Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe w związku  z realizacja projektu " Opracowanie strategii diagnostyczno-terapeutycznej HPV- zależnych  nowotworów w oparciu o uwarunkowania genetyczne w celu optymalizacji leczenia" nr umowy TANGO2/340829/NCBR/2017 w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju " TANGO 2" . 
  1. Zapytanie ofertowe Nr 2/2017/TANGO
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe dotyczące zawarcia trzyletniej umowy na usługi sekwencjonowania, syntezy oligonukleotydów niemodyfikowanych i modyfikowanych realizowanych na potrzeby badań naukowych. 
  1. Zapytanie Ofertowe
  2. Opis przedmiotu zamówienia. 

Zapytanie ofertowe dotyczące zawarcia trzyletniej umowy na usługi sekwencjonowania, syntezy oligonukleotydów niemodyfikowanych i modyfikowanych realizowanych na potrzeby badań diagnostycznych. 
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie cenowe dot: Zestawu odczynników i materiałów zużywalnych do ilościowej reakcji PCR dużej przepustowości kompatybilnych z aparatem QuantStudio 12K Flex. 
  1. Zapytanie cenowe