Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

543). Zapytanie cenowe dot. zakupu mebli medycznych

 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-131/19 z dnia 17.10.2019r.
 2. Specyfikacja asortymentowo- cenowa
 3. Zdjęcia podglądowe
 4. Wymagany termin złożenia oferty do 24.10.2019r.
 5. Pytania i odpowiedzi . 
 6. UWAGA!!! Termin składania ofert został przedłużony  do dnia 04.11.2019 r. (poniedziałek). 
548). Zapytanie cenowe dot. dostawy zamrażarki niskotemperaturowej
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-83/19 z dnia 18.10.2019r.
 2. Opis przedmiotu zamówiania
 3. Wymagany termin złożenia oferty do 28.10.2019r.
 4. Pytania i odpowiedzi. 
 5. Uwaga! Termin składania ofert został przedłużony do dnia 04.11.2019r. (poniedziałek)

552). Zapytanie cenowe na świadczenie usług serisowych oprogramowania komputerowego "CHART" firmy LSI Software n okres 36 miesięcy.
 1. Zapytanie cenowe DO/DI-072-9/19 z dnia 23.10.2019r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty do 04.11.2019r.
554). Zapytanie cenowe na zakup mebli i wyposażenia medycznego wg. załączonej specyfikacji asortymentowo-cenowej. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na pojedyncze pozycje. ​
 1.  Zapytanie cenowe DO/DZ-072-134/2019 z dnia 24.10.2019 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa. 
 3. Opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia
 5. Wymagany termin złożenia oferty 31.10.2019 r. 
 6. Pytania i odpowiedzi. 
 7. UWAGA!!! Ulega zmianie termin składania ofert  i zostaje wyznaczony nowy na dzień 06.11.2019 r. (środa). 
555). Zapytanie cenowe dot. dostawy wysokociśnieniowego regulatora ssania (12 szt.)
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-84/19 z dnia 24.10.2019r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin złożenia oferty 04.11.2019r.
556).Zapytanie ofertowe dot. dostawy aparatu do ilościowej oceny transkryptu BCR-ABL. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-85/19 z dnia 25.10.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej do 04.11.2019 r. 
557). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu i kalibracji systemu do terapii śródoperacyjnej PRS 500 Intrabeam s/n 6402501233. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-86/19 z dnia 29.10.2019 r. 
 2. Załącznik do pisma DA/AM-231-86/19.
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej do 12.11.2019 r. 
558). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dotyczy Immunoglobulina ludzka do podania podskórnego. 
 1. Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku DK/KTS-232-2-48/19 z dnia 31.10.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 11.11.2019 r. 
559). Zapytanie ofertowe na opracowanie Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej dotyczącej  możliwości alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego w segmencie M1 Budynku Głównego. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-139/19 z dnia 31.10.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 12.11.2019 r. 
560). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dotyczy Cewnika trójświatłowego, bakteriobójczego. 
 1. Zapytanie ofertowe DK/ZAIT-232-72/19 z dnia 04.11.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 11.11.2019 r. 
561). Zapytanie cenowe dot. świadczenia usługi wykonywania badań fizyko-chemicznych substancji używanych w Samodzielnej Pracowni Cyklotronu i Produkcji Radioizotopów, w terminie 01.2020-01.2022. 
 1. Zapytanie cenowe DL/ZPET-S-073-01-1-13/19  z dnia 05.11.2019 r. 
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Ząłacznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5 
 7. Załącznik nr 6
 8. Załącznik nr 7
 9. Załącznik nr 8
 10. Załącznik nr 9
 11. Załącznik nr 10
 12. Wymagany termin składania ofert  15.11.2019 r. 
562). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku- zapytanie ofertowe dot. wykonania przeglądu technicznego zintegrowanego systemu składającego się z: śródoperacyjnego tomografu xCAT oraz neuronawigacji Fiagon Tracy według wymagań mopisanych w załączniku do niniejszego zaproszenia. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-87/19 z dnia 05.11.2019 r. 
 2. Załącznik: Opis przedmiotu zamówienia. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej do 19.11.2019 r. 
563). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. wykonania przeglądu technicznego  systemu obrazowania perfuzji VS3 IRIDIUM, według wymagań opisanych w załaczniku do niniejszego pisma. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-88/19 z dnia 05.11.2019 r. 
 2. Załącznik : Opis przedmiotu zamówienia. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej do 19.11.2019 r. 
564). Zapytanie ofertowe na dostawę kwasowych akumulatorów rozruchowych do agregatów prądotwórczych z silnikami diesla.
 1. Zapytanie ofetowe DA/DT-381-140/19 z dnia 05.11.2019r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej do 15.11.2019r.
565). Zapytanie ofertowe na wzorcowanie 1 szt. licznika cząstek stałych REMOTE 5104 LIGHTHOUSE
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-141/19 z dnia 06.11.2019r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej do 12.11.2019
566). Zapytanie ofertowe na dostawę biblioteki do oceny genów fuzyjnych sekwencjonowania NGS kompatybilnej z sekwenatorem MiniSeq Illumina
 1. Zapytanie ofertowe z dnia 06.11.2019r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej do 12.11.2019r. do godz. 12.00
567). Zapytanie ofertowe dot. wykonania dokumentacji w formie Programu Funkcjonalno- Użytkowego (PFU) wraz z opracowaniem Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI)
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-137/19 z dnia 06.11/2019r.
 2. Koncepcja rozbudowy
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej do 15.11.2019r.
568). Zapytanie ofertowe dot. dostawy przyrządów pomiarowych do badania bezpieczeństwa instalacji elektrycznych i ochrony przeciwporażeniowej. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-143/19 z dnia 07.11.2019r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej do 18.11.2019r.
569). Zapytanie ofertowe dot. dostawy 50 kompletów kółek do łóżka rehabilitacyjnego z mechanizmem centralnej blokady w rozmiarze 125 mm
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-144/19 z dnia 08.11.2019r.
 2. Zdjęcia podglądowe
 3. Wymagany termin złożenia oferty do 20.11.2019r.
570). Zapytanie ofertowe dot. dostawy 1 szt. reduktora COz nastawem ciśnienia 1 (5) bar do założenia  na standardową butlę z dwutlenkiem węgla 40 litrów
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-146/19 z dnia 08.11.2019r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty do 21.11.2019r.
571). Zapytanie ofertowe dot. dostawy 2 szt. butli dla dwutlenku węgla o pojemności 40 litrów
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-145/19 z dnia 08.11.2019r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty do 21.11.2019r.
572). Zapytanie ofertowe dot. dostawy ultrasonografu.
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-89/19 z dnia 08.11.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia.
 3. Wymagany termi złożenia oferty cenowej do 26.11.2019 r.