Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 5 klimatyzatorów tyu monoblok f. FRAL typ FSC09 Super Cool dla pomieszczeń biurowych i pokoi pacjentów. 

Załączniki do pobrania:
 1. zapytanie cenowe
 2. opis przedmiotu zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownej ocenie i wyborze  najkorzystniejszych ofert złożonych  w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2016/MILESTONE z 16 listopada 2016.

Załączniki do pobrania:
1. Zawiadomienie o unieważnieniu i wyborze
 Zapytanie cenowe dotyczące macierzy dyskowej Hitachi Data  Systems (HDS) Virtual Storage Platform  (VSP) G200 lub równoważnej.

Załaczniki do pobrania:
 1. zapytanie cenowe
 2. opis przedmiotu zamówienia


Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usług inżynierskich w zakresie przygotowania oraz nadzoru inwestycji budowlanych i remontów.

Załączniki do pobrania:
 1. zapytanie cenowe
 2. opis przedmiotu zamówienia
 3. wyjaśnienie
 

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i montażu 2 klimatyzatorów typu split w pomieszczeniach nr 210 i nr. 213 w budynku Administracji. 

Załączniki do pobrania:
 1. zapytanie ofertowe
 2. opis przedmiotu zamówienia
 3. wyjaśnienie

Zapytanie cenowe dot. sprzętu AGD i RTV

Załączniki do pobrania:
 1. zapytanie cenowe
 2. opis przedmiotu zamówienia
 3. pytania  i odpowiedzi -sprzęt AGD i RTV

Zapytanie cenowe dot. pojemników gospodarczych oraz pojemników do celów medycznych

Załączniki do pobrania:
 1. zapytanie cenowe
 2. opis przedmiotu zamówienia
Zapytanie ofertowe  dotyczące  dostawy 22 szt. butli na tlen medyczny o pojemności 2 litry, 1 sztuki reduktora do butli tlenu medycznego o pojemności 2 litry oraz 1 sztuki reduktora do butli tlenu medycznego o pojemności 10/20 litry (duża) .
 1.   zapytanie ofertowe
 2.  opis przedmiotu zamówienia.