Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

150). Zapytanie cenowe dot. świadczenia usługi pomiarów czystości powietrza w pomieszczeniach / komorach gorących / instalacji sprężonego powietrza oraz mapowania temperatury w pomieszczeniach magazynowych / chłodziarkach na terenie Samodzielnej Pracowni Cyklotronu i Produkcji Radioizotopów w terminie 11.2018-11.2019.  
 1. Zapytanie cenowe nr DL/ZPET-S-073-05/18 z dn. 19.09.2018 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 26.09.2018 r. 
 3. Pytania i odpowiedzi ( pismo nr DL/ZPET-S-073-05-1/18 z dn. 24.09.2018 r. ) 
 4. Pytanie i odpowiedź ( pismo z dnia 25.09.2018 r. ) 
151). Zapytanie ofertowe dot. zakupu Monitorów Opisowych dla mammografii wraz z komputerem PC wg opisanych wymagań. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-50/18 z dn. 19.09.2018 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 28.09.2018 r. 
 3. Pytanie i odpowiedź ( pismo z dnia 28.09.2018 ) 
 4. Uwaga: Nowy termin składania ofert, tj.  04.10.2018 r. 
152). Zapytanie ofertowe dot. dostawy dejonizatora wody wg opisanych wymagań w załączniku do zapytania. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-49/18 z dn. 19.09.2018 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 01.10.2018 r.  
153). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. zakupu klipsownic wielorazowych wg opisanych wymagań 
 1. Zapytanie ofertowe nr DK/BO-073-26/18 z dn. 19.09.2018 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 01.10.2018 r. 
154). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. zakupu lejcy naczyniowych wg opisanych wymagań 
 1. Zapytanie ofertowe nr DK/BO-232-34/18 z dn. 19.09.2018 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 01.10.2018 r. 
155). Zapytanie ofertowe  dot. usługi walidacji sterylizatorów parowych Selectomat PL 969-2H przez okres 3 lat wg wymagań opisanych w nw. zapytaniu.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-51/18 z dn. 24.09.2018 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 02.10.2018 r. 
156). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw odziezy ochronnej i roboczej oraz obuwia wg opisu w specyfikacjach asortymentowo- cenowych. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-34/2018 z dn. 26.09.2018 r. 
 2. Specyfikacje asortymentowo- cenowe / opis przedmiotu zamówienia/ 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 10.10.2018 r. 
157). Zapytanie ofertowe na kompleksową modernizację aplikacji wizualizacji typu SCADA monitoringu technicznego i pożarowego 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-1-65/18 z dn. 26.09.2018 r. 
 2. Termin złożenia oferty: 09.10.2018 r. 
 3. Pytania i odpowiedzi ( pismo z dnia 08.10.2018 r. ) 
 4. Uwaga: Zmiana terminu składania ofert z 09.10.2018 r. na dzień 15.10.2018 r.  
158). Zapytanie cenowe dot. jednego przeglądu automatyki i szaf sterowniczych wentylacji i klimatyzacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
 1. Zapytanie cenowe nr DA/DT-381-68/18 z dn. 03.10.2018 r. 
 2. Termin złożenia oferty cenowej: 12.10.2018 r. 
159). Zapytanie cenowe na zakup narzędzi chirurgicznych wymienionych w załączniku do zapytania. 
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-73/2018 z dn. 05.10.2018 r. 
 2. Załącznik - Opis przedmiotu zamówienia. 
 3. Termin złożenia oferty: 12.10.2018 r. 
 4. Pytania i odpowiedź ( pismo z dn. 09.10.2018 ). 
160). Zapytanie ofertowe dot. zakupu zestawu do izolacji DNA z bloczków parafinowych do urządzenia MGF HF 16-Plus. 
 1. Zapytanie ofertowe z dnia 04.102.108 r. 
 2. Termin złożenia oferty: 12.10.2018 r. 
161). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. zakupu mankietów do pomiaru hemodynamicznego wg opisanych wymagań. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DK/ZAIT-232-36/18 z dn. 04.10.2018 r. 
 2. Termin złożenia oferty: 11.10.2018 r. 
162). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. zakupu wierteł w zabiegach rekonstrukcyjnych wg opisanych wymagań. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DK/BO-073-34/18 z dn. 04.10.2018 r. 
 2. Termin złożenia oferty: 15.10.2018 r. 
163). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. zakupu strzykawki Enfit wg opisanych wymagań. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DK/KCHO-231-21/18 z dn. 05.10.2018 r. 
 2. Termin złożenia oferty: 15.10.2018 r. 
164) Zapytanie ofertowe dot. dostawy hipertermii powierzchniowej wg wymagań w załaczniku. 
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-52/18 z dn. 09.10.2018 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 16.10.2018 
165). Zapytanie ofertowe dot. zakupu zestawu odczynników do sekwencjonowania NGS genów BRCA 1/2 w raku jajnika z wykorzystaniem Platformy ION TORRENT 
 1. Zapytanie ofertowe z dnia 09.10.2018 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 19.10.2018 
166) Zapytanie cenowe dot. zestawy odczynników i materiałow zuzywalnych  do negatywnej selekcji komórek CD8 oraz do pozytywnej selekcji komórek CD34+ urządzeniem CliniMacs Plus 
 1. Zapytanie cenowe nr DK/KTS-232-38/18 z dn. 08.102.2018 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 16.10.2018 godz. 12:00 
167). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rybnku dot. zakupu koncentratu do dezynfekcji na bazie 11,5 % kwasu nadoctowego wg wymagań opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DL/PP-231-55/18 z dn. 12.10.2018 r. 
 2. Wymagany termin realizacji: 22.10.2018 r. 
168). Zapytanie cenowe dot. zakupu systemu informacji prawnej opisanego w załączniku.  
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-76/2018 z dn. 12.10.2018 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 16.10.2018 r.