Jesteś tutaj

Terapia promieniowaniem niejonizującym

Informacje dla uczestników kursu
 
Liczba wolnych miejsc: 2
Zapisy na kurs z zakresu „Terapia promieniowaniem niejonizującym” przyjmowane będą do 17.05.2017 r.
Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres e-mail:
barbara.donat@io.gliwice.pl
(decyduje kolejność zgłoszeń).
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 
 
22.05.2017 r. (poniedziałek) –  pom. nr 2.16 (Zakład Fizyki Medycznej, II p. Budynek PET)
 
9:00 – 17:00  -  dr hab. Armand Cholewka
 
 1. Podstawowe zjawiska fizyczne dotyczące promieniowania niejonizującego (powstawanie, widmo promieniowania, oddziaływanie z materią);
 2. Zastosowanie terapeutyczne różnych rodzajów promieniowania w lecznictwie:
      lasery;
hiper- i hipotermia;
promieniowanie ultrafioletowe;
promieniowanie podczerwone;
ultradźwięki;
pola elektromagnetyczne.
 1. Stosowana aparatura i metody jej kontroli;
wytwarzająca promieniowanie;
pomiarowa.
 1. Biologiczne działanie poszczególnych rodzajów promieniowania;
 2. Regulacje prawne dotyczące wykorzystania promieniowania niejonizującego w lecznictwie;
 
23.05.2017 r. (wtorek) –  pom. nr 2.16 (Zakład Fizyki Medycznej, II p. Budynek PET)
 
9:00 – 17:00  -  dr hab. Armand Cholewka – kontynuacja wykładów z dnia 22.05.2017 r.
17:10-17:55 – test zaliczeniowy
 
 
 
OPŁATY
 
 
Nr konta:
 
ING Bank Śląski
96 1050 1285 1000 0002 0211 3460
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
 
 
- dla uczestników specjalizacji:
 
Wysokość opłat, z możliwością rozłożenia na raty: 
 
 • 750 zł - opłata roczna za specjalizację dla pracowników Instytutu Onkologii:     
  I rata:  350 zł -  płatna do dn. 15.12.2016 r.
  II rata: 400 zł -  płatna do dn. 15.04.2017 r.
 
 • 950 zł - opłata roczna za specjalizację  dla słuchaczy zewnętrznych: 
  I rata:  450 zł - płatna do dn. 15.12.2016 r.
  II rata: 500 zł - płatna do dn. 15.04.2017 r.
 
Na przelewie należy zaznaczyć: opłata roczna za specjalizację Fizyka Medyczna
 
 
- dla uczestników kursu:
 
 • 300 zł - cena kursu dla słuchaczy zewnętrznych
 
Po uzgodnieniu uczestnictwa z osobą organizującą (p. Barbara Donat) płatności prosimy kierować na konto Instytutu z dopiskiem: opłata za kurs (proszę podać nazwę kursu) ze specjalizacji Fizyka Medyczna.

Informacje na temat kursu i specjalizacji można uzyskać w sekretariacie Zakładu Fizyki Medycznej:
Barbara Donat, tel.: (032) 278 8077 (w godz. od 8:00 do 14:00)
e-mail: barbara.donat@io.gliwice.pl 
 
REGULAMIN