Jesteś tutaj

Kursy specjalizacyjne

Wykaz kursów specjalizacyjnych organizowanych w Centrum Onkologii  - Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach w ramach współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Więcej informacji: www.cmkp.edu.pl
 
Fizyka medyczna

  1. Moduł VIII: Terapia promieniowaniem niejonizującym
            Termin: 22-23.05.2017 (Uwaga! Ostatnie 2 miejsca)
            (więcej informacji...)
Radioterapia onkologiczna
  1. Kurs wprowadzający I: Podstawy fizyki medycznej i radiobiologii
            Termin: 14-18.09.2015
            Organizator: CMKP Klinika Radioterapii, CO-I Gliwice
            Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski
  1. Kurs wprowadzający II: Diagnostyka obrazowa i nuklearna nowotworów
            Termin: 21-25.09.2015
            Organizator: Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Centrum Onkologii
                               im. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 
            Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski
  1. Kurs podsumowujący: Atestacyjny I: Klinika radioterapii
            Termin: 02-06.11.2015
            Organizator: CMKP Klinika Radioterapii, CO-I Gliwice
            Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski
  1.  Kurs wprowadzający III: Podstawy genetyki nowotworów, diagnostyka patomorfologiczna, leczenie skojarzone i badania kliniczne
            Termin: 16-20.11.2015
            Organizator: CMKP Klinika Radioterapii, CO-I Gliwice
            Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski
  1. Kurs wprowadzający IV: Planowanie teleradioterapii i brachyterapii
           ​ Termin: 07-11.12.2015
            Organizator: CMKP Klinika Radioterapii, CO-I Gliwice 
            Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski
Chirurgia

  1. Mikrochirurgia         ​ 
          Termin: 16-18.11.2016
          Organizator: Oddział Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej; 
                             Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej CO-I Gliwice           
          Kierownik Zespołu: Prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski
          (więcej informacji)