Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na wykonaniuopisu oraz wyceny wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do pisma nr DO/DZ-072-22/2017 mebli biurowych i medycznych.
  1.  zapytanie ofertowe (pismo z dnia 18.07.2017)
  2. Specyfikacja asortymentowa mebli (zał. nr 1 do ww pisma)
  3. Formularz oferty cenowej (zał. nr 2 do ww pisma)
  4. Projekt umowy (zał. nr 3 do ww pisma)

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: mikroskopu operacyjnego z zrobotyzowanym hybrydowym systemem wizualizacji śródoperacyjnej.
  1. Zapytanie ofertowe ( nr spr. DK/BO-073-38/17 z dn. 14.07.2017) 
  2. Opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektów budowlano-instalacyjnych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów  robót i STWiOR koniecznych do wykonania robót budowlano-instalacyjnych montażu klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum Onkologii Instytut. 

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Opis przedmiotu zamówienia