Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

520). Zapytanie ofertowe dot. dostawy systemu dokumentacji żeli z oprogramowaniem do analiz. 

 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-75/19 z dnia 26.09.19
 2. Parametry urządzenia. 
 3. Wymagany termin składania ofert do 07.10.2019 r. 
521). Zapytanie ofertowe dot. dostawy systemu do elektroforezy z zasilaczem. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-74/19 z dnia 26.09.2019 r. 
 2. Parametry urządzenia.
 3. Wymagany termin złożenia  oferty cenowej do 07.10.2019 r. 
522). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usługserwisowych aparatu do tomoterapii Tomo HD s/n 0210376 TomoTherapy. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-76/19 z dnia 26.09.2019 r. 
 2. Załacznik do pisma DA/AM-231-76/19
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej do 07.10.2019 r. 
 4. UWAGA!!!  Termin skaładania ofert został przedłużony do dnia 10.10.2019 r. 
523).  Zapytanie ofertowe dot. dostawy, montażu i serwisu kompresora śrubowego na potrzeby Zakładu Utylizacji i Kotłowni Rezerwowej
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-130/19 z dnia 27.09.2019 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Specyfikacja asortymentowo- cenowa
 4. Wymagany termin zlożenia oferty cenowej do 03.10.2019 r.
524). Zapytanie ofertowe dot. zakupu mebli i wyposażenia medycznego
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-125/2019 z dnia 30.09.2019 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik do opisu przedmiotu zamówiania
 4. Specyfikacja asortymentowo- cenowa do zadania nr 1
 5. Specyfikacja asortymentowo- cenowa do zadania nr 3
 6. Wymagany termin złożenia oferty do 08.10.2019 r.
 7. Uwaga! Zmiana terminu złożenia oferty cenowej na 11.10.2019r.
 8. Pytania i odpowiedzi z dnia 11.10.2019r.
525). Zapytanie ofertowe dot. dostawy klimatyzatora przenośnego
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-129/19 z dnia 30.09.2019 r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty do 07.10.2019 r.
526). Zapytanie ofertowe dot. systemu analizy ruchu sieciowego oraz wykrywania zagrożeń z wykorzystaniem protokołu NetFlow wraz z instalacją
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-8/19 z dnia 01.10.2019 r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty do 09.10.2019r. do godz. 12.00
527). Zapytanie ofertowe dot. dostawy biblioteki do sekwencjonowania NGS kompatybilnej z sekwenatorem MiniSeq Illumina
 1. Zapytanie ofertowe z dnia 01.10.2019 r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty do 07.10.2019 r. do godziny 12.00
528). Zapytanie ofertowe dot. dostawy 150 mb odbojnicy klejonej Acrovyn (taśma ochronna TP) wraz z klejem
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-132/19 z dnia 02.10.2019 r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty 15.10.2019 r.
 3. Pytania i odpowiedzi. 
529). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu okresowego zespołu próżniowego produkcji Tepro AV63 sn:023 zawierającego 2 pompy AT63 sn:1228 i 1229
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-131/19 z dnia 02.10.2019 r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty do 15.10.2019 r.
530). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu okresowego zespołu próżniowego produkcji Tepro A250 zawierającego 2 pompy AT250B, sn: 872 i 879 w budynku Diagnostyki
 1.  Zapytanie ofertowe DA/DT-381-132/19 z dnia 02.10.2019 r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty do 15.10.2019 r.
531). Zapytanie ofertowe dot. opogramowania do przeprowadzania analiz oraz selekcji danych medycznych z systemu HIS 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-9/19 z dnia 02.10.2019 r.
 2. Wymagania dot. przedmiotu zapytania
 3. Wymagany termin złożenia oferty do 09.10.2019 r. do godz. 13.00
532). Zapytanie ofertowe dot. dostawy jednogłowicowej gammakamery narządowej
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-77/19 z dnia 04.10.2019 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin złożenia oferty do 14.10.2019r.

