Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

329). Zapytanie ofertowe dot. dostawy dwóch sztuk urządzeń do podciśnieniowej terapii ran wg wymagań opisanych w załączniku. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-26/19 z dn. 26.03.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: do 09.04.2019 r. 
 3. Pytania i odpowiedzi ( pismo z dnia 09.04.2019 r. ) 
 4. Uwaga: Nowy termin składania ofert: 19.04.2019 r. 
330). Zapytanie ofertowe dot. dostawy systemu obrazowania opartego o mikroskopię super - rozdzielczą wg wymagań opisanych w załączniku. 
 1. ZoC nr DA/AM-231-28/19 z dn. 28.03.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: do 12.04.2019 r. 
 3. Pytania i odpowiedzi ( pismo z dnia 11.04.2019 r. ) 
 4. Uwaga: Zmiana terminu składania ofert na dzień 17.04.2019 r. 
334). Zapytanie ofertowe na oprogramowanie do przeprowadzania analiz oraz selekcji danych medycznych z systemu HIS spełniające wymagania opisanego w załączniku. 
 1. Zapytanie ofertowe z dnia 03.04.2019 r. 
 2. Załącznik do ww. zapytania. 
 3. Wymagany termin składania ofert: 12.04.2019 r. do godz. 13:00. 
335). Zapytanie ofertowe dot. rozszerzenia aplikacji xQuant w skanerze SPECT/CT Symbia Inetvo 2 s/n 2048 wg wymagań opisanych w załączniku. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-29/19 z dn. 02.04.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: do 19.04.2019 r. 
337). Zapytanie cenowe dot. zakupu foli maskującej na drzwi wejściowe i okna w Stacji Łóźek wg opisu w załączniku. 
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-43/19 z dn. 09.04.2019 r. 
 2. Spotkanie w celu dokonania pomiarów: 12.04.2019 r. godz. 10:00. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 16.04.2019 r. 
  338). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. wzorcowania termohigrometrów i termometru wg wymagań opisanych w załączniku. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DK/A-073-2/19 z dn. 08.04.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 19.04.2019 r. 
339). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. stentu silikonowego krtaniowo-przełykowego wg wymagan opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DK/BO-073-11/19 z dn. 08.04.2019 r. 
 2. Wymagany termin zło0żenia oferty cenowej: 19.04.2019 r. 
340). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. alkoholu etylowego zwykłego czystego oraz etanolu farmaceutycznego czystego wg wymagań opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DK/A-073-3/19 z dn. 08.04.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 19.04.2019 r. 
341). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. rurek tracheostomijnych foniatrycznych wg wymagań opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DK/BO-073-12/19 z dn. 08.04.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 19.04.2019 r. 
342). Zapytanie ofertowe dot. dostawy fabrycznie nowego wentylatora dachowego zgodnie z opisem przedmiotu zmaówienia. 
 1. Zapytanie cenowe nr DA/DT-381-62/19 z dn. 10.04.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 16.04.2019 r. 
343). Zapytanie cenowe dot. wykonywania usługi serwisowej polegającej na przeprowadzaniu okresowych przeglądów konserwacyjnych, wykonywaniu napraw, usuwaniu bieżących awarii oraz świadczeniu merytorycznych konsultacji i wsparcia technicznego w zakresie eksploatacji systemu ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń (AMS) do powietrza z instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych ATI MULLER HP 1000 eksploatowanego w Zakładzie Utylizacji i kotłowni Rezerwowej. 
 1. Zapytanie cenowe nr DA/ZU-231-10/19 z dn. 10.04.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 17.04.2019 r.  
344). Zapytanie ofertowe na przegląd i kalibrację licznika cząstek stałych HHPC 6+ MET ONE przeprowadzony przez laboratorium posiadające akredytację w zakresie wzorcowania aparatury kontrolno- pomiarowej przeznaczonej do pomiarów parametrów fizykochemicznych gazów. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-61/19 z dn. 10.04.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 19.04.2019 r. 
345). Zapytanie ofertowe dot. dostawy wideokolonoskopu wg wymagań opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-30/19 z dn. 10.04.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: do 26.04.2019 r. 
346). Zapytanie ofertowe dot. dostawy detektora promieniowania gamma wg wymagań opisanych w załączniku. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-31/19 z dn. 10.04.2019 r. 
 2. Parametry - załącznik w formacie Word 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: do 26.04.2019 r.  
347). Zapytanie cenowe dot. świadczenia usługi, tj. realizację procedur po ekspozycji zawodowej na materiał potencjalnie zakażny (HIV, HBV, HCV) w okresie od 30.06.2019 r. do 29.06.2022 r. wg poniższego zapytania.  
 1. Zaptanie cenowe nr DO/DZ-072-45/2019 z dnia 12.04.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 19.04.2019 r. 
348). Zapytanie ofertowe na przegląd i walidację zamrażarek i zbiorników kriogenicznych instalacji ciekłego azotu wg poniższego zapytania. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-56/19 z dn. 12.04.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 23.04.2019 r. 
349). Zapytanie ofertowe dot. dostawy aktywnościomierza wg wymagań opisanych w załączniku.   
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-32/19 z dn. 16.04.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: do 29.04.2019 r. 
350). Zapytanie cenowe na zakup kontenera sterylizacyjnego, tacy kontenera, maty silikonowej do tacy. 
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-46/19 z dnia 17.04.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 25.04.2019 r. 
351). Zapytanie cenowe na zakup okrągłej folii Dreve - Biolon 120 mm x 3 mm w ilości 250 szt. wg załącznika.  
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-51/2019 z dn. 19.04.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 26.04.2019 r.