Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

 101). Zapytanie cenowe dot. tekstyliów wg załącznika. 
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-54/2020 z dn. 24.03.2020 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia.- załącznik do ww. zapytania.  
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej: 31.03.2020 r. 
 4. UWAGA: Wydłużony termin składania ofert do dnia 07.04.2020 r. 
102). Zapytanie ofertowe dot. wykonania wzorcowania 14 szt. czujników temperatur dla DL/ZA zgodnie z załączonym wykazem sond pomiarowych.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-40/20 z dn. 24.03.2020 r. 
 2. Pytania i odpowiedzi / pismo z dn. 01.04.2020 r./  
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 03.04.2020 r. 
 4. Pytanie i odpowiedź / pismo z dn. 03.04.2020 r. /
 5. UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na dzień  05.05.2020 r.  
103). Zapytanie ofertowe dot. usługi okresowego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wg załączonego opisu.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-53/20 z dn. 24.03.2020 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 31.03.2020 r. 
104). Zapytanie ofertowe dot. wykonania remontu dwóch zbiorników żelbetowych na wodę pitną o poj,. 500 m3 każdy.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-42/20 z dn. 24.03.2020 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 07.04.2020 r.  
 3. Załącznik nr 1 
 4. Załącznik nr 2
 5. Załącznik nr 3
 6. Załącznik nr 4 ściana
 7. Załącznik nr 5 ściana
 8. Załącznik nr 6 ściana
 9. Załącznik nr 7 ściana
 10. Załącznik nr 8 rurociąg
 11. Załącznik nr 9 rurociąg
 12. Rzut dachu
 13. Zbiorniki rzut dachu
 14. Zbiornik wody zapasowej
105). Zapytanie ofertowe celem rozeznania rynku na czyszczenie i konserwację podziemnego zbiornika na olej napędowy o poj. 2500 dm3.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-41/20 z dn. 24.03.2020 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 07.04.2020 r. 
106). Zapytanie ofertowe na usługę naprawy 6 drzwi automatycznych zaisntalowanych na terenie Instytutu.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-43/20 z dn. 26.03.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 08.04.2020 r.  
 3. UWAGA: Nowy termin składania ofert: 20.04.2020 r.  
107). Zapytanie ofertowe dot. wykonania kompleksowego przeglądu technicznego oraz regulacja z optymalizacją procesu spalania instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych ATI MULLER HP 1000 zaisntalowanej w Zakładzie Utylizacji i Kotłowni Rezerwowej.  
 1.  Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-35A/20 z dn. 26.03.2020 r. 
 2. Pytanie i odpowiedz / pismo z dn. 01.04.2020 r. /  
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 10.04.2020 r.  
108). Zapytanie ofertowe celem rozeznania rynku na usługę modernizacji 6 wind budynku Kliniki. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-44/20 z dn. 27.03.2020 r. 
 2. Pytanie i odpowiedź / pismo z dnia 02.04.2020 r. /  
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 08.04.2020 r. 
109). Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego wg opisu w załączniku.  
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-55/20 z dn. 30.03.2020 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo- cenowa / formularz z opisem / 
 3. Pytania i odpowiedzi (pismo z dn. 06.04.2020 r.). 
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 08.04.2020 r.  
110). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. dostawy sprzętu AGD wg załączonej specyfikacji asortymentowej.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-56/20 z dn. 31.03.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 06.04.2020 r.  
111). Zapytanie ofertowe dot. dostawy żródeł kalibracyjnych wg rodzaju i harmonogramu stanowiącego załącznik do zapytania.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-20/20 z dn. 02.04.2020 r. 
 2. Parametry techniczne - załącznik do zapytania.  
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 14.04.2020 r. godz. 12:00.  
112).  Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do Instalacji Gazów Medycznych.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-45/20 z dn. 03.04.2020 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 20.04.2020 r.