Jesteś tutaj

Kursy specjalizacyjne

KURS SPECJALIZACYJNY Z FIZYKI MEDYCZNEJ
 
MODUŁ VI –
TELERADIOTERAPIA – DOZYMETRIA I KONTROLA JAKOŚCI
 
 
Informacje dla uczestników kursu
Liczba wolnych miejsc: brak wolnych miejsc
 
 
13.12.2017 r. (środa) –  sala nr 248 a (stary budynek obok Biblioteki Naukowej)
 
9:00-9:45
Metody weryfikacji przygotowania i realizacji planu leczenia: kontrola karty napromieniania, metody porównywania rozkładów dawki, kontrola ułożenia pacjenta - dr Jacek Wendykier
9:50-11:20
Zapewnienie jakości i nadzór nad jakością (ang. QA, QC); dozymetria in vivo – mgr inż. Joanna Prażmowska
11:30-13:00
Kontrola jakości urządzeń wytwarzających wiązki promieniowania terapeutycznego - mgr Aleksandra Woźnica
13:00-14:00 Przerwa obiadowa
14:00-14:45
Kontrola jakości konwencjonalnych symulatorów terapeutycznych i symulatorów tomograficznych – mgr Adam Bekman
14:50-15:35 Dozymetria bezwzględna – mgr inż. Bożena Woźniak
15:40- 16:40 Wprowadzenie do ćwiczeń – mgr Bożena Woźniak

 
16.12.2017 r. (sobota) – zajęcia praktyczne  Zakład Radioterapii
 
GRUPA I 
9:00-15:30
  (prowadzący: mgr inż. Joanna Prażmowska, mgr Aleksandra Woźnica)
 
GRUPA II
9:00-15:30
  (prowadzący: mgr inż. Bożena Woźniak, mgr Adam Bekman)

15:30-16:15   Omówienie pytań egzaminacyjnych PTFM
16:20-17:05   Test zaliczeniowy
 
 
OPŁATY
 
Nr konta:
 
ING Bank Śląski
96 1050 1285 1000 0002 0211 3460
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice

 
 
- dla uczestników specjalizacji:
 
Wysokość opłat, z możliwością rozłożenia na raty: 
 
  • 750 zł - opłata roczna za specjalizację dla pracowników Instytutu Onkologii:      
I rata:  350 zł -  płatna do dn. 15.12.2017 r.
II rata: 400 zł -  płatna do dn. 15.04.2018 r. 
  • 950 zł - opłata roczna za specjalizację  dla słuchaczy zewnętrznych: 
I rata:  450 zł - płatna do dn. 15.12.2017 r.
II rata: 500 zł - płatna do dn. 15.04.2018 r. 

Na przelewie należy zaznaczyć: opłata roczna za specjalizację Fizyka Medyczna
 
 
- dla uczestników kursu:
 
  • 300 zł - cena kursu dla słuchaczy zewnętrznych 

Po uzgodnieniu uczestnictwa z osobą odpowiedzialną za organizację ww. kursu (p. Barbarą Donat) płatności prosimy kierować na konto Instytutu z dopiskiem: opłata za kurs (proszę podać nazwę kursu) ze specjalizacji Fizyka Medyczna.

Informacje na temat kursu i specjalizacji można uzyskać w sekretariacie Zakładu Fizyki Medycznej Centrum Onkologii-Instytutu Oddziału w Gliwicach:
Barbara Donat, tel.: (032) 278 8077 (w godz. od 8:00 do 14:00)
e-mail: barbara.donat@io.gliwice.pl 
 
REGULAMIN
 

Wykaz kursów specjalizacyjnych organizowanych w Centrum Onkologii  - Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach w ramach współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Więcej informacji: www.cmkp.edu.pl
 
Radioterapia onkologiczna
 
Tytuł kursu: Radioterapia konformalna i kontrola jakości radioterapii.
Termin(y): 27.02.2017 - 03.03.2017
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Radioterapii Onkologicznej; ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Miejsce kursu:
COI Gliwice, Aula im. J. Święckiego (II piętro, stary budynek COI)  - ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Sławomir Blamek
Zgłoszenia na kurs:
Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszenia na kursy w ramach programu dydaktycznego CMKP. Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa; tel.: 22 56 93 807; e-mail: dorota.kleniewska@cmkp.edu.pl
 


