Jesteś tutaj

Sekretariat naukowy

 
Kierownik Sekretariatu Naukowego
mgr Magdalena Markowska


tel.: 32 278 86 55  
e-mail: magdalena.markowska@io.gliwice.pl

Sekretariat Naukowy wspomaga działalność wszystkich komórek organizacyjnych Instytutu w zakresie prowadzonej przez nie działalności naukowo - badawczej.
 
Do zadań Sekretariatu Naukowego należy w szczególności:
 • Kwalifikacja oraz koordynowanie od strony administracyjno-prawnej organizacji i realizacji badań klinicznych prowadzonych w Instytucie;
 • Pomoc organizacyjna w przygotowywaniu konferencji naukowych w Instytucie;
  • mgr Magdalena Markowska tel.: 32 278 86 55; e-mail: magdalena.markowska@io.gliwice.pl
 • Obsługa administracyjno-finansowa projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz z innych źródeł;
  • mgr inż. Maria Maor, tel.: 32 278 97 56; e-mail: granty@io.gliwice.pl
 • Obsługa administracyjno-finansowa projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz innych źródeł;
  • mgr Agnieszka Stępień tel.: 32 278 96 80; e-mail: agnieszka.stepien@io.gliwice.pl
 • Koordynacja oraz administrowanie Zintegrowanym Systemem Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on w zakresie działalności naukowo-badawczej COI Oddział w Gliwicach;
 • Obsługa Centrum Onkologii-Instytutu w sprawach dotyczących planowania, realizacji i sprawozdawczości działalności naukowej. 
  • mgr Agnieszka Palewicz, tel.: 32 278 98 12; e-mail: agnieszka.palewicz@io.gliwice.pl
 • Prowadzenie spraw związanych z tytułami i stopniami naukowymi;
 • Obsługa administracyjna Komisji Bioetycznej
  • mgr Aleksandra Miodońska, tel.: 32 278 98 24; e-mail: aleksandra.miodonska@io.gliwice.pl
 

W strukturach Sekretariatu Naukowego znajduje się również Biblioteka Naukowa, która:
 • sprawuje opiekę nad zbiorami Instytutu, udostępnia zasoby drukowane oraz cyfrowe
 • przechowuje i udostępnia prace doktorskie, oraz zbiory prac naukowych  w wersji papierowej publikowanych przez pracowników  naukowych / w latach 1999-2007/ Instytutu Onkologii w Gliwicach
 • udziela informacji o zbiorach własnych i zbiorach innych bibliotek
 
Biblioteka Naukowa prowadzi działalność usługową poprzez:
 • wypożyczenia międzybiblioteczne
 • realizację usług z zakresu informacji naukowej
  • Alicja Wójcik tel. 32 278 96 97,  pokój nr 244, 245 (I piętro, stary budynek Centrum Onkologii-Instytutu Oddziału w Gliwicach), e-mail: biblioteka@io.gliwice lub alicja.wojcik@io.gliwice.pl 
 
 
Przydatne linki:


EU Framework Programme Horizon 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
Krajowy Punkt Kontaktowy programów badawczych UE: http://www.kpk.gov.pl/
Regionalny Punkt Kontaktowy programów badawczych UE (Gliwice): http://www.rpk.polsl.pl/pl/
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej: http://www.fnp.org.pl

Narodowe Centrum Nauki (NCN): http://www.ncn.gov.pl/
Narodowe Centrum badań i Rozwoju (NCBiR): http://www.ncbir.pl/

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI): http://www.opi.org.pl/
System Informacji o Szkolnictwie Wyższym (POL-on): http://polon.nauka.gov.pl/
 
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia: http://www.cmj.org.pl/
 
Badania kliniczne na świecie: http://www.wwctrials.com/study-participation/current-studies.html
Badania kliniczne w Polsce: http://www.badaniaklinicznewpolsce.pl/
Badania kliniczne w CO-I O/Gliwice: http://www.io.gliwice.pl/nauka/badania-kliniczne

Biblioteka Naukowa: http://bn.coi.pl/gliwice/
Web of Knowledge: http://apps.webofknowledge.com
PubMed:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
Wirtualna Biblioteka Nauki:  http://wbn.edu.pl