Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

283). Zapytanie ofertowe dot. wykonania jednorazowych przeglądów serwisowych stacji uzdatniania wody: zadanie 1- urządzenia firmy Eurowater, zadanie 2- urządzenia formy BWT, PENTAIR, Applied Membranes INC zlokalizowanych w budynkach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-90/20 z dnia 22.09.2020 r.
 2. Wymagany termin złozenia oferty: 05.10.2020 r.
 3. Pytania i odpowiedzi. Informacja dot. wizji lokalnej. 
289). Zapytanie cenowe dot. sukcesywnej dostawy materiałów eksploatacyjnych do instalacji gazów medycznych zgodnie z załączoną specyfikacją. 
 1. Zapytanie cenowe nr DA/DT-381-91/20 z dn. 02.10.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 16.10.2020 r.  
 3. Karta katalogowa
 4. Specyfikacja asortymentowo-cenowa
 5. Pytania i odpowiedzi 
 6. awamed skrzynka zamontowana w NIO
 7. zdjęcie zaworów i manometrów
 8. zdjęcie poglądowe
 9. zdjęcie producent skrzynki. 
290). Zapytanie ofertowe dot. zakupu poszewek jednorazowych na poduszki oraz pokrowców płóciennych na lóżka wg opisu przedmiotu zamówienia.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-164/20 z dn. 02.10.2020 r.  
 2. Wymgany termin złożenia oferty: 09.10.2020 r.  
 3. Informacja o wyniku postępowania / pismo z dnia 21.10.2020 r. /  
291). Zapytanie ofertowe dot. prenumeraty czasopism polskich oraz prasy codziennje na 2021 r. dla Biblioteki NIO.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-163/20 z dn. 02.10.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 09.10.2020 r.  
292). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług telefonii stacjonarnej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej -Curie -Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-21/20 z dnia 05.10.2020 r. 
 2. Formularz oferty
 3. Wymagany termin złożenia oferty 19.10.2020 r. 
 4. Pytania i odpowiedzi
 5. Aktualna specyfikacja asortymentowo-cenowa
 6. Informacja o wyniku postępowania / pismo z dn. 22.10.2020 r. /  
293). Zapytanie ofertowe dot. zakupu najnowszej licencji oprogramowania ThreePalm Software wraz ze wsparciem serwisowym dla Zakłądu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. 
 1.  Zapytanie ofertowe nr DO/DI-072-22/20 z dn. 06.10.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 14.10.2020 r.  
 3. Informacja o wyniku postepowania / pismo z dn. 22.10.2020 r. / 
295). Zapytanie ofertowe dot. dostawy, montażu i uruchomienia zbiornika azotu dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-92/20 z dnia 07.10.2020 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Klauzula informacyjna. 
 4. Pytanie i odpowiedź / pismo z dnia 16.10.2020 r. /  
 5. Załącznik nr 1 do pisma o którym mowa w pkt. 4.  
 6. Załącznik nr 2 do pisma o kórym mowa w pkt.  4 
 7. Wymagany termin zlożenia oferty: 20.10.2020 r. 
296). Zapytanie ofertowe dot, zakupu pipety wielokanałowej wraz z kompletem kompatybilnych końcówek z filtrami, wolnych od RNaz/DNaz ( dedykowanych do pracy metodami PCR) - 1 szt. dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-67/20 z dnia 07.10.2020 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia.
 3. Klauzula informacyjna.
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 12.10.2020 r. 
 5. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 6. Informacja o wyniku postępowania / pismo z dn. 22.10.2020 r. /  
297). Zapytanie ofertowe dotyczące sukcesywnych dostaw obuwia jednorazowego foliowego dla Narodowego Instytutu  Onkologii w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-169/20 z dnia 07.10.2020 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia. 
 3. Klauzula Informacyjna.
 4. Wymagany termin złożenia oferty : 14.10.2020 r. 
299).  Zapytanie ofertowe dot. wyceny posiadanego przez Zamawiającego tomografu komputerowego. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-69/20 z dn. 08.10.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: do 15.10.2020 r.  
 3. Pytania i odpowiedzi. 
 4. Informacja o wyniku postępowania / pismo z dn. 22.10.2020 r. /  
300). Zapytanie ofertowe dot. naprawy dźwigu towarowo-osobowego D22 typu GW 16/05-16 produkcji KONE dla ZMNiEO.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-93/20 z dn. 08.10.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 16.10.2020 r.  
 3. Informacja o wyniku postepowania / pismo z dn. 26.10.2020 r. /  
301). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. świadczenia usług przeglądów aparatury medycznej, wg opisanych wymagań.  
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-70/20 z dn. 08.10.2020 r.  
 2. Pytanie i odpowiedż / pismo z dn. 20.10.2020 r. /  
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 26.10.2020 r.  
 4. Pytania i odpowiedzi  / pismo z dn. 26.10.2020 r. /  
 5. UWAGA: Nowy termin składania ofert: 30.10.2020 r.   
303). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu akcesoriów informatycznych
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DI-072-24/20 z dnia 09.10.2020 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna - załacznik nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 16.10.2020 r.
304). Zapytanie ofertowe dot. zakupu poszewek jednorazowych na poduszki -400 szt., pokrowców płóciennych na łóżka- 80 szt.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-173/20 z dnia 12.10.2020 r.
