Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

 192).  Wykonanie pomiaru oraz zakup paaawanów podwieszanych i teleskopowych wg. załączonej specyfikacji. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-88/2018 z dnia 12.11.2018 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowa
 3. Wymagany termin składania ofert 26.11.2018r. 
 4. Pismo z dnia 27.11.2018 r. 
 5. Uwaga: Nowy termin składania ofert tj. do dnia 03.12.2018 r.   
199). Zapytanie ofertowe na wymianę łożysk na kabinie windy osobowej KONE o nr H51971 o parametrach BT 16/16 linowy, udźwig 1600 kg, kabina stalowa R105.  
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-87/18 z dn. 22.11.2018 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 04.12.2018 r.,  
200). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług serwisowych Aparatu do tomoterpii Tomo HD s/n 0210376 TomoTherapy 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-57/18 z dn. 22.11.2018 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: do 03.12.2018 r.  
 3. Pytania i odpowiedzi ( pismo z dn. 29.11.2018 r.)  
201). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usługi serwisowej akceleratora CyberKnife VSI s/n C251 firmy ACCURAY wraz z wyposażeniem okreslonym w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-56/18 z dn. 23.11.2018 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: do 03.12.2018 r. 
 3. Pytania i odpowiedzi ( pismo z dn. 29.11.2018 r.)  
202). Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarami oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania np." Remont całego odziału łóżkowego I Klinika Radioterpii i chemioterpii ( VIIIp. ) o pow. ok. 2600 m2".  
 1. Zapytanie oferowe nr DA/DT-381-85/18 z dn. 26.11.2018 r. 
 2. Termin złożenia oferty: 11.12.2018 r.  
 3. Pytania i odpowiedzi ( pismo z dn. 04.12.2018 r.) 
 4. Pytania i odpowiedzi ( pismo z dn. 05.12.2018 r.) 
 5. Dokumnetacja dot. pytań i odpowiedzi (zip)   
203). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. zakupu jednorazowych szczoteczek do czyszczenia endoskopu - bronchoskopu 
 1. Zapytanie ofertowe nr DK/IKRA-231-1-3/18 z dn. 23.11.2018 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 03.12.2018 r. 
204). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. zakupu siatek do wzmocnienia implantów piersiowych częściowo wchłanialnych 
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/BO-073-34/18 z dn. 23.11.2018 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 03.12.2018 r. 
205). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. zakupu samoprzylepnych pasków do zamykania ran 
 1. Zapytanie ofertowe nr DK/BO-073-36/18 z dn. 23.11.2018 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 03.12.2018 r. 
206). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. zakupu siatek do wzmocnienia implantów piersiowych 
 1. Zapytanie ofertowe nr DK/BO-073-33/18 z dn. 23.11.2018 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 03.12.2018 r. 
207). Zapytanie ofertowe dot. naprawy 5 szt. kolumn anestozjologicznych typu Hanauport Alpha firmy Heraeus i 6 szt. kolumn chirurgicznych typu Hanauport Beta firmy Heraeus ( rok produkcji 1999 i 2000 ) wg wymagań opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-59/18 z dn. 29.11.2018 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: do 10.12.2018 r. 
208). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług serwisowych tomografu komputerowego iQON Spectral CT s/n 860037 Philips wymienionego w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-62/18 z dn. 28.11.2018 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: do 07.12.2018 r.  
210). Zapytanie ofertyowe dot. dostawy lamp operacyjnych z systemem zarządzania obrazem i danymi na salach operacyjnych opisanych w załączniku. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-64/18 z dn. 04.12.2018 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia ( załącznik do zapytania ofertowego).  
 3. Infrastruktura informatyczna (05.12.2018r.) 
 4. Wymagany termin złożenia oferty: do 18.12.2018 r. 
211). Zapytanie ofertowe dot. zakupu systemu PAM wg wymagań opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe z dnia 04.12.2018 r. 
 2. Pytania i odpowiedzi ( pismo z dn. 10.12.2018 r.) 
 3. Wymagany termin przesłania oferty: 14.12.2018 r. 
212). Zapytanie cenowe w ramach rozeznania cenowego rynku na sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla DL/ZPL wg załącznika.  
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-102/18 z dn. 05.12.2018 r. 
 2. Formularz do pobrania / format Word / 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 13.12.2018 r.   
213). Zapytanie ofertowe na wyposażenie rozdzielni agregatu prądotwórczego w układ eliminujący zaniki napięcia podczas przełączeń sieci elektroenergetycznej 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-88/18 z dn. 03.12.2018 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 14.12.2018 r.  
214). Zapytanie ofertowe dot. dostawy wycinarki do tworzenia / produkcji / wycinania form do osłon indywidualnych wg wymagań opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-63/18 z dn. 03.12.2018 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: do 14.12.2018 r. 
