Jesteś tutaj

Sekretariat Komisji Bioetycznej

Sekretariat Komisji Bioetycznej

SEKRETARIAT NAUKOWY
mgr Aleksandra Miodońska,
mail: aleksandra.miodońska@io.gliwice.pl
Tel. +48 32 278 98 24


Skład osobowy Komisji Bioetycznej
przy Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie                          
Oddział w Gliwicach

PRZEWODNICZĄCY                                                                                                              
prof. dr hab. Rafał Suwiński

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
dr n. prawn. Michał Synoradzki

SEKRETARZ                                                                                                                             
dr hab. n. med. Sławomir Blamek

CZŁONKOWIE
prof. dr hab. n. med. Dariusz Lange
dr hab. n. med. Daria Handkiewicz - Junak
dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski
dr n. med. Aleksander Zajusz
dr n. med. Janusz Wierzgoń
dr n. med. Krzysztof Olejnik
lek. Hanna Grzbiela
ks. dr hab. Stanisław Bafia
mgr farm. Małgorzata Wolańska
piel. Dorota Kieszkowska-Marcinkiewicz
 
Posiedzenia Komisji Bioetycznej odbywają się raz miesiącu.
Termin najbliższego posiedzenia Komisji Bioetycznej -


Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 oraz mając na względzie fakt, że chorzy w trakcie leczenia często maja obniżoną odporność od dnia 12.03.20 roku został ograniczony dostęp do Narodowego Instytutu Onkologii Oddział w  Gliwicach.

Uprzejmie informujemy, że ww. sytuacja znacznie ogranicza możliwości funkcjonowania Komisji Bioetycznej tj. przyjmowanie wniosków i dokumentacji, przekazywanie dokumentów do recenzji   oraz brak możliwości organizowania posiedzeń Komisji Bioetycznej.

W związku z tym uprzejmie informujemy, że wstrzymuje się przyjmowanie wniosków do Komisji Bioetycznej do odwołania.

O terminie posiedzenia Komisji powiadomimy niezwłocznie jak tylko zostanie on ustalony.

Jednocześnie prosimy o przekazywanie wszystkich raportów drogą mailową.​
  


Pliki do pobrania
Wymagane dokumenty (projekt badania klinicznego) – załącznik nr 1
Wzór wniosku do Komisji Bioetycznej - załącznik nr 2