Jesteś tutaj

Sekretariat naukowy

 
Kierownik Sekretariatu Naukowego
mgr Magdalena Markowska


tel.: 32 278 86 55  
e-mail: magdalena.markowska@io.gliwice.pl
Sekretariat Naukowy wspomaga działalność wszystkich komórek organizacyjnych Instytutu w zakresie prowadzonej przez nie działalności naukowo - badawczej.
 
Do zadań Sekretariatu Naukowego należy w szczególności:
 • Kwalifikacja oraz koordynowanie od strony administracyjno-prawnej organizacji i realizacji badań klinicznych prowadzonych w Instytucie;
 • Pomoc organizacyjna w przygotowywaniu konferencji naukowych w Instytucie;
 • Przygotowywanie Instytutu i wymaganej dokumentacji do przeglądu akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. 
mgr  Magdalena Markowska tel.: 32 278 86 55;  e-mail: magdalena.markowska@io.gliwice.pl 
 • Koordynacja działań w zakresie pozyskiwania projektów badawczych i przygotowywania wniosków grantowych;
 • Nadzór oraz obsługą administracyjno-finansową projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz z innych źródeł. 
mgr inż. Maria Maor, tel.: 32 278 97 56; e-mail: granty@io.gliwice.pl 
 • Prowadzenie spraw związanych z tytułami i stopniami naukowymi;
 • Prace dotyczące planowania, realizacji i sprawozdawczości z działalności naukowej;
 • Koordynowanie systemem POL-on 
mgr Agnieszka Palewicz, tel.: 32 278 98 12; e-mail: agnieszka.palewicz@io.gliwice.pl 
 • Obsługa administracyjna i rozliczanie projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz innych źródeł;
 • Administrowanie systemem POL-on w zakresie realizowanych w Instytucie projektów badawczych. 
mgr Agnieszka Stępień tel.: 32 278 96 80; e-mail: agnieszka.stepien@io.gliwice.pl 
 

W strukturach Sekretariatu Naukowego znajduje się również Biblioteka Naukowa, która:
 • sprawuje opiekę nad zbiorami Instytutu, udostępnia zasoby drukowane oraz     cyfrowe
 • przechowuje i udostępnia prace doktorskie, oraz zbiory prac naukowych  w wersji papierowej publikowanych przez pracowników  naukowych / w latach 1999-2007/ Instytutu Onkologii w Gliwicach
 • udziela informacji o zbiorach własnych i zbiorach innych bibliotek
 
Biblioteka Naukowa prowadzi działalność usługową poprzez:
 • wypożyczenia międzybiblioteczne
 • wykonywanie usług reprograficznych z materiałów bibliotecznych
 • realizację usług z zakresu informacji naukowej
Alicja Wójcik tel. 32 278 9697,  e-mail: biblioteka@io.gliwice lub Alicja.wojcik@io.gliwice.pl 
 
 
Przydatne linki:


EU Framework Programme Horizon 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
Krajowy Punkt Kontaktowy programów badawczych UE: http://www.kpk.gov.pl/
Regionalny Punkt Kontaktowy programów badawczych UE (Gliwice): http://www.rpk.polsl.pl/pl/
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej: http://www.fnp.org.pl

Narodowe Centrum Nauki (NCN): http://www.ncn.gov.pl/
Narodowe Centrum badań i Rozwoju (NCBiR): http://www.ncbir.pl/

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI): http://www.opi.org.pl/
System Informacji o Szkolnictwie Wyższym (POL-on): http://polon.nauka.gov.pl/
 
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia: http://www.cmj.org.pl/
 
Badania kliniczne na świecie: http://www.wwctrials.com/study-participation/current-studies.html
Badania kliniczne w Polsce: http://www.badaniaklinicznewpolsce.pl/
Badania kliniczne w CO-I O/Gliwice: http://www.io.gliwice.pl/nauka/badania-kliniczne

Komisja Bioetyczna CO-I Warszawa: http://coi.pl/?go=content&contentID=236
 
Web of Knowledge: http://apps.webofknowledge.com
PubMed:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
Wirtualna Biblioteka Nauki:  http://wbn.edu.pl