 
Tytuł kursu: Podstawy skojarzonego leczenia chorób nowotworowych oraz analiza badań klinicznych.
Termin(y): 06.03.2017 - 10.03.2017
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Radioterapii Onkologicznej; ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Miejsce kursu:
COI Gliwice, Aula im. J. Święckiego (II piętro, stary budynek COI) - ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
Zgłoszenia na kurs:
Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszenia na kursy w ramach programu dydaktycznego CMKP. Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa; tel.: 22 56 93 807; e-mail: dorota.kleniewska@cmkp.edu.pl
 


 
Tytuł kursu: Podstawy onkologii.
Termin(y): 13.03.2017 - 17.03.2017
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Radioterapii Onkologicznej; ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Miejsce kursu:
COI Gliwice, Sala Seminaryjna Zakładu Patologii Nowotworów ( II piętro, nowy budynek COI) - ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Wojciech Majewski
Zgłoszenia na kurs:
Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszenia na kursy w ramach programu dydaktycznego CMKP. Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa; tel.: 22 56 93 807; e-mail: dorota.kleniewska@cmkp.edu.pl
 


 
Tytuł kursu: Biologia molekularna, genetyka, diagnostyka nuklearna i obrazowa w radioterapii onkologicznej.
Termin(y): 20.03.2017 - 24.03.2017
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Radioterapii Onkologicznej; ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Miejsce kursu:
COI Gliwice, Aula im. J. Święckiego (II piętro, stary budynek COI) - ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Marek Rusin
Zgłoszenia na kurs:
Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszenia na kursy w ramach programu dydaktycznego CMKP. Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa; tel.: 22 56 93 807; e-mail: dorota.kleniewska@cmkp.edu.pl
 


 
Tytuł kursu: Nowotwory regionu głowy i szyi.
Termin(y): 24.04.2017 - 28.04.2017
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Radioterapii Onkologicznej; ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Miejsce kursu:
COI Gliwice, Aula im. J. Święckiego (II piętro, stary budynek COI) - ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
Zgłoszenia na kurs:
Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszenia na kursy w ramach programu dydaktycznego CMKP. Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa; tel.: 22 56 93 807; e-mail: dorota.kleniewska@cmkp.edu.pl
 Tytuł kursu: Kurs podsumowujący (atestacyjny).
Termin(y): 15.05.2017 - 19.05.2017
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Radioterapii Onkologicznej; ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Miejsce kursu:
I Klinika Radioterapii i Chemioterapii, (VIII piętro, nowy budynek COI) - ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
Zgłoszenia na kurs:
Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszenia na kursy w ramach programu dydaktycznego CMKP. Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa; tel.: 22 56 93 807; e-mail: dorota.kleniewska@cmkp.edu.pl
 


 
Tytuł kursu: Standardowe metody radioterapii.
Termin(y): 05.06.2017 - 09.06.2017
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Radioterapii Onkologicznej; ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Miejsce kursu:
COI Gliwice, Aula im. J. Święckiego (II piętro, stary budynek COI) - ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. fiz. Krzysztof Ślosarek
Zgłoszenia na kurs:
Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszenia na kursy w ramach programu dydaktycznego CMKP. Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa; tel.: 22 56 93 807; e-mail: dorota.kleniewska@cmkp.edu.pl
 


 
Tytuł kursu:
Kurs podsumowujący (atestacyjny).
Termin(y): 11.09.2017 - 15.09.2017
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Radioterapii Onkologicznej; ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Miejsce kursu:
I Klinika Radioterapii i Chemioterapii, (VIII piętro, nowy budynek COI) - ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
Zgłoszenia na kurs:
Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszenia na kursy w ramach programu dydaktycznego CMKP. Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa; tel.: 22 56 93 807; e-mail: dorota.kleniewska@cmkp.edu.pl
 


 
Tytuł kursu: Nowotwory regionu głowy i szyi.
Termin(y): 09.10.2017 - 13.10.2017
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Radioterapii Onkologicznej; ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Miejsce kursu:
COI Gliwice, Aula im. J. Święckiego (II piętro, stary budynek COI) - ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
Zgłoszenia na kurs:
Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszenia na kursy w ramach programu dydaktycznego CMKP. Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa; tel.: 22 56 93 807; e-mail: dorota.kleniewska@cmkp.edu.pl


 
Tytuł kursu: Radiobiologia doświadczalna i kliniczna, sposoby frakcjonowania dawki promieniowania.
Termin(y): 20.11.2017 - 24.11.2017
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Radioterapii Onkologicznej; ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Miejsce kursu:
COI Gliwice, Aula im. J. Święckiego (II piętro, stary budynek COI) - ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski
Zgłoszenia na kurs:
Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszenia na kursy w ramach programu dydaktycznego CMKP. Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa; tel.: 22 56 93 807; e-mail: dorota.kleniewska@cmkp.edu.pl