215). Zapytanie ofertowe dot. trzyletniej umowy na przeglądy okresowe 4 szt. respiratorów NPB 840 firmy Nellcor o nr ser. 3512121633, 3512121585, 3512121365, 3512121372 wg wymagań opisanych w załączniku. 
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-58/18 z dn. 03.12.2018 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: do 13.12.2018 r. 
216). Zapytanie ofertowe dot. trzyletniej umowy na przeglądy okresowe cytometrów przepływowych FACS Canto II s/n V33896202484 oraz FACS Aria III s/n P64828B2003 firmy Becton Dickinson wg wymagań opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-61/18 z dn. 03.12.2018 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: do 11.12.2018 r. 
 3. Uwaga: Zmiana terminu składania ofert z dnia 11.12.2018  na dzień 17.12.2018 r. 
217). Zapytanie ofertowe dot. usługi czyszczenia, mycia i dezynfekcji instalacji wentylacji i klimatyzacji, wymiany filtrów powietrza, zgodnie z opisem.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-89/18 z dn. 04.12.2018 r. 
 2. Przedmiar robót - dot. łącznika 2-3 ZMN - Pracownia rezonansu magnetycznego 
 3. Przedmiar robót - dot. budynku kuchni 
 4. Przedmiar robót - dot. budynku PET  - nieaktualne 
 5. Przedmiar robót - dot. segmentu Ai B, segmentu C - nieaktualne 
 6. Przedmiar robót - dot. budynku PET - aktualny na dzień 12.12.2018 r. 
 7. Przedmiar robót - dot. segmentu Ai B, segmentu C - aktualny na dzień 12.12.2018 r. 
 8. Wymagany termin złożenia oferty: 18.12.2018 r. 
218). Zapytanie ofertowe dot. dostawy 5 szt. wag precyzyjnych oraz 2 szt. kołysek laboratoryjnych opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-65/18 z dn. 05.12.2018 r. 
 2. Pytanie i odpowiedż ( pismo z dnia 12.12.2018 r. ) 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: do 14.12.2018 r. 
219). Zapytanie ofertowe dot. dostawy urządzenia do diagnostyki metodą ELISa wg wymagań opisanych w załączniku. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-60/18 z dn. 05.12.2018 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik do zapytania. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: do 14.12.2018 r. 
220).  Zapytanie cenowe dot. sukcesywnych dostaw [ 18 F] - fluoroetylotyrozyny ( FET), zgodnie z wymaganiami stanowiącymi załączniki nr 1 do nw. zapytania
 1. Zapytanie cenowe nr DL/ZPET-S-073-05/18 z dn. 05.12.2018 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: do 13.12.2018 r. 
221). Zapytanie cenowe na sukcesywne dostawy pojemników wymienionych i opisanych w załączonej specyfikacji asortymentowej. 
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-104/18 z dn. 07.12.2018 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - formularze.  
 3. Formularz Oferty cenowej do pobrania i wypełnienia / format Word /  
 4. Formularz Specyfikacja asortymentowa do pobrania i wypłnienia / format Word /
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 19.12.2018 r. 
222). Zapytanie cenowe na zakup klinu średniego z wgłębieniem rozmiar 47x37x25 cm - 1 szt., klinu dużego z wgłębieniem rozmiar 53x37x29 cm- 1 szt.  
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-105/18 z dn. 07.12.2018 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 14.12.2018r.  
223). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. zakupu pościeli jednorazowej ( komplet: poszewka, poszwa, prześcieradło). 
 1. Zapytanie cenowe nr DK/ZMN-231-15/18 z dn. 10.12.2018 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 20.12.2018 r. 
224). Zapytanie ofertowe na dostawę wózków medycznych i gospodarczych wymienionych i opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-107/18 z dn. 11.12.2018 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja - załącznik do ww. zapytania. 
 3. Specyfikacja / formularz do pobrania  / format Word /.  
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 19.12.2018 r. 
225). Zapytanie cenowe w ramach rozeznania cenowego rynku na sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzerżawą aparatu oraz materiałow zużywalnych.  
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-108/2018 z dn. 12.12.2018 r. 
 2. Załącznik Formularz cenowy do pobrania / format Exel /  
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 18.12.2018 r.  
226). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. zakupu ostrza do piły styker  
 1. Zapytanie ofertowe nr DK/BO-073-37/18 z dn. 12.12.2018 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 18.12.2018 r. 
227). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. zakupu igły automatycznej do biopsji 
 1. Zapytanie ofertowe nr DL/ZRDO-231-67/18 z dn. 12.12.2018 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 27.12.2018 r.