakowań jednorazowych biodegradalnych. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-96/2019 z dnia 24.07.2019 r. 
 2. Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa
 3. Wymagany termin składania ofert 29.07.2019 r. 
447). Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia jednorazowego przeglądu urządzeń wraz z wymianą zużywalnych elementów eksploatacyjnych Stacji Uzdatniania Wody dedykowanej dla urządzeń zamontowanych na terenie Stacji Łóżek zlokalizowanej w budynku Kliniki. 
 1.  Zapytanie ofertowe  DA/DT-381-99/19 z dnia 25.07.2019 r. 
 2. Zakres przeglądu urządzeń wraz z wykazem elementów eksploatacyjnych. 
 3. Wymagany termin składania ofert 08.08.2019 r. 
448). Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia w latach 2019-2021 trzech okresowych przeglądów generatora dwutlenku chloru Oxperm Pro firmy Grundfos (typ OCD-162-5-D/G) wraz z wymianą zużywalnych elementów eksploatacyjnych. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-100/19 z dnia 25.07.2019 r. 
 2. Zakres przeglądu okresowego urządzenia wraz z wykazem elementów eksploatacyjnych podległych wymianie. 
 3. Wymagany termin składania ofert 08.08.2019 r. 
449). Zapytanie ofertowe dotyczące Zestawu do implantacji portu dożylnego.
 1. Zapytanie ofertowe DL/ZRDO-231-26/19 z dnia 29.07.2019r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin składania ofert 08.08.2019r.
450). Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy foliowych worków budowlanych na gruz w ilości 1500 szt. o wymiarach 55x90 cm i nośności 40 kg
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-101/19 z dnia 29.07.2019r.
 2. Wymagany termin składania ofert 06.08.2019r.
451). Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 10 szt. regulatorów próżni oraz 25 szt. dozowników tlenu
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-91/19 z dnia 30.07.2019
 2. Wymagany termin składania ofert 05.08.2019r.
 3. Pismo z dnia 02.08.2019 r. / zmiana terminu składania ofert na dzień 07.08.2019 r. / 
452). Zapytanie ofertowe dot. Betadine 100 mg/ml a 1000 ml
 1. Zapytanie ofertowe DK/BO-073-21/19 z dnia 01.08.2019r.
 2. Opis przedmiotu zapytania
 3. Wymagany termin składania ofert 09.08.2019r
453). Zapytanie ofertowe dotyczące rurki tracheostomijnej
 1. Zapytanie ofertowe DK/KCHO-231-19-1/19  z dnia 01.08.2019r.
 2. Opis przedmiotu zapytania
 3. Wymagany termin składania ofert 09.08.2019r.
454). Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy aparatu do brachyterapii
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-55/19 z dnia 02.08.2019r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin skladania ofert 12.08.2019r.
 4. Pismo z dnia 09.08.2019r. /zmiana terminu składania ofert na dzień 16.08.2019r./
 5. Pismo z dnia 14.08.2019. zmiana terminu składania ofert na dzień 19.08.2019 r. 
 6. Pytania i odpowiedzi
455). Zapytanie ofertowe dot. zakupu zestawu odczynników do diagnostyki rzadkich mutacji w genach BRCA1/2 metodą NGS z wykorzystaniem urządzenia ION TORENT (urządzenie certyfikowane do diagnostyki genetycznej)
 1. Zapytanie ofertowe z dnia 02.08.2019r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin składania ofert 20.08.2019r.
456). Zapytanie ofertowe dot. zakupu odczynników do detekcji mutacji somatycznych
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-98/2019 z dnia 02.08.2019r.
 2. Specyfikacja asortymentowo- cenowa
 3. Wymagany termin składania ofert 08.08.2019r.
457). Zapytanie ofertowe na upgrade oprogramowania Oncentra Masterplan z uwzględnieniem opcji niejednorodności, spełniający wymagania opisane w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DI-072-5/19 z dn. 02.08.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 19.08.2019 r. 
458). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu automatyki wymiennikowni ciepła oraz kotłowni rezerwowej wm Budynku nr 17 wg załącznika 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-103/19 z dnia 02.08.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 19.08.2019 r. 
459). Zapytanie ofertowe dot. zakupu metalowych igieł ostro zakończonych o śr. 1,9 mm. i dł. 200 mm
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-99/2019 z dnia 02.08.2019r.
 2. Opis przedmiotu zamowienia
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 08.08.2019r.
460). Zapytanie ofertowe dot. dostawy aparatu EKG
 1. Zapytanie ofertowe nr DL/LZ-231-4/19 z dnia 06.08.2019r.
 2. Opis przedmiotu zamowienia
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 23.08.2019r.
461). Zapytanie ofertowe dot. dostawy 5 szt. liczników energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowego w układzie bezpośrednim z certyfikatem MID
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-104/19 z dnia 06.08.2019r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 19.08.2019r.
462). Zapytanie ofertowe dot. zakupu wózków
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-101/2019 z dnia 07.08.2019r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 13.08.2019r.
 4. Pismo z dnia 13.08.2019r. /zmiana terminu składania ofert na dzień 16.08.2019r./
463). Zapytanie ofertowe dot. Upgrade dyspensera "Althea" (rok. prod. 2008) do automatycznego rozdozowywania radioznacznika firmy Comecer
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-56/19 z dnia 08.08.2019r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 21.08.2019r.
464). Zapytanie ofertowe dot. zakupu bioanalizatora do automatycznej elektroforezy oraz oceny jakości kwasów nukleinowych
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-57/19 z dnia 09.08.2019r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 19.08.2019r.
 4. Pytanie i odpowiedź. 
465). Zapytanie ofertowe dot. dostawy i montażu bramy przesuwnej wjazdowej od ul. Sienkiewicza (brama nr 4)
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-105/19 z dnia 09.08.2019r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 20.08.2019r.
466). Zapytanie cenowe na sukcesywne dostawy artykułów sypkich i przypraw dla Działu Żywienia na okres 12 miesięcy. 
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-102/2019 z dnia 16.08.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia /specyfikacja asortymentowo cenowa. 
 3. Wymagany termin składania ofert 26.08.2019 r. 
467). Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny 2 szt. witryn chłodniczych oraz 2 szt. zamrażarek skrzyniowych służących do przechowywania preparatów krwiopodobnych.
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-106/19 z dnia 16.08.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 26.08.2019 r. 
468). Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego na Zintegrowany System Neuroradiochirurgii Onkologicznej .
 1. Zapytanie ofertowe DA/AA-231-3-22/19 z dnia 19.08.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 23.08.2019 r. do godziny 11:00.
469). Zapytanie ofertowe dot. dostawy urządzenia do piezochirurgii.
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-59/19 z dnia 19.08.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia.
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej do 03.09.2019 r. 
470). Zapytanie ofertowe dot. trzyletniej dzierżawy wstrzykiwacza kontrastu. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-58/19 z dnia 19.08.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej do 27.08.2019 r.