533). Zapytanie ofertowe na urządzenia drukujące 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-10/19 z dnia 04.10.2019 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa (załącznik nr 1). 
 3. Tabela wymaganych parametrów technicznych (załącznik nr 2). 
 4. Wymagany termin złożenia oferty cenowej do dnia 14.10.2019 r (poniedziałek) do godziny 14:00. 
534). Zapytanie ofertowe na dostawę nagrzewnicy wodnej do centrali wentylacyjnej
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-135/19 z dnia 09.10.2019r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej  do 18.10.2019r. 
536). Zapytanie ofertowe dot. dostawy monitora do pomiarów hemodynamicznych.
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-78/19 z dnia 10.10.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia.
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej do 21.10.2019 r. 
537). Zapytanie ofertowe dot. dostawy wysokociśnieniowego regulatora ssania (12 szt.). 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-79/19  z dnia 10.10.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej do 21.10.2019 r. 
538). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dotyczy Kaniuli dotętniczej udowej. 
 1. ​ Zapytanie ofertowe DK/ZAIT-232-35/19 z dnia 11.10.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia. 
 3. Wymagany termin składania oferty cenowej 21.10.2019 r. 
539). Zapytanie cenowe dot. sukcesywnych dostaw materiałów i odczynników wykorzystywanych na etapie syntezy 18F-FDG przez okres 24 miesięcy. 
 1. Zapytanie cenowe DL/ZPET-S-073-01-14-11/19 z dnia 10.10.2019 r. 
 2.  Wymagania jakościowe. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty 16.10.2019 r. włącznie. 
540).  Zapytanie cenowe na zakup lamp uprzywilejowanych z podziałaem na zadania wg załączonego opisu przedmiotu zamówienia.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-128/19 z dnia 11.10.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty 17.10.2019 r. 
541). Zapytanie cenowe dot. wykonania badań jałowości produktów radiofarmaceutycznych zgodnie z wymaganiami aktualnej Farmakopei Europejskiej w ilości 680 badań, w okresie 24 miesiące. 
 1. Zapytanie cenowe DL/ZPET-S-073-01-1-12/19 z dnia 11 października 2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty do 22.10.2019 r. 
542). Zapytanie cenowe dot. zakupu łóżek elektrycznych i szafek przyłóżkowych
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-130/19 z dnia 16.10.2019 r.
 2. Specyfikacja asortymentowo- cenowa do zadania nr 1
 3. Specyfikacja asortymentowo- cenowa do zadania nr 2
 4. Specyfikacja asortymentowo- cenowa do zadania nr 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty do 23.10.2019r.
543). Zapytanie cenowe dot. zakupu mebli medycznych
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-131/19 z dnia 17.10.2019r.
 2. Specyfikacja asortymentowo- cenowa
 3. Zdjęcia podglądowe
 4. Wymagany termin złożenia oferty do 24.10.2019r.
544). Zapytanie cenowe dot. 3- letniej umowy na wykonanie przeglądów technicznych 2 szt. mikroskopów operacyjnych Carl Zeiss
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-80/19 z dnia 17.10.2019r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin złożenia oferty do 29.10.2019r.
545). Zapytanie cenowe dot. wykonania usługi okresowego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-132/19 z dnia 17.10.2019r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wzór oferty/wyceny
 4. Wymagany termin złożenia oferty 24.10.2019r.
546). Zapytanie cenowe dot. wykonania projektu budowlano- wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarami oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Remont oddziału łóżkowego I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii (VIII piętro budynku Kliniki)
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-136/19 z dnia 18.10.2019r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty do 29.10.2019r.
547). Zapytanie cenowe dot. sterylnej osłony na sondę ultradźwiękową
 1. Zapytanie cenowe DK/KCHO-231-57/19  z dnia 18.10.2019r.
 2. Opis przedmiotu zapytania
 3. Wymagany termin złożenia oferty do 28.10.2019r.
548). Zapytanie cenowe dot. dostawy zamrażarki niskotemperaturowej
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-83/19 z dnia 18.10.2019r.
 2. Opis przedmiotu zamówiania
 3. Wymagany termin złożenia oferty do 28.10.2019r.