Jesteś tutaj

Zakład Epidemiologii i Śląski Rejestr Nowotworów


 


Kierownik Zakładu Epidemiologii
i Śląskiego Rejestru Nowotworów
dr hab. n. med. Andrzej Tukiendorf

 

 


tel. (32) 278 96 64
e-mail: atukiendorf@io.gliwice.pl

http://www.rejestrslaski.io.gliwice.pl/
 

 


Zakład Epidemiologii


Zakład Epidemiologii i Śląski Rejestr Nowotworów prowadzi badania naukowe we współpracy z działami klinicznymi i naukowymi Centrum Onkologii-Instytutu w Gliwicach, a także z zakresu epidemiologicznych analiz makropopulacyjnych w obrębie woj. śląskiego.
Profil naukowo-badawczy skierowany jest na tzw. „medycynę opartą na faktach” (Evidence-Based Medicine), stanowiącą metodologię postępowania klinicznego, reprezentowaną przez wiarygodne i uznane dowody naukowe, dotyczące skuteczności leczenia oraz bezpieczeństwa pacjenta.
Zakład Epidemiologii i Śląski Rejestr Nowotworów specjalizuje się w:

  • badaniach statystycznych z zakresu medycyny, epidemiologii, farmakologii i rehabilitacji onkologicznej,
  • sporządzaniu ekspertyz i recenzji z zadań naukowo-badawczych i artykułów naukowych,
  • prowadzeniu kursów szkoleniowych z zakresu biostatystyki dla lekarzy i specjalistów Instytutu Onkologii.
Wyniki publikowane są w czasopismach znajdujących się na liście filadelfijskiej.

Zakład realizuje także zadanie Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w zakresie oświaty i profilaktyki nowotworów złośliwych w województwie śląskim.

Regionalny Śląski Rejestr Nowotworów (RŚRN)

Analizy z zakresu epidemiologii opisowej nowotworów prowadzone są w oparciu o bazę populacyjnego Śląskiego Rejestru Nowotworów (www.rejestrslaski.io.gliwice.pl). Dotyczą one statystycznej oceny zmian zachorowalności i umieralności na nowotwory między jednostkami administracyjnymi województwa śląskiego oraz oceny trendów przeżycia chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe. Zakład co roku wydaje biuletyny pn. „Nowotwory złośliwe w województwie śląskim” poświecone ocenie ryzyka chorób nowotworowych w województwie śląskim.