 2. Specyfiakcja asortymentowo-cenowa - zał. nr 1
 3. Klauzula informacyjna- załacznik nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 19.10.2020 r. 
 5. Infromacja o wyniku postępowania / pismo z dn. 21.10.2020 r. /  
305). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szaunkowej wartości zamówienia dot. dostawy cyfrowego aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej wg wymagań opisanych w załączniku. 
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-71/20 z dn. 13.10.2020 r.  
 2. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 20.10.2020 r.  
 4. UWAGA: Nowy termin składania ofert: 27.10.2020 r. / pismo z dn. 19.10.2020 r /  
 5. Pytania i odpowiedzi / pismo z dn. 23.10.2020 r. /  
 6. Załącznik nr 1- wersja edytowalna z dn. 26.10.2020r.
306). Zapytanie ofertowe dot. dostawy 8000 litrów oleju napędowego do zasilania agregatów prądotwórczych dla NIO.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-94/20 z dn. 13.10.2020 r.  
 2. Pytanie i odpowiedź / pismo z dn. 16.10.2020 r. /  
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 23.10.2020 r.  
307). Zapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu do rehabilitacji onkologicznej, według wymagań opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-72/20 z dn. 13.10.2020 r.  
 2. Formularz do pobrania / parametry techniczne dot. zad nr 2 / 
 3. Formularz do pobrania / parametry techniczne dot. zad. nr 1 /  
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 16.10.2020 r. godz. 11:00.  
 5. UWAGA: Nowy termin składania ofert: 19.10.2020 r. / pismo z dn. 16.10.2020 r. / 
 6. UWAGA: Nowy termin skladania ofert: 21.10.2020 r.  / pismo z dn. 19.10.2020 r. /  
 7. Pytania i odpowiedzi / pismo z dn. 21.10.2020 r. /  
 8. Formularz do pobrania / parametry techniczne dot. zad nr 2 / z dnia 22.10.2020
 9. UWAGA: Nowy termin składania ofert: 23.10.2020 r.  
 10. Informacja o wyniku postepowania / pismo z dn. 26.10.2020 r./  
308). Zapytanie ofertowe dot. zakupu wytrząsarki 1 szt. wg opisanych wymagań w załączniku.  
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy o dofinansowanie projektu: "Doposażenie Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej w sprzęt medyczny i odczynniki niezbędne do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych" nr UDA-RPSL.10.01.00-24-030E/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X "Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna"     Działanie 10.1 "Infrastruktura ochrony zdrowia" - 2 Typ projektu.
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-68/20 z dn. 14.10.2020 r.  
 2. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 19.10.2020 r.  
 4. Informacja o wyniku postępowania / pismo z dnia 22.10.2020 r. /  
310). Zapytanie ofertowe dot. prenumeraty czasopism polskich / naukowych / na 2021 r. dla Biblioteki NIO.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DN/DKN-072-88/20 z dn. 15.10.2020 r.  
 2. Pytanie i odpowiedź / pismo z dn. 21.10.2020 r. /  
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 27.10.2020 r.  
311). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy aparatów ultrasonograficznych wg wymagań opisanych w załącznikach.  
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-73/20 z dn. 15.10.2020 r.  
 2. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 3. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 23.10.2020 r.  
 5. Pytania i odpowiedzi / pismo z dn. 23.10.2020 r. /  
 6. UWAGA: Nowy termin złożenia oferty: 28.10.2020 r.  
312). Zapytanie ofertowe dot. dostawy aparatu do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów wraz z wyposażeniem, wg wymagań opisanych w załączniku. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-76/20 z dn. 19.10.2020 r. 
 2. Pytanie i odpowiedź / pismo z z dn. 22.10.2020 r. /  
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 23.10.2020 r. 
313). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy zestawu unitu laryngologicznego, wg wymagań opisanych w załączniku nr 1
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-66/20 z dnia 20.10.2020 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna  RODO- załacznik nr 2
 4. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 30.10.2020 r.
314). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw artykułów sypkich i przypraw dla Działu Żywienia
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-180/20 z dnia 20.10.2020 r.
 2. Formularz oferty- załacznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna  RODO - załacznik nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 27.10.2020 r.
315). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sukcesywne dostawy kaw, herbat i słodyczy dla Działu Żywienia
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-178/20 z dnia 20.10.2020 r.
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - załacznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO - załacznik nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 28.10.2020 r. 
316). Zapytanie ofertowe dot. zakupu kolimatorów MELP - 2 szt. wg opisanych wyamagań.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-77/20 z dn. 23.10.2020 r.  
 2. Wymagany termin zlożenia oferty: 30.10.2020 r.  
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
317). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. świadczenia usług serwisowych aparatu miniSeg f. Illumina na okres 12 m-cy wg opisanych wymagań  
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-78/20 z dn. 23.10.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 30.10.2020 r.  
318). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sukcesywną dostawę odczynników do izolacji kwasów nukleinowych na aparacie Maelstrom 4800 TANBeas oraz odczynników do detekcji wirusa SARS-Cov-2.  
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-185/20 z dn. 23.10.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 30.10.2020 r.  
 3. Załącznik nr 1 wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2 wersja edytowalna
 5. Pytania i odpowiedzi / pismo z dn. 28.10.2020 r. /  
319). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sukcesywną dostawę filmów dozymetrycznych dla Zakładu Fizyki Medycznej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-186/20 z dnia 26.10.2020 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Klauzula informacyjna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 02.11.2020 r.