Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe


4.) Zapytanie ofertowe NR 2/2018/MILESTONE  w związku z realizacją projektu " Nowe narzędzia diagnostyki molekularnej i obrazowania w indywidualizowanej terapii raka piersi, tarczycy i gruczołu krokowego". [MILESTONE]". 
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Życiorys zawodowy 
 4. Zawiadomienie o wyborze ofert 
 
35). Zapytanie cenowe dotyczące wykonania usługi odbioru, transportu i odzysku odpadów niebezpiecznych o kodach: 19 01 13*- popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne, 19 01 17*- odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne, wytworzonych w instalacji do termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych zlokalizowanej w Zakładzie Utylizacji i Kotłowni Rezerwowej Centrum Onkologii-Instytucie w Gliwicach. 
 1. Zapytanie cenowe
 2. Załącznik nr 1 -Opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 2 -Formularz ofertowy. 

36). Zapytanie ofertowe dot. dostawy 4 sztuk aparatów elektrochirurgicznych z modułem bipolarnego zamykania naczyń, współpracujących z posiadanym wyposażeniem na Bloku Operacyjnym -przystawka  argonowa APC 3 ERBE (punkt 41 w załączniku) oraz ewakuatorem dymu IES 2 ERBE (punkt 42 w załaczniku) . 
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Opis przedmiotu zamówienia

37). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu sterylizatora gazowego Steri-Vac 5 XL wraz z areatorem Steri -Vac. 
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Opis przedmiotu zamówienia. 

38). Zapytanie ofertowe dot. dostawy aplikatorów ginekologicznych.
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Opis przedmiotu zamówienia

39). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług serwisowych Drukarki filmów Drystar 5503 s/n 12399 firmy AGFA.
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Zakres usług serwisowania Drukarki filmów Drystar 5503. 

40). Zapytanie ofertowe dot. zakupu mikroskopu operacyjnego. 
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Opis przedmiotu zamówienia

41). Zapytanie ofertowe dot. zakupu " Zestaw do izolacji DNA z bloczków parafinowych MGF -03-SP do urządzenia MGF HF16-Plus. 
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa. 

42). Zapytanie ofertowe dot. zakupu " Zestaw odczynników do diagnostyki rzadkich mutacji w genach BRCA1/2 metodą NGS" 
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Specyfikacja Asortymentowo- Cenowa

43). Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i uruchomienia systemu CCTV . 
 1. Zapytanie cenowe
 2. Specyfikacja Techniczno -Asortymentowo-Cenowa
 3. Specyfikacja Techniczno-Asortymentowo-Cenowa -wersja edytowalna. 
 4. Spis budynków - załącznik do zapytania cenowego 

​44) Zapytanie ofertowe dot. zakupu i instalacji wysokoenergetycznego przyspieszacza liniowego wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych.
 1. ​Zapytanie ofertowe / pismo z dnia 19.04.2018 r. / 
 2. Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa zalącznik nr 2 do zapytania ofertowego
 4. Rysunek - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

45) Zapytanie ofertowe dot. dostawy po 115 opak. z każdego z 4 zestawów materiałów eksploatacyjnych oraz odczynników do barwienia preparatów cytologicznych metodą cytologii płynnej LBC BD SurePath TM w aparacie BD Totalys SlidePrep Becton Dickinson.
 1. Zapytanie ofertowe / pismo z dnia 20.04.2018 r. / 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik do zapytania ofertowego

46) Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług serwisowych sprzętu wymienionego w załączniku do zapytania. 
 1. Zapytanie ofertowe / pismo z dn. 19.04.2018 r. /  
 2. Załącznik do zapytania ofertowego / wykaz sprzętu /.

47)  Zapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu do gastrostomii przezskórnej 
 1. Zapytanie ofertowe / pismo z dn. 23.04.2018 r./ wraz załącznikiem " Opis przedmiotu zmaówienia"