Jesteś tutaj

Sekretariat naukowy

 
Kierownik Sekretariatu Naukowego
mgr Magdalena Markowska


tel.: 32 278 86 55  
e-mail: magdalena.markowska@io.gliwice.pl

Sekretariat Naukowy wspomaga działalność wszystkich komórek organizacyjnych Instytutu w zakresie prowadzonej przez nie działalności naukowo - badawczej.
 
Do zadań Sekretariatu Naukowego należy w szczególności:
 • Kwalifikacja oraz koordynowanie od strony administracyjno-prawnej organizacji i realizacji badań klinicznych prowadzonych w Instytucie;
 • Pomoc organizacyjna w przygotowywaniu konferencji naukowych w Instytucie;
  • mgr Magdalena Markowska tel.: 32 278 86 55; e-mail: magdalena.markowska@io.gliwice.pl
 • Obsługa administracyjno-finansowa projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz z innych źródeł;
  • mgr inż. Maria Maor, tel.: 32 278 97 56; e-mail: granty@io.gliwice.pl
 • Obsługa administracyjno-finansowa projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz innych źródeł;
  • mgr Agnieszka Stępień tel.: 32 278 96 80; e-mail: agnieszka.stepien@io.gliwice.pl
 • Koordynacja oraz administrowanie Zintegrowanym Systemem Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on w zakresie działalności naukowo-badawczej COI Oddział w Gliwicach;
 • Obsługa Centrum Onkologii-Instytutu w sprawach dotyczących planowania, realizacji i sprawozdawczości działalności naukowej. 
  • mgr Agnieszka Palewicz, tel.: 32 278 98 12; e-mail: agnieszka.palewicz@io.gliwice.pl
 • Prowadzenie spraw związanych z tytułami i stopniami naukowymi;
 • Obsługa administracyjna Komisji Bioetycznej
  • mgr Aleksandra Miodońska, tel.: 32 278 98 24; e-mail: aleksandra.miodonska@io.gliwice.pl
 

W strukturach Sekretariatu Naukowego znajduje się również Biblioteka Naukowa, która:
 • sprawuje opiekę nad zbiorami Instytutu, udostępnia zasoby drukowane oraz cyfrowe
 • przechowuje i udostępnia prace doktorskie, oraz zbiory prac naukowych  w wersji papierowej publikowanych przez pracowników  naukowych / w latach 1999-2007/ Instytutu Onkologii w Gliwicach
 • udziela informacji o zbiorach własnych i zbiorach innych bibliotek
 
Biblioteka Naukowa prowadzi działalność usługową poprzez:
 • wypożyczenia międzybiblioteczne
 • realizację usług z zakresu informacji naukowej
 
 
Przydatne linki:
 
- Narodowe Centrum Nauki (NCN): http://www.ncn.gov.pl/
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR): http://www.ncbir.pl/
- Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej: http://www.fnp.org.pl
- Program Ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horizon 2020:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
- Portal dedykowany uczestnikom programu Horizon 2020 :
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html
- Krajowy Punkt Kontaktowy programów badawczych UE: http://www.kpk.gov.pl/
- Regionalny Punkt Kontaktowy programów badawczych UE Gliwice):  http://www.rpk.polsl.pl/pl/
- System Informacji o Szkolnictwie Wyższym (POL-on): http://polon.nauka.gov.pl/