Jesteś tutaj

Pracownia BiostatystykiKierownik Pracowni Biostatystyki
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tukiendorf


tel. (32) 278 96 64
e-mail: andrzej.tukiendorf@io.gliwice.pl

 


Pracownia Biostatystyki prowadzi badania naukowe we współpracy z działami klinicznymi i naukowymi Centrum Onkologii-Instytutu w Gliwicach, a także z zakresu epidemiologicznych analiz makropopulacyjnych w obrębie woj. śląskiego.

Profil naukowo-badawczy Pracowni skierowany jest na tzw. „medycynę opartą na faktach” (Evidence-Based Medicine), stanowiącą metodologię postępowania klinicznego, reprezentowaną przez wiarygodne i uznane dowody naukowe, dotyczące skuteczności leczenia oraz bezpieczeństwa pacjenta.
 
Pracownia Biostatystyki specjalizuje się w:
  • badaniach statystycznych z zakresu medycyny, epidemiologii, farmakologii i rehabilitacji onkologicznej; 
  • sporządzaniu ekspertyz i recenzji zadań naukowo-badawczych oraz publikacji naukowych;
  • prowadzeniu kursów szkoleniowych z zakresu biostatystyki dla lekarzy i specjalistów z Instytutu Onkologii.
Wyniki badań publikowane są w czasopismach znajdujących się na liście filadelfijskiej.