Jesteś tutaj

Zawiadomienie o zmianie nazwy Instytutu

ZAWIADOMIENIE

 
 
Zawiadamiamy niniejszym, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
17 października 2019 r. w sprawie reorganizacji Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. poz. 2153) od dnia 1 stycznia 2020 r. Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie używa nazwy:
 

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy

 
Adres Instytutu brzmi:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
ul. W.K. Roentgena 5
02-781 Warszawa
 
Zmianie ulegnie również nazwa Oddziału w Gliwicach na:
 

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach

 
Adres Oddziału w Gliwicach:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice
 
W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o dokonanie aktualizacji w swoich bazach danych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2019 r. w sprawie reorganizacji Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2153/1