Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-170/19

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

20/11/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-166/19

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów wykorzystywanych do syntezy radiofarmaceutyków znakowanych izotopem fluoru 18F dla Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

12/11/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-168/19

Sukcesywne dostawy leków dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

31/10/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-152/19

Sukcesywne dostawy odczynników i sond dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziałw Gliwicach

11/10/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-147/19

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. MariiSkłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

20/09/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-141/19

Sukcesywne dostawy  materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

18/09/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-99/19

Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

02/08/2019 Dostawy
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-163/19

Zakup urządzeń drukujących dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

20/11/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-172/19

Sukcesywna dostawa odczynników i  testów do szybkiej diagnostyki dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

18/11/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-167/19

Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego dla Centrum Onkologii  - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

15/11/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-162/19

Zakup aparatów ultrasonograficznych wraz z wykonaniem infrastruktury elektrycznej i informatycznej dla Centrum Onkologii  - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

04/11/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-160/19

Dostawa sprzętu medycznego dla Centrum Onkologii  - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

24/10/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 165/19

Wykonanie badań jałowości produktów farmaceutycznych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

08/11/2019 Usługi
DO/DZ-381-1-164/19

Przebudowa pomieszczeń w celu instalacji aparatu TRUE BEAM Varian w Budynku Radioterapii przy Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

21/11/2019 Roboty
Konkursy ofert
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-9-9/19

Badania wirusologiczne

15/11/2019 Usługi