Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe


Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi doradczej polegającej na przeprowadzeniu działalności mającej na celu zabezpieczenie własności intelektualnej; badaniu stanu techniki i czystości patentowej oraz potencjału komercyjnego wynalazku; badaniu rynku oraz pozyskaniu partnerów  komercjalizacji  produktu projektu jakim będzie test HPV w osoczu.
 1. zapytanie ofertowe nr 1/2017/TANGO 
 2. zał nr 1_Formularz ofertowy
 3. zał nr 2_Oświadczenie powiązania
 4. zał nr 3_Wykaz usług
  
Zapytanie ofertowe dot. zakupu  Generator oraz osprzęt do generatora do cięcia i koagulacji. 
 1. zapytanie ofertowe
 2. opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe dot. zakupu System do wielolekowej podaży leków w systemie zamkniętym dren do zestawu onkologicznego. 
 1. zapytanie ofertowe
 2. opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe dot. zakupu Ekspander okrągły
 1. zapytanie ofertowe
 2. opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe dot. zakupu Koce jednorazowe. 
 1. zapytanie ofertowe
 2. opis przedmiotu zamówienia