Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-14/21

Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

15/06/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1- 3/21

Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

31/05/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-17/21

Sukcesywna dostawa leków dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego  Oddziału w Gliwicach

21/05/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-15/21

Sukcesywne dostawy kontrastu do MR dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

19/05/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-10/21

SUKCESYWNE DOSTAWY  LEKÓW DLA  NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE, PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH

14/05/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-13/21

Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin oraz pieczywa i wyróbów cukierniczych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

10/05/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-12/21

Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych oraz odczynników do cytowirówki barwiącej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

28/04/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-4/21

Sukcesywne dostawy asortymentu przeznaczonego do stabilizacji pacjentów w radioterapii  dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego  Oddziału w Gliwicach

19/03/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-2/21

SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW DO OZNACZANIA BIAŁEK  SPECYFICZNYCH DLA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH.

 

03/03/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-91/20

Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

18/09/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-22/21

Usługa przygotowania niezbędnej dokumentacji, monitorowania badania klinicznego oraz przygotowania raportu końcowego dla niekomercyjnego badania klinicznego pn. "Indukcyjne leczenie chorych na raka płaskonabłonkowego regionu głowy i szyi z zastosowaniem jednoczesnej chemioterapii i radioterapii niskimi dawkami promieniowania jonizującego (iCHRTL)" dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

14/06/2021 Usługi
DO/DZ–381–1– 6 /21

Świadczenie usług serwisowych i testów specjalistycznych urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

05/05/2021 Usługi
DO/DZ – 381–1 – 9/ 21

Modernizacja 6 dźwigów szpitalnych typu BT 16/10 linowe produkcji KONE zainstalowanych w budynku Klinik  oraz ich konserwacja  i naprawy w okresie gwarancji  dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

26/04/2021 Usługi
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-TPbn-381-2-33/21

Wymiana drzwi do kabin K4 i K5 dla Zakładu Brachyterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

10/06/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn -381–2– 41/21

Zakup serwerów dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

07/06/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-28/21

Dostawa sprzętu pomiarowego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

02/06/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn -381–2– 30/21

Dostawa, zaprogramowanie i uruchomienie wraz z niezbędnym osprzętem stacji operatorskiej, aplikacji wizualizacji SSP oraz SSWiN i KD, wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej instalacji dla  NIO-PIB Oddziału w Gliwicach.

02/06/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-32/21

Dostawa stacji dokujących, pomp strzykawkowych oraz pomp objętościowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

20/05/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn -381-2-37/21

Sukcesywne dostawy zestawów do oznaczania mutacji somatycznych, zestawów do izolacji DNA oraz odczynników do biologii molekularnej

19/05/2021 Dostawy
DO/DZ – TPbn- 381–2 –18 / 21

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych dla Działu Centralnej Sterylizacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

13/04/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-24/21

Wykonanie wzorcowania mierników aktywności, rejestratorów temperatury oraz sprawdzenie środków ochrony przeciwporażeniowej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie  Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

09/06/2021 Usługi
DO/DZ-TPbn-381-2-31/21

Usługa wykonywania analiz mikrobiologicznych dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowana Laboratoryjnego PET Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego  Oddziału w Gliwicach

13/05/2021 Usługi
DO/DZ – TPbn- 381–2 – 10 / 21

wykonanie okresowej kontroli budowlanej obiektów, zgodnie  z ustawą  Prawo Budowlane art. 26 ust.1 pkt1 i art. 62 ust.1 pkt 3 oraz opracowanie opisów technicznych, technologii, rysunków wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich prac naprawczych wynikłych  w trakcie przeprowadzenia przeglądów  w  Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowym Instytucie Badawczym  Oddziale w Gliwicach

10/03/2021 Usługi
Konkursy ofert
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
KONKURS

Dwuetapowy konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla inwestycji „Budowa nowego Budynku Klinicznego wraz z blokiem operacyjnym celem uzupełnienia kompleksowości realizowanych świadczeń onkologicznych Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach” wraz z zagospodarowaniem terenu, sieciami uzbrojenia terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną umożliwiającą funkcjonowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

28/05/2021 Usługi