Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

 68). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu komór laminarnych według wymagań opisanych w załączniku do nw. zapytania. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-26/18 z dn. 25.05.2018 r. 
 2. Wymagany termnin złożenia oferty cenowej: 08.06.2018 r. 
 3. Pytania i odpowiedzi / pismo z dnia 06.06.2018 r. / 
69). Zapytanie cenowe dot. zestawów odczynników i materiałów zużywalnych do pozytywnej selekcji komórek CD34 + urządzeniem CliniMacs Plus. 
 1. Zapytanie cenowe / pismo nr DK/KTS-232-20/18 z dn. 05.06.2018 r./ 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 15.06.2018 r. godz. 12:00. 
70). Zapytanie ofertowe na sprawdzenie i wydanie certyfikatu przydatności środków dodatkowej ochrony porażeniowej do używania przy pracach elektrycznych pod napięciem w Centrum Onkologii w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe / pismo nr DA/DT-381-41/18 z dn. 05.06.2018 r. / 
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej: 18.06.2018 r. 
71). Zapytanie ofertowe dot. dostawy separatora komórkowego według wymagań opisanych w załączniku do nw. zapytania . 
 1. Zapytanie ofertowe / pismo nr DA/AM-231-27/18 z dn. 04.06.2018 / 
 2. Opis przedmiotu zamówienia / załącznik do ww. zapytania ofertowego/. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej: do 15.06.2018 r. 
72). Zapytanie cenowe dot. odczynników i materiałów zyżywalnych do analizatora genetycznego Genetic Analyzer 3500, systemu Fast Real-Time 7500, termocyklera ProFlex PCR System oraz zestawy odczynników do identyfikacji osobniczej. 
 1. Zapytanie cenowe nr DK/KTS-231-19/18 z dn. 05.06.2018 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 15.06.2018 do godz. 12:00. 
73). Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego klimakonwektora kasetonowego dwururowego z funkcją chłodzenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-42/18 z dn. 05.06.2018 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej: 18.06.2018 r. 
74). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. zakupu osłony na kończyny SMS. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DK/BO-073-22/18 z dn. 06.06.2018 r. wraz z opisem przedmiotu zapytania. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowe 15.06.2018 r. 
75). Zapytanie ofertowe dot. dostawy i montażu 2 klimatyzatorów typu split w pomieszczeniach nr 402 i nr 403 oraz przełożenie klimatyzatorów z pomieszczeń: nr 403 do pom. 406 i z pom. nr 402 do pom. nr 407 w budynku Głownym zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-44/18 z dnia 08.06.2018 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej: 19.06.2018 r. 
 3. Pytania i odpowiedzi / pismo z dnia 14.06.2018 r. / 
76). Zapytanie ofertowe dot. zakupu zestawów do izolacji DNA z krwi przeznaczone do aparatu SaMag-12 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
 1. Zapytanie ofertowe z dnia 11.06.2018 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik do ww. zapytania ofertowego. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 20.06.2018 r. 
77). Zapytanie ofertowe dot. zakupu filmów dozymetrycznych GAFCHROMIC według wymagań opisanych w załączniku do pisma. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-31/18 z dn. 12.06.2018 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 20.06.2018 r.l  
78). Zapytanie ofertowe dot. zakupu narzędzi chirurgicznych opisanych w załączonym do zapytania ofertowego wykazie narzędzi.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-33/18 z dn. 15.06.2018 r. 
 2. Wykaz narzędzi dot. ww. zapytania ofertowego. 
 3. Wykaz narzędzi  wersja edytowalna ( 20.06.2018 r.)
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 22.06.2018 r. 
79). Zapytanie cenowe dot. zakupu odczynników , kalibrratorów i kontroli do badania 5-Fluorouracylu(5FU) i Paclitakselu(PTX) w osoczu krwi 
 1. Zapytanie cenowe nr DL/ZA-381-26/18 z dn. 13.06.2018 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 22.06.2018 r. godz. 12:00. 
80). Zapytanie ofertowe dot. zakupu sukcesywnej dostawy odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-34/18 z dn. 18.06.2018 r. 
 2. Specyfikacje asortymentowo - cenowe dot. zadania nr 1, 2, 3, 4 / formularze do wypełnienia / 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 02.07.2018 r. 
81). Zapytanie ofertowe dot. zakupu pokrowców ochronnych do wózka transportowego endoskopowego CLEANSKOPE 
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-32/2018 z dn. 15.06.2018 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 25.06.2018 r. 
82). Zapytanie ofertowe dot. zakupu aparatu do pomiaru RP. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-35/2018 z dn. 19.06.2018 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 26.06.2018 r. 
83). Zapytanie ofertowe dot. zakupu termometru z akcesoriami wg opisu przedmiotu zamówienia.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-36/2018 z dn. 19.06.2018 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 26.06.2018 r.