Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

242). Zapytanie ofertowe dot. dostawy detektora promieniowania gamma wg wymagań opisanych w ząłączniku. 
 1. Zapytania ofertowe nr DA/AM-231-5/19 z dn. 15.01.2019 r. 
 2. Parametry techczne / format Word /  
 3. Pytania i odpowiedzi / pismo z dn. 24.01.2019 / 
 4. Wymagany termin złożenia oferty: do 28.01.2019 r. 
 5. Uwaga: Przedłużony termin składania ofert do dnia 18.02.2019 r. / pismo z dn. 05.02.2019 r. / 
243). Zapytanie ofertowe dot. dostawy dwóch sztuk ssaków elektronicznych wg wymagań opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-7/19 z dn. 15.01.2018 r. 
 2. Parametry teczniczne / format Word /  
 3. Pytania i odpowiedzi / pismo z dn. 24.01.2019 r. / 
 4. Wymagany termin złożenia oferty: do 28.01.2019 r. 
 5. Uwaga: Przedłużony termin skałdania ofert do dnia 18.02.2019 r. / pismo z dn. 05.02.2019 r. /  
270). Zapytanie cenowe dot. dostawy oprogramowania do sterowania chromatografem cieczowym Dionex UltiMate 3000.  
 1. Zapytanie cenowe nr DL/ZPET-S-073-03-01/19 z dn. 07.02.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: do 22.02.2019 r.  
271). Zapytanie cenowe dot. oprogramowania do sterowania spektrometrem FT-IR Nicolet iS50 firmy Thermo Scientific. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DL/ZPET-S-073-05-1/19 z dn. 07.02.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: do 22.02.2019 r. 
276). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. zakupu implantów, ekspanderów, sizerów piersiowych wg wymagań opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DK/BO-073-4/19 z dn. 08.02.20291 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 18.02.2019 r.  
277). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. zakupu ustników do spirometru wg wymagań opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DK/KTS-232-2-04/19 z dn. 08.02.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 18.02.2019 r.  
278). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. zakupu elementów wymiennych do strzykawki Empower CTA wg wymagań w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DL/ZRDO-231-02/19  z dn. 08.02.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 18.02.2019 r.  
279). Zapytanie ofertowe dot. dostawy wycinarki do tworzenia / produkcji / wycinania form do osłon indywidualnych wg wymagań opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-15/19 z dn. 08.02.2019 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: do 18.02.2019 r.  
 3. Uwaga: Zmiana terminu składania ofert  i opisu / pismo z dn. 15.02.2019 /  
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 19.02.2019 r. 
280). Zapytanie ofertowe dot. dostawy dwóch sztuk inkubatorów wg wymagań opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-16/19 z dn. 08.02.2019 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: do 21.02.2019 r.  
281). Zapytanie cenowe dot. dostawy rękawic do dyspensera Theodorico w ilości 6 szt. zgodnie z wymaganiami w załączniku.  
 1. Zapytanie cenowe nr DL/ZPET-S-073-06-1/19 z dn. 08.02.2019 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: do 21.02.2019 r.  
282). Zapytanie cenowe w ramach rozeznania rynku na sukcesywne dostawy asortymentu przeznaczonego do stabilizacji pacjentów w Radioterpii wymienionego i opisanego w załączniku.  
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-17/19 z dn. 11.02.2019 r.  
 2. Formularz do pobrania.  
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 18.02.2019 r.
283). Zapytanie ofertowe dot. wykonania przeglądów technicznych akceleratora CyberKnife VSI s/n C251 firmy ACCURAY wraz z wyposażeniem zgodnie z załącznikiem.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-19/19 z dn. 18.02.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: do 22.02.2019 r. 
284). Zapytanie ofertowe dot. wykonania przeglądów aparatu do tomoterapii s/n 0210376 model Tomo HD producent: TOMO THERAPY opisanego w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-20/19 z dn. 18.02.2019 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: do 22.02.2019 r. 
285). Zapytanie ofertowe dot. dostawy aktywnościiomierza wg wymagań opisanego w załączniku 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-18/19 z dn. 18.02.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik do ww. zapytania. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: do 01.03.2019 r. 
286). Zapytanie ofertowe dot. dostawy miernika zanieczyszczeń pirogenami wg wymagań opisanych w załączniku.
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-17/19 z dn. 18.02.2019 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: do 01.03.2019 r.  
287). Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku dot. zakupu Cavilon krem 92 g wg załącznika. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DK/KTS-232-2-08/19 z dn. 18.02.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 28.02.2019 r. 
288). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. zakupu preparatu do żywienia pacjentów krytycznie chorych wg załącznika.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DK/KCHO-231-7/19 z dn. 18.02.2019 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 28.02.2019 r. 
289). Zapytanie ofertowe dot. zakupu preparatów do żywienia pacjentów poddanych terapii nerkozastępczej wg wymagań opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DK/KCHO-231-7/19 z dn. 18.02.2019 r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 28.02.2019 r.