Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe


4.) Zapytanie ofertowe NR 2/2018/MILESTONE  w związku z realizacją projektu " Nowe narzędzia diagnostyki molekularnej i obrazowania w indywidualizowanej terapii raka piersi, tarczycy i gruczołu krokowego". [MILESTONE]". 
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Życiorys zawodowy 
 
7. ) Zapytanie ofertowe dot. zakupu i instalacji wysokoenergetycznego przyspieszacza liniowego wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych. 
 1. Zapytanie ofertowe DA-AM-231-1-18 z dnia 07.02.2018
 2. Opis przedmiotu zamówienia -załącznik do zapytania ofertowego nr DA-AM-231-1-18 z dnia 07.02.2018
 3. UWAGA: zmiana terminu składania ofert w załączeniu pismo z dnia 13.02.2018r.

8.) Zapytanie ofertowe dot. zakupu mikroskopu operacyjnego. 
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Opis przedmiotu zamówienia

9.) Dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie opisu i wyceny mebli biurowych i medycznych dla Centrum Onkologii-Instytutu Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-05_18 z dnia 08.02.2018 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowa mebli biurowych i medycznych
 3. Oferta cenowa  DO/DZ-072-05_18
 4. Projekt umowy DO/DZ-072-05_18

10.) Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. zakupu Cewników do żyły głównej. 
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Opis przedmiotu zapytania

11.) Zapytanie ofertowe dot. zakupu Papilotomu igłowego. 
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Opis przedmiotu zapytania

12.) Zapytanie ofertowe dot. zakupu Sterylnych środków myjących i dezynfekcyjnych wraz z akcesoriami. 
 1. Zapytanie  ofertowe 
 2. Opis przedmiotu zapytania
13.) Zapytanie ofertowe dot. zakupu  Sterylnych środków myjących i dezynfekcyjnych wraz z akcesoriami.
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Opis przedmiotu zapytania