Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe


 371). Zapytanie ofertowe dot. dostawy videokolonoskopu wg wymagań opisanych w załączniku. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-41/19 z dn. 21.05.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: do 31.05.2019 r. 
 3. Pytanie i odpowiedź / pismo z dn. 30.05.2019 r. 
 4. Uwaga: Zmiana terminu składania ofert na dzień 04.06.2019 r. 
372) Zapytanie ofertowe dot. mapowania temperatury w zbiorniku kriogenicznym CryoCE 24K s/n 61451 wg wymagań opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-39/19 z dn. 21.05.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: do 31.05.2019 r. 
 3. Pytanie i odpowiedż / pismo z dn. 27.05.2019 r. / 
373). Zapytanie cenowe dot. wzorcowania / kalibracji przenośnego licznika cząstek wraz z wypożyczeniem urządzenia zastępczego na czas realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami w załączniku.  
 1. Zapytanie cenowe nr DL/ZPET-S-073-01-1/19 z dn. 23. maja 2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: do 06.06.2019 r. 
374). Zapytanie cenowe dot. wzorcowania / kalibracji przenośnego licznika cząstek wraz z wypożyczeniem urządzenia zastępczego na czas realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w załączniku.  
 1. Zapytanie cenowe nr DL/ZPET-S-073-01-1/19 z dn. 23 maja 2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: do 06.06.2019 r. 
375). Zapytanie cenowe dot. świadczenia usługi wykonywania badań fizyko-chenmicznych substancji używanych w Samodzielnej Pracowni Cyklotronu i Produkcji Radioizotopów w terminie 09.2019 - 09.2021. 
 1. Zapytanie cenowe nr DL/ZPET-S-073-01-1/19 z dn. 23.05.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: do 28.06.2019 r. 
378). Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę materiałów elektrycznych wg załączonych specyfikacji asortymentowo - cenowych. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-73/19 z dn. 22.05.2019 r. 
 2. Specyfikacje asortymentowo - cenowe - załączniki do ww. zapytania ofertowego.  
 3. Specyfikacje asortymentowo- cenowe - formularze do pobrania / format Word /. 
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 3 czerwca 2019 r. 
379). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. ekspandery tkankowe, implanty, sizery wg wymagan opisanych w załączniku. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DK/BO-073-17/19 z dn. 27.05.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 07.06.2019 r. 
380). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. sterylnych osłonek na głowice USG wg wymagań opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DK/ZAIT-232-31/19 z dn. 27.05.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 07.06.2019 r. 
381). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. jednorazowych klipsów homeostatycznych wg wymagań opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DL/PP-231-16/19 z dn. 27.05.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 07.06.2019 r. 
385). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. polyvidonum iodinatum wg wymagań opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DK/BO-073-18/19 z dn. 28.05.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 07.06.2019 r. 
386). Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia jednorazowego przeglądu urządzeń wraz z wymianą zuzywalnych elementów eksploatacyjnych Stacji Uzdatniania Wody dedykowanej dla urządzeń zamontowanych na terenie Stacji Łóźek zlokalizowanej w budynku Kliniki. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-75/19 z dn. 28 maj 2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 07.06.2019 r.  
387). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. dostawy i instalacji lamp operacyjnych z systemem zarządzania obrazem i danymi na salach operacyjnych wg wymagań opisanych w załącznikach. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM--231-42/19 z dn. 30.05.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne  ( zał. nr 1 i nr 2 )
 3. Wymagany termin złożenia oferty: do 12.06.2019 r. 
 4. Pytania i odpowiedzi /pismo z dnia 12.06.2019 r. / 
 5. Uwaga: Zmiana terminu składania ofert na dzień 18.06.2019 r. 
388). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na sukcesywną dostawę akcesoriów malarskich i murarskich wg załączonej specyfikacji.  
 1. Zapytanie cenowe nr DA/DT-381-76/19 z dn. 31.05.2019 r.  
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - Opis przedmiotu zamówienia 
 3. Specyfikacja do pobrania / format Word /  
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 10.06.2019 r. 
389). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych akcesoriów ślusarskich, spawalniczych wg załączonej specyfikacji.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-77/19 z dn. 31.maja 2019 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo- cenowa - Opis przedmiotu zamówienia
 3. Specyfikacja do pobrania  / format Word / 
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 10.06.2019 r.  
390). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na sukcesywną dostawę akcesoriów stolarskich wg załączonej specyfikacji.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-78/19 z dn. 31 maja 2019r.  
 2. Specyfikacja asortymentowo- cenowa - Opis przedmotu zamówienia 
 3. Specyfikacja do pobrania / format Word / 
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 10.06.2019 r. 
391). Zapytanie cenowe na sukcesywne dostawy pieczywa (Bufet, Bistro) dla Działu Żywienia zgodnie z załączoną specyfikacją. 
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-67/2019 z dn. 03.06.2019 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo- cenowa / opis przedmiotu zamówienia /  
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 10.06.2019 r. 
 4. Pytania i odpowiedzi - pismo z dn. 06.06.2019 r. 
392). Zapytanie cenowe na zakup okrągłej folii Dreve - Biolon wg opisu w załączniku. 
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-68/19 z dn. 04.06.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 11.06.2019 r. 
393). Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku na sukcesywną dostawę rękawic do dyspensera automatycznego Theodorico wg załącznika. 
 1. Zapytanie cenowe nr DL/ZPET-S-073-01-1-10/19 z dn. 06.06.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia -  załacznik do zapytania. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: do 28.06.2019 r. 
394). Zapytanie ofertowe dot. zakupu zestawów odczynników do dekontaminacji przestrzeni roboczej, elektroforezy kwasów nukleinowych i materiałów zużywalnych do sekwecjonowania NGS wg załącznika 
 1. Zapytanie ofertowe z dnia 06.06.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 19.06.2019 r. 
395). Zapytanie ofertowe na kompleksowe pomiary ciśnienia i wydajności wodnej w wew, i zew. sieci hydrantowej, przegląd techniczny gasnic, remont podręcznego sprzętu gaśniczego wg poniższego pisma. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/IPOZ-381-1/19 z dn. 07.06.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 24.06.2019 r. 
396). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. zestawu do pomiaru hemodynamicznego wg wymagań opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/ZAIT-232-32/19 z 10.06.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 14.06.2019 r. 
397). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. opatrunku wewnątrznosowego wg nwymagań opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DK/ IKRA-231-1/5/19 z dn. 10.06.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 14.06.2019 r. 
398). Zapytanie ofertowe dot. dzierżawy systemu do monitorowania i rejestracji temperatur w lodówkach i cieplarkach w pomieszczeniach DL/ZA na okres 48 m-cy wg opisu zawartego w załącznikach.  
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-71/2019 z dn. 12.06.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 i nr 2 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 24.06.2019 r. 
399). Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę lamp w wykonaniu LED wg opisu w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-81/19 z dn. 13.06.2019 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia -  Formularz specyfikacji asortymentowo- cenowej. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 26.06.2019 r. 
400). Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie jednorazowego przeglądu okresowego wraz z wymianą zuzywalnych elementów eksploatacyjnych agregatu prądotwórczego SDMO MS650. wg opisu w załączeniu.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-79/19 z dn. 14.06.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 26.06.2019 r. 
401). Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie jednorazowego przeglądu okresowego wraz z wymianą zużywalnych elementów eksploatatcyjnych zasilaczy UPS wg opisu w załączeniu  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-80/19 z dn. 14.06.2019 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 26.06.2019 r.