Jesteś tutaj

Projekty badawcze


Granty badawcze realizowane w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, od roku 1993:
A. Granty Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki (własne i promotorskie)
B. Granty zamawiane KBN/Ministerstwa Nauki
C. Granty innych instytucji krajowych
D. Granty europejskie

Wykaz realizowanych własnych prac padawczych znajduje się w plikach do pobrania.