Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

 592). Zapytanie cenowe dot. wykonania przeglądu technicznego systemu obrazowania perfuzji VS3 IRIDIUM
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-95/19 z dnia 21.11.2019r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin złożenia oferty do 03.12.2019r.
593). Zapytanie cenowe dot. wykonania przeglądu technicznego zintegrowanego systemu składającego się z: śródoperacyjnego tomografu xCAT oraz neuronawigacji Fiagon Tracy
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-96/19 z dnia 21.11.2019r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia 
 3. Wymagany termin złożenia oferty do 03.12.2019r.
594). Zapytanie cenowe dot. świadczenia usług serwisowych Akceleratora CyberKnife s/n C0445 firmy ACCURAY
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-97/19 z dnia 21.11.2019r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin złożenia oferty do 06.12.2019r.
595). Zapytanie cenowe na usługę wykonania techniką trawienia wiązką elektronów mikrostruktur na podłożu krzemowym. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-148/19 z dnia 25.11.2019 r. 
 2. Specyfikacja
 3. Wymagany termin złożenia oferty 02.12.2019 r, 
596). Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku dotyczy: Tusz endoskopowy w strzykawkach.
 1. Zapytanie ofertowe DK/BO-073-30/19 z dnia 25.11.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zapytania. 
 3. Wymagany termin złożenia ofertycenowej 05.12.2019 r. 
597).  Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku :  dotyczy Cewnika do dializoterapii z drenem do podawania Ca. 
 1. Zapytanie ofertowe DK/ZAIT-232-79/19 z dnia 27.11.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zapytania.
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 06.12.2019 r. 

599). Zapytanie ofertowe na usługę wykonania dokumentacji resursu windy o numerze seryjnym 42131717 (nr UDT 3107002295) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu  bliskiego (Dz.U.2018 poz. 2176.)
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-148/2019 z dnia 27.11.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej  04.12.2019 r. 
600). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku , dotyczy Jednorazowego zaworu biopsyjnego. 
 1. Zapytanie ofertowe DK/ZAIT-232-81/19 z dnia 27.11.2019 r.
 2. Opis przedmiotu zapytania.
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej  09.12.2019 r.  
601). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku, dotyczy Strzykawek fabrycznie napełnionych solą fizjologiczną. 
 1. Zapytanie ofertowe DK/NP-231-4/19 z dnia 27.11.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zapytania.
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 06.12.2019 r. 
602).  Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dotyczy Jednorazowego stabilizatora z gąbki na kończynę dolną. 
 1. Zapytanie ofertowe  DK/ZAIT-232-71/19 z dnia 17.11.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zapytania
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 09.12.2019 r.  
603). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dotyczy Sprzętu endoskopowego. 
 1. Zapytanie ofertowe DL/PP-231-41/19 z dnia 02.12.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zapytania. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 12.12.2019 r. 
604). Zapytanie ofertowe na wymianę drzwi kabinowych windy pożarowej produkcji KONE typu  BT 16/10 linowa w budynku Kliniki. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-149/19 z dnia 02.12.2019 r. 
 2. Wymagany termin  złożenia oferty cenowej 10.12.2019 r. 
605). Zapytanie ofertowe dot. pobrania próbek oraz wykonania analizy odpadów  dla COI w Gliwicach.
1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-151/2019 z dnia 03.12.2019 r. 
2. Opis przedmiotu zamówienia.
3. Wymagany termin złożenia oferty 09.12.2019 r.

606). Zapytanie ofertowe dot. prenumeraty czasopism zagranicznych i polskich w 2020 r . dla COI w Gliwicach z podziałem na zadania. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-152/19 z dnia 03.12.2019 r. 
 2. Załącznik nr 1 do zapytania
 3. Załącznik nr 2 do zapytania. 
 4. Wymagany termin złożenia oferty 10.12.2019 r. 
607). Zapytanie cenowe dot. zakupu fotela dla pacjentów wymagających wkłucia dożylnego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-153/2019 z dnia 04.12.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 10.12.2019 r. 
608). Zapytanie cenowe dot. prowadzenia stałego nadzoru w ramach monitoringu dezynsekcyjno- deratyzacyjnego oraz świadczenie usług dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji i deawionizacji.
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-154/2019 z dnia 05.12.2019r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Zakres usług
 4. Wymagany termin złożenia oferty 10.12.2019r.